23.10.2017

Nadpriemerne vysoký počet prepráv v 3. štvrťroku

Dopravný barometer: TimoCom zaznamenáva ďalšie maximum

(1)

Erkrath, 6.10.2017 – Dopravný barometer TimoCom za tretí štvrťrok ukazuje, že prepravy aj naďalej prevyšujú voľné kapacity vozidiel. Pomer prepráv a voľných vozidiel predstavoval v priemere 71:29. Úroveň množstva prepráv v letných mesiacoch júl, august a september sa celkovo naďalej zvyšovala. Ako si však tento fenomén vysvetliť na európskom dopravnom trhu?

Po skončení druhého štvrťroku s najvyšším podielom prepráv, pokračoval tento trend v TimoCom, prevádzkovateľovi najväčšej európskej dopravnej platformy, novým maximom aj v treťom štvrťroku 2017. Podľa Spolkového štatistického úradu exportovalo Nemecko len v júli o osem percent viac ako v predchádzajúcom roku. Obidva ukazovatele naznačujú stále rastúcu ekonomiku, z ktorej profituje aj dopravné odvetvie. V dôsledku toho bude nevyhnutných stále viac voľných kapacít, tých je však v súčasnosti nedostatok.

Leto prináša viac prepráv

V júli bolo oproti júnu zaznamenané nepatrné zníženie podielu prepráv z 76 percent na 71 percent. Pokiaľ vychádzame z optimálne vyváženého podielu prepráv k voľným vozidlám 50:50, množstvo prepráv napriek tomu značne prevažovalo aj v tomto mesiaci. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa podiel prepráv pohyboval v tomto roku na podstatne vyššej úrovni (2015: 51 % a 2016: 54 %). Krásne letné mesiace často spôsobujú nárast dopytu. Ale aj z dôvodu výkonnosti ekonomiky hľadalo mimoriadne veľa príkazcov v Európe vhodné voľné vozidlá.

V auguste TimoCom zaznamenal pomer prepráv a voľných vozidiel 65:35. Prepravy tak klesli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 6 percentných bodov, avšak aj tu podiel prepráv podstatne prevyšoval disponibilné voľné vozidlá. Tiež oproti predchádzajúcim rokom bolo k dispozícii podstatne viac prepráv (2015: 45 % a 2016: 51 %). Podľa konjunktúrneho barometra Nemeckého hospodárskeho inštitútu bol index so 106 bodmi v auguste opäť výrazne nad 100bodovou značkou. Konjunktúrny barometer tak signalizuje značný rast nemeckej ekonomiky a podstatne vyššiu úroveň ako v 2. štvrťroku.

Takisto ako v máji prekvapil aj september novým maximom prepráv vo výške 78 percent a naštartoval zlatú jeseň. Zároveň bol aj podiel prepráv v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi podstatne vyšší (2015: 52 % a 2016: 61 %). Gunnar Gburek (TimoCom Company Spokesman) vysvetľuje možné dôvody: „Konjunktúrne čísla na mnohých miestach Európy pôsobia optimisticky. Bolo obdobie dovoleniek, ľudia veľa cestovali a konzumovali. To oživilo dopravné odvetvie, súčasne ho ale ešte silnejšie konfrontovalo s už teraz existujúcim nedostatkom vodičov.“

Dobré vyhliadky na koniec roka

Gburek očakáva pozitívny posledný štvrťrok, no všíma si na dopravnom trhu vývoj, ktorý  treba brať vážne: „Pre dopravcov je vysoké množstvo prepráv výhodné. Majú teraz viac priestoru dosiahnuť slušné ceny. Podľa tendencie v súčasnosti všetko hovorí pre značný rast hospodárstva, na druhej strane musí byť jestvujúci objem práce zvládnutý, inak sa tempo spomalí."

V TimoCom sa teda vychádza z toho, že aj naďalej bude existovať nerovnováha medzi prepravami a existujúcimi voľnými vozidlami.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore