skip navigation

Bezpečnosť vďaka systému

Naše heslo znie „Dôvera je dobrá, kontrola je lepšia!“ a ideme ešte o krok ďalej: Nielenže kontrolujeme nových a súčasných zákazníkov, ale ponúkame Vám aj množstvo ďalších bezpečnostných služieb.

Login: Prístup k systému pre inteligentnú logistiku

Jedným z najväčších bezpečnostných rizík na počítači je ešte stále možnosť odhalenia používateľského mena/hesla. Z tohto dôvodu v TIMOCOM heslá pre identifikáciu nepoužívame. Ako zákazník TIMOCOM si u nás stiahnete svoj vlastný bezpečnostný prístup resp. bezpečnostný kľúč, ktorý nazývame Login. Po inštalácii a sprístupnení potom máte zo svojho počítača pohodlný, autorizovaný prístup k systému pre inteligentnú logistiku.

Rovnaké bezpečnostné štandardy používame aj v prípade, kedy pristupujete do systému TIMOCOM z mobilnej aplikácie. Login spoločne s osobným PINom slúži ako prístup do účtu TIMOCOM v aplikácii dopravného barometra.

Vaše výhody:
 • Pridelenie osobného bezpečnostného kľúča pri stiahnutí: Login
 • Pohodlný prístup do systému
 • Prístup len pre autorizovaných používateľov
 • Nejde o zistiteľnú kombináciu používateľského mena a hesla!

Jedna z našich veľmi silných stránok: Technická bezpečnosť

Bezpečnostná sieť TIMOCOM zahŕňa aj dôsledné investície do najmodernejších technológií IBM a Oracle. Ako zákazník TIMOCOM preto máte k dispozícii prvotriednu high-tech platformu, vďaka ktorej môžete pracovať rýchlejšie a bezpečnejšie.

S TIMOCOM nezažijete žiadne nepríjemné prekvapenia: Dve fyzicky oddelené a nezávislé výpočtové centrá na najvyššej bezpečnostnej úrovni sú zárukou toho, že môžete pracovať nepretržite. Naše servery sú totiž vďaka kompletným zálohovacím systémom optimálne dostupné aj v prípade katastrofy, takže systém pre inteligentnú logistiku TIMOCOM môže naďalej fungovať v obvyklej kvalite.

TIMOCOM ako IT špecialista poskytuje:
 • Norma ISO/IEC 27001 Energeticky úsporné výpočtové centrá s certifikáciou
 • Bezpečný prenos dát vďaka kódovanému SSL spojeniu
 • Nepretržitá kontrola a obsluha vlastným IT oddelením
 • Niekoľkonásobne redundantné pripojenie na internet
 • Vysoko výkonný firewall a viacúrovňové systémy antivírovej ochrany
 • Všetky údaje sú „Hosted in Germany“
Hosted in Germany - bezpečnosť údajov u TIMOCOM
"S Vašimi údajmi zaobchádzame mimoriadne opatrne! Preto má TIMOCOM značku kvality „Hosted in Germany". Údaje našich používateľov sa hosťujú v Nemecku, a preto sa riadia nemeckým právom - a predovšetkým nemeckým právom na ochranu údajov, ktoré patrí medzi najprísnejšie v Európe."

Marco Haack, Director IT Infrastructure & Services.

Prísne podmienky: Prístup k systému TIMOCOM

Transparentné, bezproblémové, kompetentné - také sú obchody s TIMOCOM. Aby sme našim zákazníkom mohli ponúknuť maximálnu mieru zabezpečenia, musia firmy, ktoré chcú pracovať s týmto systémom, spĺňať určité podmienky. Vďaka tomu je už viac ako 135.000 používateľov TIMOCOM v otázkach bezpečnosti v dobrých rukách. Tento prísny schvaľovací proces viedol k tomu, že byť zákazníkom TIMOCOM je dnes zároveň značkou kvality.

Bezpečnosť pri jednorazových prepravách i dlhodobých kontraktoch
 • Prístup do burzy je spravidla umožnený až po 6 mesiacoch existencie firmy
 • Kontrola dôležitých údajov o firme pred podpisom zmluvy
 • Preverenie každého nového zákazníka
 • Trvalá kontrola zákazníkov i po uzavretí zmluvy

Spoločne za Vaše právo

V bežnom pracovnom dni sa občas stane, že faktúry nie sú zaplatené včas. Pre tieto prípady je tu medzinárodné inkasné oddelenie TIMOCOM. Koná rýchlo a nekomplikovane a rýchlo zistí, či s týmito peniazmi ešte možno počítať. Výhodou v TIMOCOM je napríklad aj to, že medzinárodným zákazníkom poradíme v ich rodnom jazyku.

Avšak naše inkasné oddelenie prináša ešte ďalšiu výhodu: Členmi siete TIMOCOM sa budú chcieť stať prevažne seriózne firmy.

Zistiť viac >

S kontrolou vopred budete mať istotu

Naši zákazníci chcú každý deň efektívne a účinne používať logistický systém TIMOCOM - to je naša úloha. Pretože samotné obchody uskutočňujú zákazníci priamo medzi sebou, je zároveň pochopiteľne dôležitá aj náležitá obchodná starostlivosť každého jednotlivca.

Infografika k službe TIMOCOM Identify
Preverenie identity obchodného partnera:
 • Od potenciálneho obchodného partnera si vyžiadajte príslušnú ponuku z logistického systému TIMOCOM vo forme výtlačku. Ihneď tak preveríte, či má tento partner prístup do systému pre inteligentnú logistiku.
 • V aplikácii Profily firiem sa pozrite na profil Vášho potenciálneho obchodného partnera. Vďaka funkcii Dokumenty by mal mať na profile uložené často požadované dokumenty, ktoré slúžia na identifikáciu.
 • Porovnajte údaje uvedené v nahraných dokladoch s údajmi uloženými vo firemnom profile v adresári firiem.
 • Porovnajte údaje o kontaktnej osobe, napríklad či sa v profile firmy zhoduje uvedené meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Ak budete mať po tejto kontrole ešte stále oprávnené pochybnosti o údajoch obchodného partnera, služba TIMOCOM Identify Vám pomôže s jeho identifikáciou.

Čo na identifikáciu potrebujete:
 • Výtlačok ponuky, ktorú odoslal obchodný partner z logistického systému TIMOCOM
 • Kópie dokumentov uložených vo firemnom profile, resp. zaslaných obchodným partnerom
 • Kompletne vyplnenýformulár s uvedením odôvodnenia vašich pochybností
Kompletné podklady budú prostredníctvom e-mailu alebo faxu odoslané do TIMOCOM:

+420 412 430 431

info.sk@timocom.com

Formulár žiadosti - stiahnutie (PDF, 792 kB)

Komplexné bezplatné preverenie vykoná tím TIMOCOM Identify maximálne do 5 pracovných hodín. Odpoveď dostanete písomne - v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 17:00.

Čo môžete Vy sami urobiť pre bezproblémové obchody

S prepracovanou, viacúrovňovou bezpečnostnou sieťou robí TIMOCOM maximum pre to, aby pri Vašej každodennej práci všetko fungovalo bez problémov. Aj Vy sami môžete jednoduchými prostriedkami a opatreniami prispieť k značnému zvýšeniu Vašej bezpečnosti. Tu Vám ponúkame niekoľko rád.

Váš zoznam pre kontrolu nových obchodných partnerov

Váš zoznam pre kontrolu nových obchodných partnerov

Už vopred najdôležitejšie pravidlá pre bezproblémové obchody

TIMOCOM štandardne preveruje svojich nových zákazníkov ešte predtým, než im umožní prístup do prvého systému pre inteligentnú logistiku v Európe. Takto urobí kus práce namiesto Vás. Avšak aj Vy môžete každý deň urobiť niečo pre Vašu bezpečnosť.

Stačí urobiť zopár krokov a podstatne tak znížiť riziko problémových obchodov ešte pred uzavretím zmluvy. TIMOCOM preto vytvoril zoznam najdôležitejších úloh pri preverovaní nových obchodných partnerov. Ďalšie tipy na predchádzanie krádežiam nákladov nájdete v nasledujúcom príspevku venovanom spoločnej celoeurópskej iniciatíve v spoločnostiach TIMOCOM a SCHUNCK.

Kontrolný zoznam na overenie nových obchodných partnerov
Vaša bezpečnostná kontrola pre zabránenie krádeže nákladu

Vaša bezpečnostná kontrola pre zabránenie krádeže nákladu

Vďaka tomuto kontrolnému zoznamu chránite Vašu firmu pred podvodmi

Čierne ovce nie sú v odvetví dopravy nič nové. Novinkou nie je ani to, že podvodníci sú stále trúfalejší. O to dôležitejšie je používať účinné prostriedky a opatrenia, ktoré pomôžu zabrániť podvodom a krádežiam.

Spoločnosť TIMOCOM GmbH vyvinula v spolupráci s OSCAR SCHUNCK AG & CO. KG podrobný kontrolný zoznam, ktorý pomáha firmám overiť identitu obchodných partnerov ešte pred uzavretím zmluvy. Zodpovedným pracovníkom odporúčame, aby si tento zoznam stiahli a overili si daného dopravcu podľa uvedených bodov.

Kontrolný zoznam proti krádežiam nákladov
Hore