09.12.2022

Nové poistenie prepravy tovarov na spotovom trhu

TIMOCOM uzatvára strategické partnerstvo so spoločnosťou SCHUNCK GROUP

Modré nákladné auto so skríženými rukami ako strecha nad ním

Erkrath, 05. 12. 2022 – Firmy TIMOCOM a SCHUNCK GROUP sa dohodli na spolupráci v oblasti zabezpečenia tovaru. Vďaka tomu môžu všetci zákazníci TIMOCOM odteraz poistiť prepravu zásielok pomocou niekoľkých málo kliknutí. „S naším novým partnerom, spoločnosťou SCHUNCK GROUP, môžu naši zákazníci ľahko poistiť jednotlivé náklady,“ vysvetľuje Gunnar Gburek, Head of Business Affairs v TIMOCOM. „Zaujímavé to je najmä pre menšie firmy a  firmy, ktoré nemajú rámcové zmluvy s poisťovňami.“

Kompletná ochrana namiesto podpoistenia

Strata, poškodenie alebo dodanie na nesprávne miesto - finančné straty, ktoré vzniknú počas prepravy vrátane nakládky a prípadného uskladnenia, musí niekto zaplatiť. Zákonná zodpovednosť špeditérov a dopravcov však v mnohých prípadoch nepokryje celú hodnotu tovaru. V tom prípade pomôže poistenie prepravy tovaru. To sa riadi skutočnou hodnotou tovaru, aj keď je vyššia než zákonom stanovená maximálna hranica zodpovednosti pri povinnom ručení v doprave. Poistený tak v prípade škody nemusí sám hradiť vzniknuté náklady.

„Spoločne s naším partnerom, firmou TIMOCOM, môžeme zákazníkov poistiť rýchlo a férovo digitálnou cestou. A to za skvelých podmienok - zákazníci TIMOCOM si môžu vybrať zo štyroch modelov poistného až do hodnoty tovaru 100.000 €,“ vymenováva Thomas Wicke, konateľ SCHUNCK GROUP. „Teší nás hlavne to, že poistenie prepravy zákazníkom maximálne uľahčujeme - vďaka rozhraniu k burze nákladov od TIMOCOM, teda presne tam, kde vzniká potreba.“

Poistenie prepravy tovaru je integrované v burze nákladov a kliknutím na jedno tlačidlo ho možno doobjednať ku každej ponúkanej preprave. Nevyhnutné údaje pre poisťovňu sa prevezmú priamo z ponuky prepravy a nič netreba zadávať manuálne. Pri troch ďalších poisteniach zákazníci TIMOCOM  získajú exkluzívne výhody, ktoré sa týkajú ciest do zahraničia, firemnej zdravotnej starostlivosti a kybernetickej bezpečnosti.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore