Úspešná realizácia, ktorá trvá dve dekády: partnerstvo firiem Waberer’s a TIMOCOM

Pred dvoma rokmi sa na nás spolocnost Waberer's obrátila s problémom, ktorý sme vyriešili vytvorením uzavretých skupín urcených výhradne pre ne v rámci našej burzy nákladov.

Spolahlivost bola pre Waberer’s International Nyrt. prioritou císlo jedna, takže nadviazanie partnerstva bolo logickým krokom. Nielenže burzu nákladov od spolocnosti TIMOCOM využíva najväcší pocet dodávatelov služieb a zákazníkov v oblasti dopravy, ale jej podrobný proces overovania zákazníkov zaistuje vylúcenie špeditérov, ktorí sa s prepravnými zákazkami len nezodpovedne zahrávajú.

Uzavreté skupiny používatelov, spolahliví dodávatelia služieb

Aj ked pri niektorých prepravných zákazkách spolocnost Waberer's využíva otvorenú burzu nákladov od TIMOCOM, už viac ako dva roky používa aj takzvanú uzavretú skupinu používatelov (USP). Kedže spolocnost Waberer's spociatku inzeruje väcšinu svojich zákaziek iba starostlivo vybranej a dôveryhodnej skupine dodávatelov služieb, je schopná maximalizovat ochranu a bezpecnost trhu tým, že ponuky prepravy vidia iba dodávatelia, ktorých spolocnost do tejto skupiny pozve - cím poskytuje zákazníkom vysokú úroven bezpecnosti (vdaka prísnemu procesu overovania dodávatelov služieb) a dopravcom zas ponúka exkluzívnu príležitost. Clenovia uzavretých skupín nemusia platit žiadne zvláštne poplatky a vdaka svojmu clenstvu majú každorocne prístup k niekolkým tisícom ponúk.

„Pred dvoma rokmi sa na nás spolocnost Waberer's obrátila s problémom, ktorý sme vyriešili vytvorením uzavretých skupín urcených výhradne pre ne v rámci našej burzy nákladov,“ hovorí Key Account Manager spolocnosti TIMOCOM Attila Heilmann. „Vyriešenie tejto výzvy zabralo zhruba mesiac a výsledok, ktorý uzavreté skupiny priniesli, presne zodpovedal tomu, co sa od nich ocakávalo.“ Využitím USP spolocnost Waberer's chráni svoje vlastné záujmy aj záujmy svojich zákazníkov, pretože bráni v prístupe k údajom o prepravných ponukách spolocností firmám bez príslušného oprávnenia, spolocnostiam, ktorých obchodná politika je v rozpore s etickým kódexom spolocnosti Waberer's, a konkurentom na trhu.

V súcasnosti spolocnost pracuje s tromi uzavretými skupinami, ktorých clenovia sú vyberaní na základe objemu predošlých záväzkov, spokojnosti s dopravcami, hodnoty poistenia CMR a dalších subjektívnych kritérií. Na základe podnikového systému riadenia spolocnosti Waberer's sú dodávatelia dopravných služieb rozdelení do troch po sebe idúcich skupín. Po prísnom kvalifikacnom procese spocívajúcom v kontrole príslušných dokumentov (vrátane registracného formulára, dokladov o registrácii spolocnosti a dokladov o zodpovednosti špeditéra) sú špeditéri najprv zaradení do tzv. skupiny C a po splnení stanovených výkonnostných kritérií môžu postúpit do skupiny B alebo A, ktorých clenovia môžu plnit úlohy s vyššou hodnotou a väcšou zodpovednostou.

Spolocná platforma

Zhruba pred dvoma rokmi spolocnost Waberer's potrebovala vytvorit rozhranie, ktoré by integrovalo IT systém spolocnosti a burzu nákladov, aby mohla efektívnejšie riadit svoje podnikanie. Po dôkladnej úvahe si firma za svojho partnera vybrala spolocnost TIMOCOM: stredne velkého špecialistu na IT a údaje. Kedže pocas mnohorocnej spolupráce boli pracovníci spolocnosti Waberer's casto medzi prvými, ktorí testovali rôzne vývojové fáze Marketplace od firmy TIMOCOM, boli už so systémom oboznámení a po starostlivom posúdení potrieb a plánovania sa za niekolko týždnov spolocnej práce dokoncilo prvé testovacie rozhranie schválené z pohladu obchodu a IT. Kedže obe strany boli s výsledkami testovacej prevádzky spokojné, platforma sa rýchlo dostala do ostrej prevádzky a odvtedy bezchybne funguje.

Jednou z hlavných požiadaviek na vytvorenie rozhrania špeciálne prispôsobeného potrebám spolocnosti Waberer's bola schopnost platformy spravovat (zaznamenávat, upravovat a mazat) velký objem prepravných objednávok, pretože spolocnost svojim dodávatelom služieb denne vystavuje niekolko objednávok.

„Vdaka využitiu platformy, ktorá je používatelsky prívetivá, môžeme naše objednávky prepráv z ERP systému jednoducho presunút do burzy nákladov. To významne znížilo pocet administratívnych úkonov a zefektívnilo našu každodennú prácu,“ hovorí Head of Western European Freight Forwarding v spolocnosti Waberer’s International Nyrt Nikolett Zámbó.  „Pracovníci spolocnosti TIMOCOM opät vyriešili túto úlohu profesionálnym spôsobom a venovali maximálnu pozornost kritériám stanoveným spolocnostou Waberer's, cím otvorili novú kapitolu úspešnej spolupráce medzi oboma spolocnostami.“

Hore