04.08.2020

Základom silnej Európy je logistika bez hraníc

Medzinárodná cestná nákladná doprava je nenahraditeľná pre zachovanie dodávateľských reťazcov v záujme silnej Európy

Voľná cesta pre tovary a prepravy

Iba ten, kto je silný, si môže dovoliť slabiny. Z tohto pohľadu je Európa poriadny svalovec. Lenže taký, ktorý trpí nedostatkom koordinácie v okamihu, keď svaly treba ukázať. Koronavírusová pandémia na jednej strane ukázala hranice európskeho myslenia a na druhej strane význam cestnej nákladnej dopravy v Európe.

Silnou stránkou Európy je voľný obchod a pohyb tovarov. To je zásadný predpoklad pre zachovanie dodávateľských reťazcov, a to hlavne v období krízy. Aby bolo možné túto silnú stránku využiť, treba ju koordinovať spoločne.

Čo sme videli a zažili počas karantény, nie je obrázok silnej jednotnej Európy. Namiesto spoločného riešenia sa v členských štátoch a susedných krajinách prijímali individuálne opatrenia. Namiesto spoločného postupu zatváranie národných štátov. Dôsledkom bolo dočasné zatvorenie hraničných priechodov a dlhé kolóny nákladných vozidiel.

Silná Európa spoločnými silami

„Pandémia ukázala, ako je európsky projekt stále ešte krehký,“ uviedla nemecká kancelárka Angela Merkelová v jednom z vládnych vyhlásení. Pred začiatkom nemeckého predsedníctva v EÚ, ktoré sa začalo 1. júla, kancelárka zároveň ponúkla riešenie, ktorým by sme sa mali v záujme silného spoločenstva riadiť: „V Európe sa musíme posilňovať navzájom.“ Aké pravdivé sú jej slová.

Silnou stránkou Európy je voľný obchod a pohyb tovarov. To je zásadný predpoklad pre zachovanie dodávateľských reťazcov, a to hlavne v období krízy. Aby bolo možné túto silnú stránku využiť, treba ju koordinovať spoločne. A to je vo fungujúcej ekonomike predovšetkým úlohou logistiky. Dosah pandémie a karanténnych opatrení v Európe ukázal systémovú dôležitosť logistiky nielen pre našu krajinu, ale pre obyvateľstvo v celej Európe. Vďaka nasadeniu nespočetného množstva dopravcov a kuriérnych služieb sa podarilo zvládnuť strmo rastúce množstvo zásielok a zachovať dodávky do potravinových maloobchodov. Bez logistiky by sme ešte stále čakali na rúška a predmety dennej potreby. Bez pokračujúcich dodávok pre výrobu by oveľa viac firiem, ktoré využívajú medzinárodnú deľbu práce, ešte stále nevyrábalo.

Fungujúce dodávateľské reťazce sú nemysliteľné bez neobmedzenej cestnej nákladnej dopravy

Aby každá európska krajina mohla v kontexte celosvetovej hospodárskej súťaže o trhový podiel ukázať svoje silné stránky, je potrebná súhra hnacích síl v Európskej únii. Pokrok, hospodársky rozvoj a blahobyt nemôžu existovať bez veľkého množstva malých a stredných podnikov logistického odvetvia, podobne ako fungujúce dodávateľské reťazce potrebujú cestnú nákladnú dopravu bez obmedzení.

Politické a ekonomické kruhy musia zaistiť podmienky pre spoľahlivé a férové dodávateľské reťazce, ktoré obstoja aj v období krízy. Zatiaľ čo v „Green Deal“ sme v Európe viac alebo menej zajedno a stanovili sme si ambiciózne klimatické ciele, na dopravu sa v „európskom projekte“ stále prihliada len minimálne.

Ozajstnou silou by bolo, keby sme z Európy urobili nielen prvý klimaticky neutrálny kontinent. Hospodársku silu by podporilo aj spoločné riešenie pre udržateľné dodávateľské reťazce, ktoré zaisťujú tok tovarov a s tým spojenú infraštruktúru. Bezproblémový tok tovarov a služieb je totiž základnou podmienkou blahobytu Európskeho spoločenstva. Zatvorené hranice v rámci EÚ spôsobili obmedzenia nielen v doprave tovarov. Majú negatívny vplyv aj na európskou súdržnosť. Dlhodobé a spoľahlivé dodávateľské vzťahy výrazne znižujú riziko výpadkov výroby a práce.

IT a logistika pre paneurópsku infraštruktúru

Európska deľba práce funguje, pretože logistika spája jednotlivé komponenty do veľkého celku. IT a logistika vytvorili podmienky pre koordináciu takýchto dodávateľských reťazcov v Európe. Vďaka digitalizácii zadávania prepráv je totiž spolupráca partnerov v doprave a logistike jednoduchšia a bezpečnejšia aj s presahom za hranice národných štátov.

Základom môže byť napríklad Smart Logistics System od TIMOCOM. V ňom už dnes funguje spolupráca viac ako 130.000 používateľov z viac než 44 európskych krajín. Digitálna aplikácia, napríklad burza nákladov, umožňuje spoluprácu všetkých aktérov cestnej nákladnej dopravy v Európe bez ohľadu na hranice krajín a firiem. Systém ponúka paneurópsku digitálnu infraštruktúru, ktorá umožňuje jednoduchú, bezpečnú a férovú koordináciu na operatívnej úrovni. Ide totiž o logistiku, ktorá žije z toho, že prepravné objednávky môžu byť efektívne spracovávané a celoeurópsky koordinované.

 

Aby sa to podarilo, otvorené hranice sú aj naďalej nevyhnutnou podmienkou.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore