20.04.2017

TimoCom zaznamenal silný začiatok roka

Dopravný barometer v 1. štvrťroku: Plne vyťažení smer jar

(1)

Erkrath, 10. 4. 2017 – Európsky dopravný trh zažil v porovnaní so začiatkom minulého roka silný štart a aktuálne čísla z dopravného barometra TimoCom to jasne dokazujú. V 1. štvrťroku bol podiel prepráv v pomere k voľným vozidlám 43:57. Dokonca ani klasický pokles prepráv vo februári nedokázal v záverečnom zúčtovaní prvých troch mesiacov vychýliť dopravný barometer z rovnováhy.

Ak sa pozrieme na porovnateľnú hodnotu zo slabého začiatku roka 2016 (30:70), zistíme, že európska doprava má za sebou výrazne aktívnejší rozjazd. Potom, čo uplynulý rok nakoniec skončil dobrým podielom prepráv, sa tento pozitívny trend prejavil aj v prvých troch mesiacoch roka 2017.

Prepravný trh odolal februáru

V januári podiel prepráv predstavoval 44 percent, takže bol len o sedem percent nižší než silný vianočný mesiac december. Gunnar Gburek (TimoCom Company Spokesman) vysvetľuje, prečo sa okrem iného začal tento rok pre európske dopravné odvetvie tak dobre: „Extrémne nízky stav vody v riekach doprial ceste viac prepráv. Vďaka miernemu počasiu bolo navyše možné realizovať prepravy bez typických zimných obmedzení.“

Skúsenosť uplynulých rokov sa potvrdila aj tentoraz, pretože vo februári podiel prepráv podľa očakávania najprv poklesol. V polovici štvrťroku tak oproti 39 percentám prepráv stálo 61 percent voľných vozidiel. Zostávajúce dni najkratšieho mesiaca sa však neprejavili rovnako výrazne ako v roku 2016 (21 %) a aj vo februári mala mierna zima pozitívny vplyv na aktivitu prepráv.

Prvé slnečné lúče oživili aj európsky dopravný trh, takže v marci bolo opäť viac jázd z bodu A do bodu B. Začiatok jari a pekné počasie ťahalo ľudí von, čo sa pozitívne prejavilo aj na množstve prepráv. Dopravný barometer vzrástol o 8 percentných bodov na 47-percentný podiel prepráv a tak bol marec najsilnejším mesiacom štvrťroku.

Jarné prepravy vo výhľade

Pri pohľade smerom na jar sa vynára otázka, aký ďalší priebeh dopravné odvetvie čaká. „Vychádzam z toho, že sviatky prívetivé pre všetkých zamestnancov určite budú mať vplyv na konjunktúrne údaje z minulého roka. Avšak Veľká noc určite zvýši spotrebu medzi obyvateľstvom, a tým aj množstvo prepráv. Zlé rámcové podmienky v dôsledku hospodárskej a politickej neistoty sa zatiaľ nepocítili. Bude zaujímavé sledovať, aký vplyv budú mať na vývoj v európskej doprave“, vysvetľuje Gburek svoj odhad. 

Aj napriek neistote TimoCom vychádza z toho, že v apríli, máji a júni sa v dopravnej platforme TimoCom už tradične objaví viac ponúk nákladov a preprava tak opäť prevýši voľné kapacity na trhu.

 

Viac informácií o TimoCom a dopravnom barometri nájdete na www.timocom.sk.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore