Vyššia rýchlost pre digitálne vybavovanie zákaziek

Aké výhody prináša systém TIMOCOM spolocnosti Dittrich Eiltransporte

„Pri zadávaní objednávok ušetríme 60 až 70 percent casu“

Firma Dittrich je zákazníkom TIMOCOM desat rokov. Prostredníctvom systému vybavila digitálne viac než 1.000 prepravných objednávok – bez faxu, telefónu, kompletne bez papiera. Vo všedných dnoch firma Dittrich používa TIMOCOM ako systém pri zadávaní prepráv dopravcom. Okrem toho firma využíva softvérové riešenia Lavid. Prostredníctvom tohto systému sa evidujú prepravné objednávky vlastných zákazníkov a po zadaní sa zapíše iba dopravca.

Pred používaním digitálnej správy objednávok od TIMOCOM sa objednávky prepravy poslali prostredníctvom Lavid externým dopravcom. Vdaka burze nákladov a spravovaniu objednávok integrovaných v systéme je však zasielanie prepravných objednávok rýchlejšie. „Pri zadávaní objednávok ušetríme 60 až 70 percent casu,“ tvrdí disponent a konatel spolocnosti Oliver Stiller. „Objednávku vybavíme vyplnením jediného polícka. Inak je všetko hned on-line. Máme tak viac casu na to, aby sme sa venovali individuálnym riešeniam pre našich zákazníkov,“ dodáva Stiller.

Dittrich Eiltransporte GmbH

Thomas Dittrich založil firmu v roku 1994 so štyrmi vozidlami. Dnes je portfólio jeho zákazníkov medzinárodné a jeho firma je v dobrej kondícii aj vdaka 230 vozidlám a partnerom po celom svete. 25 stálych zamestnancov a 65 subdodávatelov sa stará o spolahlivé a co najrýchlejšie dorucenie zásielok, ktoré majú naponáhlo.

V rámci TIMOCOM Challenge firma obsadila druhé miesto medzi najaktívnejšími zákazníkmi a získala tak osobné školenie v Obermichelbachu. Na tomto školení bolo okrem iného vysvetlené, ako môžu jednu prepravnú objednávku spracovávat viaceré osoby a ako možno dopyt po doprave používat namiesto e-mailového rozdelovníka. Túto možnost vo firme Dittrich síce poznali, doteraz ju však nepoužívali. Teraz ju majú najprv vyskúšat s niekolkými dopravcami, aby sa v praxi zistila možná pridaná hodnota. Novému kolegovi, ktorý onedlho posilní tím dispecerov, vrelo odporúcali Update Pool. Aj ostatní disponenti už dnes využívajú návody k dalšiemu vlastnému vzdelávaniu.

Jednu úlohu si trojica disponentov pre IT odborníkov z Erkrathu predsa len pripravila. Želajú si, aby TIMOCOM posielal e-mail príjemcovi objednávky prepravy. „Niektorí dodávatelia digitálneho vybavovania zákaziek TIMOCOM ešte nepoznajú, preto nevedia, kde presne objednávku nájdu,“ vysvetluje jeden z úcastníkov. E-mail by obsahoval rovnaký odkaz, ktorý dodávatela dovedie priamo k objednávke v systéme pre inteligentnú logistiku TIMOCOM.

Firemná história: trvale úspešná

Pred takmer 25 rokmi založil Thomas Dittrich vo Fürthe firmu so štyrmi vozidlami. Dnes je portfólio jeho zákazníkov medzinárodné, firma je v dobrej kondícii, a to vdaka partnerom po celom svete a 230 vozidlám. 25 stálych zamestnancov a 65 subdodávatelov je zárukou toho, že tovar sa bezpecne a co najrýchlejšie dostane na miesto – nehladiac na to, ci pre tovar treba zaistit dozor formou on-board-courier alebo ci tovar treba expresne doviezt iba na krátku vzdialenost.

Viac informácií o spolocnosti Dittrich nájdete na eiltransporte-dittrich.de.

Hore