17.04.2013

Po chaotickej zime sa doprava pozvoľna rozohrieva

Dopravný barometer TimoCom ukazuje na konci 1. štvrťroku opäť nárast nákladov

(2)

Düsseldorf, 2013-04-17. Kolobeh sa opäť pomaly dostáva do pohybu. Zdá sa, že veľkonočné obchodovanie, ale i rastúce teploty prispeli na konci 1. štvrťroku k oživeniu európskeho dopravného trhu. Po zdržanlivom začiatku roku, kedy podiel nákladov v prvých dvoch mesiacoch klesal, sa v marci ručička dopravného barometra TimoCom výrazne vychýlila smerom k nákladom.

Pozitívne ekonomické tendencie z posledného štvrťroku 2012 sa spočiatku nepotvrdzovali. Ak sa obzrieme späť na decembrový pomer nákladov a voľných vozidiel (48:52), potom začal nový rok mierne s podielom nákladov 36 %, teda o celých 12 percentných bodov menej než o mesiac skôr. To odráža mrazivú náladu chladnej zimy, kedy sa cestná doprava ešte úplne neprebrala zo zimného spánku. V predchádzajúcom roku bol januárový podiel nákladov s hodnotou 31 % dokonca o ďalších 5 percentných bodov slabší.

O to hlbšie sa prepadol podiel nákladov vo februári tohto roku. V tomto mesiaci panoval v mnohých európskych krajinách chaos spojený s prívalmi snehu. Zatiaľ čo v predchádzajúcom roku predstavoval pomer nákladov a voľných vozidiel 32:68, vo februári tohto roku zaznamenal dopravný barometer podiel nákladov vo výške len 29 %, teda o 3 percentné body menej než vlani. Na európskom dopravnom trhu je teda stále viac voľných vozidiel než nákladov, ktoré treba prepraviť.

Tento pokles panoval do polovice februára. Vďaka veľkonočným sviatkom a pomaly sa lepšiacemu počasiu na juhu Európy ukazoval dopravný barometer na konci prvého štvrťroku 2013 opäť pomer 35:65. I napriek tomuto nárastu zostal v marci podiel nákladov i naďalej pod hodnotou minulého roku, v tom istom období bol totiž pomer nákladov a voľných vozidiel 44:56. Ak sa pozrieme na priebeh prvých štvrťrokov predošlých troch rokov, bol mesiac január vždy charakteristický zimným prepadom, február často ešte pokrivkával, až potom nastalo jarné oživenie.


Trend pre nastávajúce mesiace

Zástupca spoločnosti Marcel Frings hodnotí vyhliadky pozitívne: „Ak sa pozrieme späť na predchádzajúce roky, môžeme i v tomto roku očakávať podobne prudký nárast nákladov, aspoň v budúcich týždňoch. Dopravný barometer aktuálne ukazuje podiel nákladov 39 %. V porovnaní s rokom 2012 začal tento rok v oblasti nákladov dobre, potom ale došlo k hlbšiemu prepadu než v roku 2011. Predpokladám, že začiatok jari s rastúcimi teplotami a koniec zimnej prestávky na stavbách bude mať na dopravný trh pozitívny vplyv. Napokon i mnohí záhradkári by po dlhej prestávke už konečne radi nakupovali zeminu a začali pracovať na záhrade.“

Stiahnuť tlačovú správu
Hore