09.06.2023

Dopravný barometer od TIMOCOM: Vidno prvé mierne obraty trendu

Rastúci dopyt po ponukách prepráv a obmedzené kapacity aj napriek vyššiemu objemu voľných vozidiel

Podiel prepráv v Nemecku Q1 2023

Erkrath, 13. 04. 2023 – Prvé mesiace roku 2023 boli poznamenané vysokými cenami energií, zdržanlivosťou spotrebiteľov, vysokým stavom zásob a nižším objemom objednávok. Výhľad ekonomiky na tento rok nie je jednoznačný a následky na dopravný priemysel sú viac ako neisté.

Grafika: Podiel prepráv v Nemecku © TIMOCOM

Pri pohľade na údaje dopravného barometra od TIMOCOM za prvý štvrťrok 2023 však možno rozoznať určité mierne trendy. Potom, čo v prvých dvoch mesiacoch tohto roka bolo zadaných výrazne menej ponúk na prepravu tovaru oproti predošlému štvrťroku, sa ich počet v marci v celej Európe výrazne zvýšil, a to o 42 percent. Prvýkrát od jesene 2023 tak možno pozorovať obrat trendu poklesu dopytu po nákladovom priestore. Celý štvrťrok je však stále o 25 percent pod úrovňou predošlého štvrťroka.

This is an embedded image

Grafika: Ponuky nákladnej prepravy v Európe v porovnaní s predošlým mesiacom © TIMOCOM


O 24 percent viac ponúk voľných vozidiel v prvom štvrťroku

V prvom štvrťroku 2023 došlo k výraznému nárastu počtu zadaných ponúk voľných vozidiel. V porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka o 16 percent – v porovnaní s posledným štvrťrokom 2022 až o 24 percent. Je to však skôr odraz nižšej dostupnosti ponúk prepráv než dodatočných kapacít na trhu. Tie sú stále vzácne, v neposlednom rade pre nedostatok vodičov a celkovú hospodársku situáciu. To potvrdzuje aj rastúci trend predošlého štvrťroka v uzatváraní dlhodobých zmlúv s poskytovateľmi služieb a snahou zaistiť si dostupné kapacity.

This is an embedded image

Grafika: Ponuky nákladných vozidiel v Európe v porovnaní s predošlým štvrťrokom stúpli © TIMOCOM

„Celkove sa zvýšil záujem o kontrakty. To možno vysvetliť okrem iného vývojom posledných rokov, ktorý opäť vyvoláva obavy z možnosti prudko rastúcich cien. Aj bez vysokého dopytu sú ceny robustnejšie – veľmi sa totiž zvyšujú náklady. V tejto súvislosti môže úspešná stratégia v budúcich mesiacoch spočívať okrem iného v hľadaní dostupných kapacít na spotovom trhu a uzatváraní zmlúv vo vhodnej dobe," hovorí Prof. Dr. Christian Kille, vedúci štúdia na Technickej vysokej škole Würzburg-Schweinfurt.

Okrem toho možno pozorovať, že napriek vyššiemu objemu ponúk nákladového priestoru a s tým rastúcou konkurenciou vzrástla v celom Nemecku priemerná ponuková cena za prepravu v diaľkovej doprave o viac ako 7 percent oproti minulému roku. V Európe vidno nárast o takmer 3 percentá. Výrazne zvýšené náklady už neumožňujú klesnúť cenám na úroveň pred koronavírusom.

V percentuálnom vyjadrení je dopyt a ponuka v celej Európe v prvom štvrťroku  2023 do značnej miery vyvážená. Pomer ponúk prepráv k ponukám voľných vozidiel bol v Európe cca 59:41. Rovnaký obrázok vidno aj na nemeckom domácom dopravnom trhu.

„Nálada v nemeckej ekonomike sa celkove zlepšuje, ale najmä odvetvie dopravy naďalej čelí obrovským výzvam. Mnoho zákazníkov pritom už začalo svoje dopravné stratégie prispôsobovať aktuálnej situácii. To sa odráža aj v objeme prepráv,“ vysvetľuje Gunnar Gbyrek, Head of Business Affairs TIMOCOM.


Štrajky vo Francúzsku majú obrovské následky na susedné krajiny

Rozsiahle a pokračujúce štrajky vo Francúzsku narušili dodávateľské reťazce podnikov, čo viedlo k meškaniam a nedostatkom v zásobovaní. Zvyšuje sa aj tlak na náklady, lebo dopravcovia sú nútení využívať alternatívne trasy a dopravné prostriedky. Blokované cesty a hraničné priechody, podobne ako zastavenie prác, vážne ovplyvnili pohyb tovaru medzi Francúzskom a susednými štátmi. Následky štrajkov ako jedného z najdôležitejších obchodných partnerov Francúzska ovplyvňujú aj Nemecko. Napríklad doprava z Nemecka (DE) do Francúzska (FR) je o 55 percent nižšia a v opačnom smere až o 61 percent nižšia ako vlani. Znížil sa aj objem prepravy vo Francúzsku, čo sa dalo očakávať. Prospech z toho by mohol mať iný štát: V protiklade k tomu totiž prepravy z Talianska (I) do Francúzska (FR) oproti vlaňajšku o 11 percent vzrástli.


Napätá situácia okolo Brennera

Problematika Brennerského priesmyku tiež významne ovplyvňuje cestnú nákladnú dopravu. Brennero patrí k najdôležitejším dopravným spojeniam medzi Nemeckom a Talianskom a je centrálnym uzlom pre medzinárodnú nákladnú dopravu. Kvôli blokovému odbavovaniu nákladných vozidiel sú vodiči nútení čakať dlhé hodiny, kým budú môcť pokračovať v ceste, čo spôsobuje výrazné meškanie. Preto niet divu, že voziť prepravy do Talianska je v súčasnosti pre mnoho dopravcov neatraktívne. Vysoké náklady a vysoký časový tlak sťažujú mnohým firmám možnosť pracovať ziskovo. Často treba hľadať alternatívne trasy a dopravné prostriedky, aby sa prepravné zákazky vôbec mohli realizovať. To má okrem iného  následky na ponuky prepráv a voľných vozidiel. Napríklad v relácii Rakúsko (A) ‒ Taliansko (I) tak možno v prvom štvrťroku pozorovať celkový pokles o 68 %.

Na druhej strane sa zdá, že predovšetkým taliansky vývoz pociťuje následky hospodárskych otrasov len veľmi málo: V prvom štvrťroku sa výrazne zvýšil. Celkove však pokoronavírusový boom z roku 2022 podľa očakávania zoslabol. Na rozdiel od európskeho trendu v Taliansku vidíme  previs ponuky voľných vozidiel. Už v januári klesol podiel prepráv vo vnútroštátnej doprave pod 40 percent. Ponuky prepráv vo februári a marci síce ešte mierne klesali, ale z veľkej časti zostali stabilné.

This is an embedded image


Vývoj ponuky prepráv v Poľsku nasleduje trendy

V prvom štvrťroku 2023 Poľsko zaznamenalo celkove o 39 percent menej ponúk prepráv než vlani v rovnakom štvrťroku. V rovnakom období klesol aj obrat maloobchodného predaja v Poľsku, vo februári o 5 percent v porovnaní s vlaňajškom – cca o 3,6 percent v porovnaní s predošlým mesiacom. Priemyselná výroba v Poľsku tiež klesala, medziročne poklesla o 1,2 percenta.

V súlade so všeobecným vývojom v Európe sa však objem prepráv v Poľsku v marci oproti predošlému mesiacu zvýšil o 40 percent. Ako dôležitý dopravný uzol Európy ostáva Poľsko dynamické.

This is an embedded image


Očakávaný nárast ponuky voľných vozidiel a prepráv

Vzhľadom na súčasný vývoj na dopravnom trhu možno v blížiacich sa sviatočných týždňoch, podobne ako vlani, opäť očakávať výrazný nárast ponuky prepráv aj voľných vozidiel. „Tento trend bude pokračovať až do konca mája, pred začiatkom prázdnin v Severnom Porýní-Vestfálsku od konca júna bude opäť klesať. Zvyšok roka 2023 a súvisiaci vývoj sú v súčasnosti silne závislé od pokračujúcich trendov v hospodárstve,“ tvrdí Gunnar Gburek, Head of Business Affairs v TIMOCOM.

Odborníci na trh v spoločnosti TIMOCOM pravidelne zverejňujú aktuálny vývoj a informácie z dopravného trhu v novinkách Transport Barometer News na adrese LinkedIn. V dopravnom barometri analyzuje FreightTech spoločnosť TIMOCOM od roku 2009 vývoj ponuky a dopytu na dopravnom trhu v 46 krajinách Európy. Viac ako 154.000 používateľov generuje denne až 1 milión medzinárodných ponúk prepráv a voľných vozidiel na Marketplace cestnej nákladnej dopravy. Marketplace pomáha viac ako 53.000 zákazníkom TIMOCOM digitálne optimalizovať ich logistické procesy.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore