15.09.2016

Premeny v logistike

TimoCom a poskytovateľ cloudových služieb CenterDevice o digitalizácii

(2)

Digitálna transformácia sa zdá byť nezadržateľná. Čo ale vlastne značí pre firmy a aké šance a aké riziká prináša? Marcel Frings, zástupca firmy TimoCom, a Marcel Milbrandt od poskytovateľa cloudových služieb CenterDevice sa na túto tému pozreli spoločne.

TimoCom: Digitalizácia je pre mnohých ešte dosť neuchopiteľná téma. Ako by ste digitalizáciu vysvetlili?

CenterDevice: Digitalizáciu nemožno opísať jedným slovom. Digitalizácia, ako ju dnes zažívame, je skôr prenos papierových dokumentov do digitálnej podoby, PDF alebo obrázku. Digitálna zmena je nielen technologický pokrok - digitalizácia mení spoločnosť aj ekonomiku prakticky vo všetkých oblastiach. Digitalizácia je prepojenie, napríklad online nakupovanie alebo trvalá dostupnosť v súkromnom živote.

TimoCom: Aký úžitok môžu mať z digitalizácie najmä malé a stredne veľké firmy?

CenterDevice: Veľa firiem má procesy spojené s papierovými dokumentmi, ktoré sú svojim spôsobom tiež efektívne. Prečo sa tu ale nič nemení? Z veľkej časti je to tým, že pojem „digitalizácia" sprevádza neistota a obavy z nového. Nové procesy majú zjednodušiť a uľahčiť - nie komplikovať. Tieto obavy však už dnes nie sú opodstatnené.

TimoCom: V jednom zo svojich príspevkov na blogu hovoríte, že už neposielate žiadne prílohy e-mailom. Prečo nie?

CenterDevice: Mám pre to veľa dôvodov. Napríklad obmedzenú veľkosť súboru pri e-mailoch. A aj keď sa mi podarí mail s takým súborom odoslať, je možné, že ho príjemca nemôže prijať. Hlavným kritériom je však téma bezpečnosti. E-maily sa prenášajú nezakódovane. Neviem, či niekto cestou e-mail nezachytil, nečítal alebo - v najhoršom prípade - dokonca nezmenil. Je preto potrebné, aby firma stavila na bezpečné a jednoduché riešenie, na výmenu súborov.

TimoCom: Čo sa týka bezpečnosti údajov. Nikto si pochopiteľne nechce robiť starosti o bezpečnosť svojich údajov a dokumentov. Aké smernice v tomto ohľade platia pre Nemecko?

CenterDevice: Nemecký zákon na ochranu údajov sa považuje za najprísnejší v Európe. Osobné údaje podliehajú mimoriadnej ochrane. Ak používate cloudovú službu v obchodnom styku na výmenu dokumentov, podlieha spracovanie údajov takmer vždy paragrafu 11 Spolkového zákona na ochranu údajov. Poskytovateľ cloudových služieb by preto mal so svojim zákazníkom uzavrieť dohodu o spracovaní údajov.

TimoCom: Ako sa bezpečnosť rieši vo Vašej firme a ako sa CenterDevice líši od ostatných poskytovateľov cloudových služieb.

CenterDevice: Naši zákazníci nám v otázkach zaobchádzania s dokumentmi a údajmi môžu úplne dôverovať, pretože sa spoliehame na špeciálny spôsob kódovania. Výpočtové centrá CenterDevice sú umiestnené výlučne v Nemecku, takže je zabezpečené, že sa budú dodržiavať prísne nemecké smernice na ochranu údajov. To je naše strategické zameranie a toho sa budeme držať. Práve u nás prebieha ako u jedného z prvých poskytovateľov cloudovej pamäti pre firmy certifikácia spolkového úradu týkajúca sa bezpečnosti informačnej techniky a dokončiť túto certifikáciu sa nám podarí ešte v tomto roku.

TimoCom: Ako vyzerá budúcnosť v otázkach digitalizácie?

CenterDevice: Pri téme digitalizácie už nie je cesta späť. Odporúčame každej firme, aby sa digitalizáciou zaoberala a bola voči nej otvorená a vnímala ju ako šancu -„pretože, kto nekráča s dobou, ten časom odíde!"

 


Viac informácií nájdete na www.timocom.sk.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore