skip navigation

Logistické trojhviezdie: Spolupráca na implementácii inteligentných rozhraní

TIMOCOM a translogica podporujú firmu Quehenberger Logistics pri automatizácii jej prepravných procesov

Vďaka používaniu moderných technológií sa vízia stáva realitou

Úspěšná realizace Quehenberger Logistics GmbH & TIMOCOM

FreightTech spoločnosť TIMOCOM je v logistickom odvetví od roku 1997 symbolom inovatívnej práce, ktorej cieľom je optimalizácia a automatizácia procesov v doprave. Zároveň s pokračujúcim rozširovaním Smart Logistics System tento IT a dátový špecialista ďalej pracuje na rozvoji svojich troch rozhraní, skrátene označovaných ako API. K najdôležitejším výhodám rozhraní Burza nákladov, Objednávky a Tracking patrí zvýšenie časovej, výdavkovej a procesnej efektivity. Tieto výhody využíva všetkých viac ako 45.000 zákazníkov v Európe, ktorí vo svojich spoločnostiach používajú systémy riadenia prepravy (TMS), ERP systémy a telematické systémy.

Medzi týchto zákazníkov patrí aj firma Quehenberger Logistics GmbH, ktorá pri spravovaní a riadení interných logistických procesov používa systém translogica vyvinutý spoločnosťou TRANSLOGICA GmbH, s ktorou spolupracuje už mnoho rokov. Pri zaisťovaní prepráv v rámci celej Európy sa Quehenberger spolieha aj na rodinnú inovatívnu firmu: TIMOCOM. Spoločnosť Quehenberger Logistics vlastní 250 vozidiel a 520.000 m² skladových a logistických plôch, ktorých rentabilné a efektívne vyťaženie patrí k hlavným cieľom spoločnosti, podobne ako požiadavka, aby procesy, ktoré používa, boli jednoduché, automatizované a transparentné.

Quehenberger Logistics GmbH

Úspešná digitalizácia procesov v doprave vďaka rozhraniam

„TIMOCOM je pre nás vo firme veľmi dôležitý“, hovorí Christian Fürstaller, CEO & Managing Partner spoločnosti Quehenberger Freight GmbH. „Naše spoločnosti spája snaha byť na špici v otázkach digitalizácie. To rozhodujúcim spôsobom prispelo k nášmu rozhodnutiu spoľahnúť sa pri používaní rozhrania na TIMOCOM.“

Steven van Cauteren, TIMOCOM Head of Key Account & Partner Management, dodáva: „Víziou nášho zákazníka je stať sa najlepšou stredne veľkou logistickou firmou v strednej a východnej Európe. TIMOCOM má víziu vytvoriť svet bez logistických výziev. Naše znalosti v odbore a naše riešenia v podobe troch API posúvajú obe vízie o ďalší krok k realite.“
Každodenné prekážky, ktoré prináša paralelné používanie niekoľkých systémov, prekonáva Quehenberger Logistics používaním hneď všetkých troch rozhraní.

Uzavretie obchodu a objednanie: jednoduché, digitalizované, záväzné

Implementácia rozhrania Burza nákladov do systému translogica umožňuje spoločnosti Quehenberger prenášať ponuky prepráv a voľných vozidiel jedným kliknutím z jej systému riadenia prepráv do Smart Logistics System. A výsledok? Žiadne dvojité zadávanie a chyby pri prenášaní a zvýšenie časovej, výdavkovej a pracovnej efektivity. Dosah sa zvýši na viac ako 45.000 potenciálnych obchodných partnerov.
„Vďaka aktívnemu prístupu oboch partnerov vznikla perfektná symbióza, ktorá v krátkych vývojových intervaloch už priniesla skvelé výsledky,“ opisuje spoluprácu Hansjörg Haller, CEO spoločnosti TRANSLOGICA GmbH. „Vďaka spolupráci s TIMOCOM a translogica má používateľ k dispozícii rozhranie s intuitívnym ovládaním. Používateľské rozhranie možno najlepšie porovnať s cestovným portálom, ako je napríklad trivago, pretože na dohodnutie právne záväznej zmluvy stačí iba niekoľko kliknutí.“

Rozhranie ako kľúč k automatizácii

Doteraz v tomto okamihu nasledoval náročný e-mailový maratón medzi Quehenberger Logistics ako zadávateľom a príslušným dodávateľom. Teraz sa o posielanie objednávok postará rozhranie Objednávky, ktoré je integrované do systému translogica. Plne digitálne a právne záväzné je týmto spôsobom zaistené aj posielanie obojstranne potrebných dokumentov, napr. na prepravu nebezpečného nákladu, a rozhranie umožňuje aj priamo prevziať objednávku. Rozhranie v systéme automaticky dokumentuje všetky zmeny stavu. Okrem toho zaisťuje archiváciu relevantných (kmeňových) údajov.
Quehenberger Logistics v tomto ohľade robí dôležitý krok smerom k svojim dodávateľom: Údaje z e-mailových príloh sa dovtedy museli na strane dodávateľa manuálne prenášať do príslušného TMS systému. Vďaka automatizácii pomocou rozhrania je toto prepínanie medzi systémami zbytočné a Quehenberger Logistics podstatne uľahčuje interné pracovné procesy obchodných partnerov.
„Používanie tohto systému nám prinieslo mnoho zlepšení najmä v otázkach efektivity. Vďaka rozhraniu Objednávky teraz možno objednávky zadávať bez toho, aby sme museli prepínať medzi programami. S inteligentnou integráciou v systéme translogica stačí niekoľko kliknutí,“ s nadšením hovorí Christian Fürstaller. „Z tejto výhody navyše ťažíme aj ako dodávateľ.“

Až po subdodávateľa: Real-Time-Visibility v prepravnom reťazci

Kde je tovar? Kedy bude doručený? To sú najdôležitejšie otázky pri realizácii dohodnutých prepráv aj pre spoločnosť Quehenberger Logistics a jej zadávateľov. Na tomto mieste pomôže rozhranie Tracking. To zadávateľovi v reálnom čase posiela aktuálne GPS údaje vozidiel, ktorých sledovanie je povolené.
„Spoločnosť Quehenberger Logistics chce čísla na sledovanie dať aj subdodávateľom, aby zaistila čo najplošnejšiu transparentnosť,“ hovorí Steven van Cauteren.
V praxi sa GPS údaje automaticky nielenže prenášajú zákazníkovi do jeho systému riadenia prepráv, ale ten ich môže aj ďalej zdieľať. TIMOCOM preto odporúča povoliť zdieľanie údajov o sledovaní vozidiel svojim obchodným partnerom, lebo to zásadne prispieva k vzájomnej dôvere. Ako špecialista na IT a údaje tu TIMOCOM funguje aj ako dodávateľ údajov. Agregované informácie od 265 bežných poskytovateľov telematiky sa používateľom zobrazia v ich obvyklom používateľskom rozhraní. Používatelia navyše môžu GPS údaje získané zo systému translogica porovnať s dohodnutým časom dodania. V ďalšom kroku možno prostredníctvom tohto softvéru zistiť ETA. A to je z pohľadu istoty plánovania veľká výhoda.

Záver: Tri rozhrania, plynulý proces prepravy

TIMOCOM, translogica a Quehenberger Logistics sa zhodujú: Digitalizácia a logistika k sebe neoddeliteľne patria a ešte zďaleka nedosiahli koniec svojich možností.
„Ak používanie našich rozhraní Burza nákladov, Objednávky a Tracking už dnes zaisťuje, že proces prepravy je plynulý a na rozhodujúcich miestach sa nezadrháva, potom sa náš odbor má ešte na čo tešiť,“ prorokuje Van Cauteren. Koronavírusová pandémia v roku 2020 ukázala, aký potenciál má digitalizácia a automatizácia pre odvetvie logistiky. TIMOCOM bude v digitalizácii logistiky ďalej zohrávať dôležitú úlohu a stáť po boku svojich zákazníkov, a to pomocou svojho Smart Logistics System, aj jeho ďalšími logickými rozšíreniami, ako sú napr. rozhrania.

Hore