Logistické trojhviezdie: Spolupráca na implementácii inteligentných rozhraní

TIMOCOM a translogica podporujú firmu Quehenberger Logistics pri automatizácii jej prepravných procesov

Medzi týchto zákazníkov patrí aj firma Quehenberger Logistics GmbH, ktorá pri spravovaní a riadení interných logistických procesov používa systém translogica vyvinutý spolocnostou TRANSLOGICA GmbH, s ktorou spolupracuje už mnoho rokov. Pri zaistovaní prepráv v rámci celej Európy sa Quehenberger spolieha aj na rodinnú inovatívnu firmu: TIMOCOM. Spolocnost Quehenberger Logistics vlastní 250 vozidiel a 520.000 m² skladových a logistických plôch, ktorých rentabilné a efektívne vytaženie patrí k hlavným cielom spolocnosti, podobne ako požiadavka, aby procesy, ktoré používa, boli jednoduché, automatizované a transparentné.

Quehenberger Logistics GmbH

Úspešná digitalizácia procesov v doprave vdaka rozhraniam

„TIMOCOM je pre nás vo firme velmi dôležitý“, hovorí Christian Fürstaller, CEO & Managing Partner spolocnosti Quehenberger Freight GmbH. „Naše spolocnosti spája snaha byt na špici v otázkach digitalizácie. To rozhodujúcim spôsobom prispelo k nášmu rozhodnutiu spolahnút sa pri používaní rozhrania na TIMOCOM.“

Steven van Cauteren, TIMOCOM Head of Key Account & Partner Management, dodáva: „Víziou nášho zákazníka je stat sa najlepšou stredne velkou logistickou firmou v strednej a východnej Európe. TIMOCOM má víziu vytvorit svet bez logistických výziev. Naše znalosti v odbore a naše riešenia v podobe troch API posúvajú obe vízie o další krok k realite.“
Každodenné prekážky, ktoré prináša paralelné používanie niekolkých systémov, prekonáva Quehenberger Logistics používaním hned všetkých troch rozhraní.

Uzavretie obchodu a objednanie: jednoduché, digitalizované, záväzné

Implementácia rozhrania Burza nákladov do systému translogica umožnuje spolocnosti Quehenberger prenášat ponuky prepráv a volných vozidiel jedným kliknutím z jej systému riadenia prepráv do Marketplace. A výsledok? Žiadne dvojité zadávanie a chyby pri prenášaní a zvýšenie casovej, výdavkovej a pracovnej efektivity. Dosah sa zvýši na viac ako 55.000 potenciálnych obchodných partnerov.
„Vdaka aktívnemu prístupu oboch partnerov vznikla perfektná symbióza, ktorá v krátkych vývojových intervaloch už priniesla skvelé výsledky,“ opisuje spoluprácu Hansjörg Haller, CEO spolocnosti TRANSLOGICA GmbH. „Vdaka spolupráci s TIMOCOM a translogica má používatel k dispozícii rozhranie s intuitívnym ovládaním. Používatelské rozhranie možno najlepšie porovnat s cestovným portálom, ako je napríklad trivago, pretože na dohodnutie právne záväznej zmluvy stací iba niekolko kliknutí.“

Rozhranie ako klúc k automatizácii

Doteraz v tomto okamihu nasledoval nárocný e-mailový maratón medzi Quehenberger Logistics ako zadávatelom a príslušným dodávatelom. Teraz sa o posielanie objednávok postará rozhranie Objednávky, ktoré je integrované do systému translogica. Plne digitálne a právne záväzné je týmto spôsobom zaistené aj posielanie obojstranne potrebných dokumentov, napr. na prepravu nebezpecného nákladu, a rozhranie umožnuje aj priamo prevziat objednávku. Rozhranie v systéme automaticky dokumentuje všetky zmeny stavu. Okrem toho zaistuje archiváciu relevantných (kmenových) údajov.
Quehenberger Logistics v tomto ohlade robí dôležitý krok smerom k svojim dodávatelom: Údaje z e-mailových príloh sa dovtedy museli na strane dodávatela manuálne prenášat do príslušného TMS systému. Vdaka automatizácii pomocou rozhrania je toto prepínanie medzi systémami zbytocné a Quehenberger Logistics podstatne ulahcuje interné pracovné procesy obchodných partnerov.
„Používanie tohto systému nám prinieslo mnoho zlepšení najmä v otázkach efektivity. Vdaka rozhraniu Objednávky teraz možno objednávky zadávat bez toho, aby sme museli prepínat medzi programami. S inteligentnou integráciou v systéme translogica stací niekolko kliknutí,“ s nadšením hovorí Christian Fürstaller. „Z tejto výhody navyše tažíme aj ako dodávatel.“

Až po subdodávatela: Real-Time-Visibility v prepravnom retazci

Kde je tovar? Kedy bude dorucený? To sú najdôležitejšie otázky pri realizácii dohodnutých prepráv aj pre spolocnost Quehenberger Logistics a jej zadávatelov. Na tomto mieste pomôže rozhranie Tracking. To zadávatelovi v reálnom case posiela aktuálne GPS údaje vozidiel, ktorých sledovanie je povolené.
„Spolocnost Quehenberger Logistics chce císla na sledovanie dat aj subdodávatelom, aby zaistila co najplošnejšiu transparentnost,“ hovorí Steven van Cauteren.
V praxi sa GPS údaje automaticky nielenže prenášajú zákazníkovi do jeho systému riadenia prepráv, ale ten ich môže aj dalej zdielat. TIMOCOM preto odporúca povolit zdielanie údajov o sledovaní vozidiel svojim obchodným partnerom, lebo to zásadne prispieva k vzájomnej dôvere. Ako špecialista na IT a údaje tu TIMOCOM funguje aj ako dodávatel údajov. Agregované informácie od 299 bežných poskytovatelov telematiky sa používatelom zobrazia v ich obvyklom používatelskom rozhraní. Používatelia navyše môžu GPS údaje získané zo systému translogica porovnat s dohodnutým casom dodania. V dalšom kroku možno prostredníctvom tohto softvéru zistit ETA. A to je z pohladu istoty plánovania velká výhoda.

Záver: Tri rozhrania, plynulý proces prepravy

TIMOCOM, translogica a Quehenberger Logistics sa zhodujú: Digitalizácia a logistika k sebe neoddelitelne patria a ešte zdaleka nedosiahli koniec svojich možností.
„Ak používanie našich rozhraní Burza nákladov, Objednávky a Tracking už dnes zaistuje, že proces prepravy je plynulý a na rozhodujúcich miestach sa nezadrháva, potom sa náš odbor má ešte na co tešit,“ prorokuje Van Cauteren. Koronavírusová pandémia v roku 2020 ukázala, aký potenciál má digitalizácia a automatizácia pre odvetvie logistiky. TIMOCOM bude v digitalizácii logistiky dalej zohrávat dôležitú úlohu a stát po boku svojich zákazníkov, a to pomocou svojho Marketplace, aj jeho dalšími logickými rozšíreniami, ako sú napr. rozhrania.

Hore