20.02.2023

Dopravný barometer od TIMOCOM - 4. štvrťrok 2022

Európa dvoch rýchlostí

Ponuka prepravy v Európe

V celej Európe o 12 percent ponúk prepráv viac ako v minulom roku. Silný pokles dopytu po prepravách v rozdielnom tempe.

Grafika: Ponuky prepráv v Európe v rokoch 2022 a 2021 v ročnom porovnaní © TIMOCOM


Erkrath, 11. 01. 2023 – Dopravný barometer od TIMOCOM ukazuje v štvrtom štvrťroku 2022 silný pokles ponúk prepráv, teda klesajúcu tendenciu dopytu po voľných vozidlách. V celej Európe sa počet zverejnených ponúk na burze nákladov od TIMOCOM v porovnaní s tretím štvrťrokom znížil o 36 percent. Štvrtý štvrťrok tak predstavuje bod obratu na európskom dopravnom trhu potom, čo sa prvý polrok vyznačoval masívnym previsom prepráv. V Nemecku možno sledovať podobný vývoj. Tu to bolo dokonca o 39 percent menej ponúk prepráv ako v predošlom štvrťroku. Kým ku stagnácii pri ponukách prepráv v spolkovej republike došlo už v júni, v celoeurópskom priemere sa to prejavilo až v septembri.


Dopravné kapacity zaistené včas

Najsilnejší pokles je citeľný v decembri. V Nemecku došlo k poklesu dostupných ponúk o 55 percent v porovnaní s predošlým rokom. V celej Európe bolo o 48 percent menej ponúk prepráv v porovnaní s decembrom 2021. Napriek tomu bolo v roku 2022 v celej Európe na TIMOCOM Marketplace uverejnených celkove o 12 percent viac ponúk prepráv ako v roku 2021. V rámci Nemecka to bolo v roku 2022 iba o 2,5 percenta viac prepráv ako v minulom roku.

This is an embedded image


Rôzne rýchlosti poklesu ponúk prepráv

Sezónny vrchol a následný prepad ponúk prepráv nie je ničím novým. Čo je však príčinou rozdielnych rýchlostí pri zmenách na konci roka?

„Tohtoročný vývoj v cestnej nákladnej doprave je určovaný nedostatkom vodičov a problémami s kapacitou a dodávkami. K tomu sa pridalo významné zvýšenie inflácie a hroziaca recesia. To u mnohých zadávateľov viedlo k zmene myslenia,“ vysvetľuje Gunnar Gburek, Head of Business Affairs v TIMOCOM.

Mnohé firmy sa už vopred postarali o prepravné kapacity a včas si ich zaistili pre sezónne obchody. To ubralo rýchlosť predvianočného objemu prepráv na našej burze, ktorý sa prepadol pod úroveň minulého roka. Navyše sviatky v tomto roku pripadali na víkend, čo vytvára viac dostupných kapacít v týždni predtým a vedie k nižšiemu dopytu v období na prelome roka. V novembri bola veľká časť plánovaných prepráv už zadaná. Preto pre tieto prepravy nebolo treba hľadať dopravcov na poslednú chvíľu,“ domnieva sa Gunnar Gburek.

„Okrem toho panuje rastúca tendencia uzatvárať s dodávateľmi dlhodobé zmluvy,“ pokračuje hovorca firmy. „Dopyt aj v prvom štvrťroku 2023 bude spočiatku naďalej klesať a povedie k upokojeniu cien za prepravy. Dlhodobo sa ceny nákladnej cestnej dopravy v dôsledku mýtneho, variabilných cenových modelov, tzv. „dieselfloater“ a zvýšených nákladov na personál ustália na úrovni vyššej ako v roku 2021.“


Menej prepráv medzi Francúzskom a Nemeckom

Najväčšie poklesy bolo možné v štvrtom štvrťroku sledovať pri prepravách z Belgicka (BE) do Nemecka (DE) a z Francúzska (FR) do Nemecka a obrátene. Najmä posledne menované krajiny patria k najdôležitejším vzájomným obchodným partnerom v Európe. Zahraničný obchod medzi Nemeckom a Francúzskom bol pritom do októbra ešte stabilný, napriek energetickej kríze a inflácii. Avšak v novembri dopyt zo zahraničia podľa Spolkového štatistického úradu významne poklesol. Krajiny EÚ objednali v Nemecku o 10,3 percenta menej tovaru a tretie krajiny o 6,8 percenta menej tovaru. Dopyt v tuzemsku poklesol o 1,1 percenta.


Naproti tomu  v štvrtom štvrťroku vzrástli prepravy zo Španielska (ES) s cieľom vo Francúzsku v porovnaní s predošlým rokom. Na TIMOCOM Marketplace tak bolo v októbri o 15 percent a v novembri o 22 percent ponúk prepráv viac. V decembri dosiahol objem prepráv na tejto relácii rovnakú úroveň ako v roku 2021.

This is an embedded image

Tabuľka: Porovnanie najväčších zmien pri ponukách prepráv v štvrtom štvrťroku s predošlým rokom. © TIMOCOM


Ponuky prepráv v Poľsku stabilné

Objem prepráv tejto východoeurópskej krajiny trocha vzdoruje celoeurópskemu negatívnemu trendu. V štvrtom štvrťroku bolo v Poľsku celkove o 6 percent ponúk prepráv viac ako vlani. Objem prepráv v štvrtom štvrťroku v porovnaní s predošlým štvrťrokom celkove poklesol len zľahka - o 7 percent - zostal však na vysokej úrovni v porovnaní so zmenami v iných európskych krajinách.

Zahraničný obchod vo východnej Európe posilnil. Objem prepráv z Poľska do Rumunska sa tak v štvrtom štvrťroku v porovnaní s predošlým rokom výrazne zvýšil. Na TIMOCOM Marketplace bolo v októbri  uverejnených o 89 percent ponúk prepráv viac. V novembri to bolo o 7 percent viac v porovnaní s predošlým rokom, následne sa v decembri aj tu zaznamenal výrazný pokles ponúk o 42 percent.


Iba malé plus pri ponukách voľných vozidiel v porovnaní s predošlým rokom

V porovnaní s rovnakým štvrťrokom 2021 bolo k dispozícii o 8 percent ponúk voľných vozidiel viac. Ponuky voľných vozidiel zverejnené na burze nákladov od TIMOCOM kolísali počas roka 2022 na základe sezónnych zmien v porovnaní s ponukami prepráv len zľahka. „Napriek poklesu ponúk prepráv sa ponuka voľných vozidiel v porovnaní s predošlým rokom takmer nezmenila,“ analyzuje vývoj Gunnar Gburek. Po náraste o 16 percent v prvom štvrťroku poklesol počet zverejnených ponúk voľných vozidiel v druhom štvrťroku v porovnaní s prvým o 8 percent. V treťom štvrťroku to bolo o 2 percentá vozidiel viac, v štvrtom štvrťroku zostala dostupná ponuka voľných vozidiel v priemere percentuálne bez zmeny. Iba v decembri sa počet nákladných vozidiel dostupných na burze nákladov znížil.

This is an embedded image

Pomer ponúk prepráv k ponukám voľných vozidiel v ročnom porovnaní. © TIMOCOM


Pomer prepráv a voľných vozidiel opäť podmienený sezónou

Podiel prepráv k ponukám voľných vozidiel v roku 2022 bol významne vyšší ako vo výnimočnom roku 2020 a v dôsledku recesie na konci roka prvýkrát klesol pod vtedajšiu hodnotu na konci roka. Prvé dni nového roka trend decembra 2022 potvrdili. „Zaujímavé bude, čo nastane v najbližšej silnej sezóne. Počet ponúk prepráv tradične porastie pred Veľkou nocou. Pomer prepráv a voľných vozidiel zrejme bude aj naďalej veľmi závisieť od sezóny, ako to bolo aj pred koronavírusom,“ predpovedá Gunnar Gburek.

Podľa ifo-Institutu sa očakávaný nemecký vývoz zvýšil z 0,9 bodu v novembri na 1,6 bodu v decembri. Ďalší vývoj závisí od svetovej hospodárskej situácie. Odborníci Nemeckej asociácie priemyselných a hospodárskych komôr však v roku 2023 očakávajú ďalší pokles vývozu, ako v decembri informoval denník Handelsblatt. Nielen Nemecko nakupuje od konca roku 2022 menej v zahraničí. Objem prepráv vo vnútroštátnej doprave sa v dôsledku toho v roku 2023 zvýšil pomerne výrazne a ešte viac zvýraznil nedostatok vodičov.


Digitálne nástroje a on-line tržnica pritom môžu logistike významne pomôcť lepšie plánovať a pri zmenách na trhu reagovať dlhodobo a flexibilne.

Viac informácií o TIMOCOM Marketplace nájdete na  www.timocom.sk.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore