Bezpečnostná sieť prehľadne

Bezpečnosť a ochrana nášho Marketplace majú pre nás veľmi vysokú prioritu. Z tohto dôvodu preverujeme nových aj súčasných zákazníkov a ako používateľovi TIMOCOM Marketplace vám ponúkneme mnoho ďalších bezpečnostných služieb.

Vždy bezpečný prístup k TIMOCOM Marketplace

Ako používateľ TIMOCOM sa prihlásite bezpečne prostredníctvom webového prihlásenia pomocou svojho individuálneho prihlasovacieho mena a hesla.

Máte tak pohodlný a overený prístup k nášmu Marketplace a slobodu ho používať na rôznych zariadeniach.

Vaše výhody:
 • Pohodlné a bezpečné prihlásenie z akéhokoľvek zariadenia

 • Mobilný prístup do Marketplace pomocou webového prihlásenia

 • Prístup iba pre overených používateľov

Jedna z našich veľmi silných stránok: Technická bezpečnosť

Ako zákazník TIMOCOM od nás obdržíte Váš osobný bezpečnostný prístup v podobe individuálneho bezpečnostného kľúča. Po sprístupnení Vášho účtu tak máte kedykoľvek pohodlný, autorizovaný a bezpečný prístup k Marketplace.

Rovnaké vysoké bezpečnostné štandardy používame aj v prípade, keď pristupujete do TIMOCOM Marketplace z mobilnej aplikácie. Pre prístup do Vášho osobného účtu u TIMOCOM Vám pridelíme individuálny PIN, pomocou ktorého môžete využívať aplikácie systému.

TIMOCOM ako IT špecialista poskytuje:
 • Energeticky úsporné výpočtové centrá s certifikáciou Norma ISO/IEC 27001
 • Bezpečný prenos dát vďaka kódovanému SSL spojeniu
 • 24/7 Nepretržitá kontrola a obsluha vlastným IT oddelením
 • Niekoľkonásobne redundantné pripojenie na internet
 • Vysoko výkonný firewall a viacúrovňové systémy antivírovej ochrany

Prísne podmienky: Prístup k TIMOCOM Marketplace

Transparentné, bezproblémové, kompetentné – také sú obchody s TIMOCOM. Aby sme našim zákazníkom mohli ponúknuť maximálnu mieru zabezpečenia, musia firmy, ktoré chcú pracovať s Marketplace, spĺňať určité podmienky. Vďaka tomu je už viac ako 154.000 používateľov TIMOCOM v otázkach bezpečnosti v dobrých rukách. Tento prísny schvaľovací proces viedol k tomu, že byť zákazníkom TIMOCOM je dnes zároveň značkou kvality.

Bezpečnosť pri jednorazových prepravách i dlhodobých kontraktoch
 • Prístup do burzy je spravidla umožnený až po 6 mesiacoch existencie firmy
 • Kontrola dôležitých údajov o firme pred podpisom zmluvy
 • Preverenie každého nového zákazníka
 • Trvalá kontrola zákazníkov i po uzavretí zmluvy

Spoločne za Vaše právo

V bežnom pracovnom dni sa občas stane, že faktúry nie sú zaplatené včas. Pre tento prípad je tu služba Medzinárodné inkaso od TIMOCOM. Koná rýchlo a nekomplikovane a zistí, či s týmito peniazmi ešte možno počítať. Výhodou je napríklad aj to, že medzinárodným zákazníkom poradíme v ich rodnom jazyku.

Služba Medzinárodné inkaso ale prináša ešte ďalšiu výhodu: Členmi siete TIMOCOM sa budú chcieť stať prevažne seriózne firmy.

Zistiť viac >

S kontrolou vopred budete mať istotu

Naši zákazníci chcú Marketplace používať efektívne a účinne každý deň – to je naša úloha. Pretože samotné obchody uskutočňujú zákazníci priamo medzi sebou, je zároveň pochopiteľne dôležitá aj náležitá obchodná starostlivosť každého jednotlivca.

Preverenie identity obchodného partnera:

 • Od potenciálneho obchodného partnera si vyžiadajte výtlačok príslušnej ponuky z Marketplace. Ihneď tak preveríte, či má tento partner tiež prístup do systému.
 • V aplikácii Profily firiem sa pozrite na profil Vášho potenciálneho obchodného partnera. Vďaka funkcii Dokumenty by mal mať na profile uložené často požadované dokumenty, ktoré slúžia na identifikáciu.
 • Porovnajte dáta uvedené v nahraných dokladoch s údajmi uloženými vo firemnom profile v adresári firiem.
 • Porovnajte údaje o kontaktnej osobe, napríklad či sa v profile firmy zhoduje uvedené meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Ak budete mať po tejto kontrole ešte stále oprávnené pochybnosti o údajoch obchodného partnera, služba TIMOCOM Identify Vám pomôže s jeho identifikáciou

Čo na identifikáciu potrebujete:

 • Výtlačok ponuky zo systému zaslanej obchodným partnerom
 • Kópie dokumentov uložených vo firemnom profile, resp. zaslaných obchodným partnerom
 • Kompletne vyplnený formulár žiadosti s uvedením odôvodnenia Vašich pochybností

Kompletné podklady prosím odošlite prostredníctvom e-mailu alebo faxu do TIMOCOM:

Komplexné bezplatné preverenie vykoná tím TIMOCOM Identify maximálne do 5 pracovných hodín. Odpoveď dostanete písomne – v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 16:00.

Čo môžete Vy sami urobiť pre bezproblémové obchody

S prepracovanou, viacúrovňovou bezpečnostnou sieťou robí TIMOCOM maximum pre to, aby pri Vašej každodennej práci všetko fungovalo bez problémov. Aj Vy sami môžete jednoduchými prostriedkami a opatreniami prispieť k značnému zvýšeniu Vašej bezpečnosti. Tu Vám ponúkame niekoľko rád.

At-TIMOCOM-it-is-a-standard-procedure-to-examine-customers-at-the-start-md

Spoločne a aktívne proti krádežiam nákladov

Preveriť dodávateľské reťazce, odstrániť slabé miesta

Päť spoločností a inštitúcií spojilo svoje znalosti a zúčastneným firmám a vodičom ponúka aktívnu podporu počas celého dodacieho reťazca.

Cieľom je informovanie a upozorňovanie na riziko krádeží nákladu, vytvorenie praktických obranných stratégií a aktívna podpora pri realizácii bezpečnostných opatrení.

Krádeže nákladov spôsobujú v celej Európe ročne celkové náklady vo výške ôsmich miliárd eur. Oneskorené, resp. neuskutočnené zásielky tovaru pre firmy často znamenajú výpadky výroby a storná zákaziek. Zvýšenému nebezpečenstvu sú vystavení vodiči nákladných vozidiel. Pri každom piatom incidente sú vodiči násilne napadnutí a ohrozený je aj ich život.

Bez aktívnych protiopatrení existuje nebezpečenstvo ďalšieho nárastu počtu krádeží zo strany dobre organizovaných zločineckých skupín. Tieto inštitúcie, resp. spoločnosti sa preto spojili na rôznych miestach dodacieho reťazca, aby cielene podporili postihnuté firmy a vodičov:

 • Zemský kriminálny úrad Dolného Saska
 • Združenie pre bezpečnosť hospodárstva v severnom Nemecku (VSWN)
 • Teleroute a TIMOCOM, poprední prevádzkovatelia na trhu medzi burzami prepráv
 • HDI-Gerling Industrie, dlhoročná priemyselná a dopravná poisťovňa

Opatrenia na minimalizáciu rizika môžu smerovať do niekoľkých oblastí, napr.:

 • V závislosti od druhu nákladu a trasy by vozidlo malo byť vybavené príslušným systémom zabezpečenia. Hlavne pritom treba zaistiť, aby vozidlo bolo bezpečné a pripravené na jazdu.
 • Informácie o preprave by sa nemali oznamovať v prítomnosti nepovolaných tretích osôb. Čím menší počet informovaných osôb, osôb zúčastňujúcich sa prepravy a rozhrania je do dodacieho reťazca zapojených, tým nižšie je riziko zneužitia údajov.
 • Vodiči by najmä pri dlhších prestávkach a na prenocovanie mali využívať oplotené a osvetlené odpočívadlá a parkoviská. Takéto parkoviská treba uprednostniť už pri plánovaní trasy.
 • Počas prepravy sa nesmú prepravovať žiadne cudzie osoby. Preprava by mala byť po celý čas sledovaná, aby sa zaručila nepretržitá komunikácia medzi vodičom a dispečingom.
Hore