04.01.2017

Sľuby sa majú plniť

Zákazníci TimoCom o svojich skúsenostiach s funkciou ukladania a sťahovania dokumentov

(4)

Erkrath, 04.01.2017 – Najväčšia európska dopravná platforma TimoCom si na minulý rok dala mimoriadne dôležité predsavzatie, a to zvýšiť digitálnu pridanú hodnotu platformy. Ako bolo povedané, tak sa aj stalo. Od uplynulého septembra môže viac ako 36.000 zákazníkov využívať funkciu ukladania a sťahovania dokumentov.

Zámerom poskytovateľa IT bolo zjednodušiť svojim používateľom touto novou funkciou prechod k digitálnemu spôsobu práce. S funkciou ukladania a sťahovania dokumentov môžu používatelia ukladať často požadované dokumenty, ktoré sú potrebné na realizáciu prepráv, a poskytnúť ich ostatným používateľom platformy na stiahnutie. Od štartového výstrelu uložili používatelia do dopravnej platformy už niekoľko tisíc dokumentov. Firmou, ktorá ako jedna z prvých využila výhody tejto novej funkcie, je špedícia Kellershohn v Lindlari. O prínose novej funkcie sú tu presvedčení nielen preto, že zjednodušuje postupy, ale tiež podstatne prispieva k ochrane životného prostredia. „Kladieme veľký dôraz na udržateľnosť, pretože naše motto znie – Logistika pre človeka a životné prostredie. Pokiaľ budeme vychádzať z toho, že denne dostaneme až 32 jednostránkových dokumentov, to je približne 1000 strán papiera mesačne. Zároveň je treba si uvedomiť, že dokument, ako napríklad poistenie dopravcu, môže mať aj viac strán. To predstavuje veľké množstvo papiera. Preto vítame obchodných partnerov, od ktorých môžeme dokumenty získať v digitálnej, teda bezpapierovej podobe“, hovorí konateľ Willi Kellershohn.

Čas sú peniaze

„Keby som tak mohol zastaviť čas“ – to si naisto občas povie každý z nás. Túto schopnosť by si isto želali mať všetci, ktorí pracujú v doprave a logistike, pretože tu je čas asi tým najcennejším tovarom. To vie tiež Jody Dal Ferro, disponent v talianskej rodinnej firme Dal Ferro Trasporti: „Prv sme pri uzavieraní obchodu vždy dostávali aspoň štyri dokumenty faxom alebo e-mailom. Niekedy bola príloha príliš veľká alebo dokumenty neboli kompletné a my sme si ich museli sami vyžiadať. Bola to pre nás strata času a nervov. S novou funkciou tieto problémy takmer nemáme. Niektorí partneri sa najskôr čudovali, prečo ako malá firma kladieme taký dôraz na digitalizáciu, ale kto sa chce na trhu udržať, musí ísť s dobou.“

Aj najväčšia európska dopravná platforma chce ísť s dobou. Na rok 2017 sa totiž plánuje ďalšia veľká novinka, s ktorou chce firma podporovať svojich zákazníkov v otázkach optimalizácie procesov a digitálnej práce. Zákazníkom bude predstavená výhľadovo v polovici roku.

 

Viac informácií o TimoCom nájdete na www.timocom.sk.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore