21.11.2022

Dopravný barometer od TIMOCOM: Európska cestná nákladná doprava dokazuje svoju silu

3. štvrťrok 2022 sa vyznačuje ľahkým upokojením

Ponuky dopravy v Európe

Nadmerné kapacity, cenový šok, nedostatok vodičov ‒ európska cestná nákladná doprava už mnoho mesiacov čelí obrovským výzvam. Pritom dokazuje, že jej nechýba sila. Najnovšie čísla dopravného barometra od TIMOCOM pre 3. štvrťrok 2022 prvýkrát ukazujú malú úľavu.

Erkrath, 13. 10. 2022 – Celý prvý polrok 2022 na európskom dopravnom trhu sa vyznačoval obrovskou nerovnováhou. Avšak v 3. štvrťroku sa situácia aj napriek všetkým nepriaznivým náznakom začína upokojovať. Pomer ponúkaných prepráv k ponúkaným voľným vozidlám sa síce stále ešte pohyboval nad hodnotou 70:30, krivka sa však dostáva na úroveň roka 2021. Dopravný barometer od TIMOCOM zaznamenal celkove 41,9 mil. ponúk prepráv v 3. štvrťroku 2022, čo zodpovedá nárastu o 10 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.

„Výrazné previsy dopytov z 2. štvrťroka sme v 3. štvrťroku nezaznamenali,“ hovorí Gunnar Gburek, Head of Business Affairs v TIMOCOM. „Namiesto toho došlo k sezónnemu ochladeniu dopravného trhu, ktoré obvykle pozorujeme v letných mesiacoch.“ Tento pokles bol v roku 2022 dokonca ešte výraznejší. V celej Európe bolo v 3. štvrťroku na burze nákladov od TIMOCOM uverejnených o 28 % menej prepráv než v 2. štvrťroku, pri vnútronemeckých prepravách bol tento pokles dokonca až 34 %.

Dôvodom sú okrem iného problémy medzinárodných dodávateľských reťazcov, ktoré sú oneskoreným dôsledkom koronavírusovej pandémie a vojny na Ukrajine. Ich priamym dôsledkom bol masívny nárast cien pohonných hmôt a vozidiel a následkom vysokej inflácie klesol dopyt a zvýšili sa skladové zásoby. Index manažérov nákupu, ktorý vytvára Spolkový zväz materiálového hospodárstva, nákupu a logistiky, sa v júli prvýkrát dostal do mínusu a hospodárske vyhliadky ukazujú smerom dolu.

This is an embedded image

Grafy ponúk prepráv EÚ ‒ EÚ a DE ‒ DE (január ‒ september v ročnom porovnaní)

Nedostatok voľných vozidiel ‒ európsky fenomén

Najväčšou dlhodobou výzvou pre dopravný trh je nepochybne nedostatok vodičov. Podľa odhadov Svetového zväzu cestnej dopravy IRU bude iba v Nemecku o päť rokov chýbať 185.000 profesionálnych vodičov. To by bol trojnásobok súčasného nedostatku, ktorý sa nedávno prvýkrát vedecky vyčíslil: 56.000 pracovníkov aktuálne chýba na nemeckom dopravnom trhu, ako ukázal výsledok štúdie kapacitních nedostatkov v logistike, do ktorej sa zapojil aj TIMOCOM.

Následky možno zistiť priamo z ponúk kapacít nákladných vozidiel na burze nákladov a voľných vozidiel od TIMOCOM: V celej Európe zostali ponuky voľných vozidiel v roku 2022 na úrovni minulého roka. „Ak sa však na to pozrieme bližšie, je dôvod k obavám,“ hovorí Gunnar Gburek. „V Nemecku je trend jednoznačný: Ponúka sa podstatne menej voľných kapacít ako v minulých rokoch.“ V priemere sa na burze nákladov od TIMOCOM v prvých deviatich mesiacoch tohto roka ponúkalo o 24 % menej kapacít ako vlani.

A aj z krajín s veľkým počtom dopravcov ‒ z Poľska, Maďarska a Rumunska ‒ prichádza čoraz menej voľných kapacít. Od začiatku roka uverejnili firmy z týchto troch krajín v TIMOCOM Marketplace v priemere o 8 % menej voľných vozidiel ako v rovnakom období roku 2021. Dôvodom je okrem silne rastúcich nákladov nedostatok personálu. „Kto si myslí, že prídu kvalifikované sily zo zahraničia, ten sa mýli,“ tvrdí Gunnar Gburek a apeluje: „Účastníci trhu musia urýchlene reagovať a odstrániť neefektívne jazdy naprázdno a skrátiť doby čakania na miestach nakládky a vykládky.“

This is an embedded image

Grafy ponúk voľných vozidiel ‒ krajiny s veľkým počtom prepravcov a DE (január ‒ september v ročnom porovnaní)

Poľsko a Litva ‒ nádej na nové prepravné kapacity?

Nedostatok prepravných kapacít sa s ohľadom na doterajšie čísla a blížiace sa vianočné obchodovanie ešte zvýši. V budúcom štvrťroku Gburek v celej Európe ďalej počíta s nedostatkom kapacít a s rastúcimi nákladmi na prepravu. Výnimkou by mohla byť Litva a Poľsko: Tu sa ponuka voľných vozidiel, resp. počet veľkých nákladných vozidiel zvyšuje. „Mnoho poľských dopravných firiem doteraz preferovalo dodávky s maximálnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony,“ hovorí Denis Pasala, riaditeľ poľskej pobočky. „Avšak s balíčkom mobility a zmenou povolení pre nákladnú dopravu, mám na mysli licenciu EÚ, to je čoraz menej atraktívne, a mnohí dopravcovia teraz prechádzajú na väčšie nákladné vozidlá.“ Poľský automobilový zväz PZPM zaznamenal v 3. štvrťroku 2022 podstatne väčší počet novo registrovaných nákladných vozidiel, v auguste to bolo zhruba o 34 % viac ako vlani, v septembri o 17 %. Počet registrácií vozidiel do 3,5 t sa naopak znížil.

Súdržnosť ‒ cestná nákladná doprava ako spoľahlivá konštanta

Extrémny nepomer medzi dopytmi a ponukami kapacít v súvislosti s masívnym rastom nákladov na personál, vozidlá a pohonné hmoty cestnú nákladnú dopravu paradoxne posilnil. Ak sa v období pandémie vytýkal nedostatok spolunáležitosti, potom výnimočný rok 2022 prinútil účastníkov cestnej nákladnej dopravy ku zmene myslenia. Pre predstavu: Nafta, LNG alebo AdBlue ‒ náklady na energie od vypuknutia vojny vzrástli tak masívne, že niektorí prevádzkovatelia vozových parkov už museli časť vozidiel odstaviť. Predovšetkým nákladné vozidlá na LNG sa z dôvodu vysokej ceny plynu stiahli z premávky a nie sú tak k dispozícii na dopravnom trhu. S ohľadom na nedostatok vodičov je absolútne nejasné, či a kedy sa tieto kapacity na trh vrátia.

Reakcia zadávateľov na ekonomickú situáciu, ktorá ohrozovala mnoho poskytovateľov prepravy, bola rýchla: Pristúpili na rýchle úpravy cien a okrem pohyblivých cien za naftu si to isté dohodli so svojimi dodávateľmi aj pri energiách. Neuspokojený dopyt po prepravných kapacitách poskytol dopravcom potrebný priestor, aby svoje rýchlo rastúce náklady na prepravu rýchlejšie ako inokedy presunuli na svojich zadávateľov. „Náš digitálny produkt Marketplace významne prispel k stabilizácii nákladnej cestnej dopravy v týchto ťažkých časoch,“ hovorí Gunnar Gburek. „Trh krátkodobých prepráv zaisťuje maximálnu možnú flexibilitu a naša veľká sieť nevyhnutnú súdržnosť medzi zadávateľmi a dodávateľmi.“

Nasledujúci rok sľubuje ďalšiu úľavu: Rysujúca sa recesia v Nemecku zníži počet ponúk prepráv a tým aj tlak na cestnú nákladnú dopravu. Gunnar Gburek očakáva, že sezónny pokles dopytu po prepravných kapacitách v januári 2023 bude silnejší ako v minulých rokoch. V dôsledku toho sa zníži nedostatok kapacít a s ním aj ceny za prepravy, ktoré budú minimálne stagnovať na vysokej úrovni.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore