Čo je poistenie prepravy tovaru?

Poistenie prepravy tovaru chráni firmu pred škodami, krádežou a meškaním pri preprave tovaru. Tovar je vďaka nemu poistený nad zákonom stanovenú maximálnu hranicu bežnej zodpovednosti z povinného ručenia dopravcov, preto je nezriedka existenčne nevyhnutné.


Prečo by som mal/a uzavrieť poistenie prepravy tovaru?

Tovar je počas prepravy, ale aj pri nakládke a vykládke vystavený mnohým nebezpečenstvám a rizikám. Napriek starostlivému zabaleniu, nakládke a preprave môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo dokonca k odcudzeniu. S poistením prepravy možno tovar a dodávateľské reťazce lepšie zabezpečiť, škody sa vybavia rýchlejšie a nekomplikovane a vzťahy so zákazníkmi nebudú negatívne ovplyvnené.

Poistenie prepravy nákladu

Aké výhody vám ponúka poistenie prepravy tovaru v spoločnosti SCHUNCK GROUP?

Rýchle vystavenie poistky

Firemné údaje a údaje z ponuky prepravy sa prenesú automaticky. Vďaka tomu poistíte svoj náklad niekoľkými kliknutiami.

Flexibilné modely poistenia

Poistenie prepravy tovaru môžete uzavrieť individuálne pre každú jednotlivú prepravu a ušetriť tak výdavky na poistenie rámcovými zmluvami.

Férová likvidácia škôd

Nositeľ rizika uhradí vždy dohodnutú poistnú sumu bez započítania podpoistenia. V prípade škody tak nezažijete nepríjemné prekvapenie.

Výhodné poistenie prepravy

Ako zákazník TIMOCOM získate poistenie prepravy tovaru s pokrytím všetkých rizík bez spoluúčasti už od 0,5 ‰ – 0,549 ‰ hodnoty tovaru.

Náklad v bezpečí

Počnúc škodami na tovare spôsobenými vyššou mocou až po čisto majetkové škody v dôsledku nedodržania dodacej lehoty: Využite výhody kompletného poistného krytia.

Jednoduchý výber poistného

Vyberáte zo štyroch atraktívnych modelov poistného a ušetríte si časovo náročné vypĺňanie sadzby, druhu tovaru a akostnej triedy.

Modely poistného v spoločnosti SCHUNCK GROUP: Poistenie prepravy exkluzívne iba pre zákazníkov TIMOCOM

4 modely poistného

Ako uzavriem poistenie prepravy tovaru?

Ako zákazník TIMOCOM sa môžete v niekoľkých krokoch zaregistrovať vo firme SCHUNCK GROUP a uzavrieť poistenie prepravy tovaru za mimoriadne výhodných podmienok.

Je to jednoduché:

 1. Potom, čo ste ako obvykle zadali prepravu na TIMOCOM Marketplace, vašu ponuku prepravy znova otvorte a zvoľte tlačidlo „Poistiť tovar“.
 2. Teraz budete presmerovaní na externú stránku spoločnosti SCHUNCK, na ktorej sa musíte jednorazovo zaregistrovať ako zákazník. Údaje o firme a preprave môžete pomocou rozhrania poslať automaticky.
 3. Po registrácii si v závislosti od hodnoty tovaru vyberiete model poistného, ktorý vám vyhovuje.
 4. Hotovo! Poistku si môžete navyše priamo stiahnuť a v prípade potreby poslať vášmu zadávateľovi.
TIMOCOMHow toInsurecargo_2

Ste už zákazníkom TIMOCOM a chceli by ste nechať poistiť vašu prepravu v spoločnosti SCHUNCK GROUP?


Prihláste sa do TIMOCOM Marketplace:

Odpovede na najčastejšie otázky našich zákazníkov ohľadom poistenia prepravy tovaru

Poistenie prepravy tovaru je v zásade nevyhnutné uzavrieť vtedy, ak prepravu odovzdávate cudziemu špeditérovi/prepravcovi a hodnota tovaru je vyššia ako zákonná zodpovednosť podľa obchodného zákonníka a CMR, ktorá je 8,33 alebo 40 zvláštnych práv čerpania na hrubý kilogram tovaru.

Príklad: Zodpovednosť špeditéra je 8,33 ZPČ, čo je zhruba 10 € za hrubý kilogram tovaru: Pri 500 kg mobilných telefónoch v hodnote presahujúcej 1.000.000 € je zákonná zodpovednosť podľa CMR 500 kg * 8,33 ZPČ * 1,20 €/kg = 5.000 €.

Rozdiel vo výške 995.000 € by potom musel uhradiť priamo dotknutý zákazník.

Povedané v skratke: Čím je tovar ľahší a drahší, tým väčšie je riziko.

Poistenie prepravy tovaru chráni vašu firmu pred škodami, krádežou a meškaním pri preprave tovaru a tovar je s ním poistený nad zákonom stanovenú maximálnu hranicu zodpovednosti z povinného ručenia dopravcov. Maximálna poistná suma na škodovú udalosť sa riadi podľa poistenej hodnoty tovaru a nie podľa maximálnej hranice zodpovednosti za hrubý kilogram, ako je to pri povinnom poistení dopravcov. 

Uzavretie poistenia prepravy tovaru nie je povinné, možno ho však odporučiť, ak…

 • … ako firma posielate a odoberáte tovar prostredníctvom dopravcov alebo špeditérov.
 • … nesiete v závislosti od zmluvy buď ako kupujúci, alebo ako predávajúci v rôznych častiach prepravy sami riziká spojené s prepravou tovaru.

O uzavretí poistenia sa spravidla postará (prvý) špeditér, ak je vyzvaný, aby tak urobil v záujme zasielateľa, alebo ak sa možno domnievať, že poistenie je v jeho záujme.

Tovar je počas prepravy, ale aj pri nakládke a vykládke vystavený mnohým nebezpečenstvám a rizikám. Napriek starostlivému zabaleniu, nakládke a preprave môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo dokonca k odcudzeniu. Týmto spôsobom možno tovar a dodávateľské reťazce lepšie zabezpečiť, škody sa vybavia rýchlejšie a nekomplikovane a vzťahy so zákazníkmi nie sú negatívne ovplyvnené. Poistenie prepravy tovaru je preto nezriedka pre existenciu firmy zásadné.

Áno, poistenie prepravy tovaru možno uzavrieť pre každý jednotlivý tovar v preprave. To sa vyplatí najmä v prípade, ak poistenie prepravy tovaru potrebujete iba výnimočne a rámcová zmluva by bola príliš drahá.

Výška poistného pri bežnom poistení prepravy tovaru s pokrytím všetkých rizík bez spoluúčasti v Nemecku a v susedných krajinách sa pohybuje okolo 0,6 ‰ – 0,7 ‰ hodnoty tovaru.

V TIMOCOM dostanete poistenie prepravy tovaru s pokrytím všetkých rizík bez spoluúčasti v Nemecku a v susedných krajinách od 0,5 ‰ – 0,549 ‰ hodnoty tovaru.

Ponúkame rôzne výšky poistného od 5,49 € pre tovar v hodnote 10.000 € až po 50 € pre tovar v hodnote 100.000 €.

Náklady hradí záujemca o tovar, resp. zasielateľ.

Pri poistení prepravy tovaru sa uzatvárajú jednotlivé poistenia na konkrétny tovar. Ochrana týmto poistením sa začína v okamihu, keď sa tovar vydá na prepravu z miesta, kde bol uložený dovtedy, resp. keď bol z tohto miesta odobraný. To zahŕňa napríklad proces nakládky do nákladného vozidla. Ochrana poistením sa končí v okamihu, keď tovar dorazí na miesto dodania.

Poistené sú tieto škody:

 • škody na tovar spôsobené vyššou mocou, resp. udalosťou, ktorej nebolo možno zabrániť
 • škody na tovar počas prepravy a pri uskladnení
 • následné škody na tovare
 • čisté majetkové škody v dôsledku prekročenia dodacích lehôt
 • použitie chemických, biologických, biochemických látok, elektromagnetických vĺn ako zbraní
 • jadrová energia
 • meškanie
 • vnútorné kazenie
 • rozdiely v obvyklom množstve, veľkosti a hmotnosti
 • bežné kolísanie vlhkosti alebo teploty
 • nevhodné balenie alebo nesprávne nakladanie

Poistenie prepravy tovaru od firmy SCHUNCK, ktoré sa exkluzívne ponúka zákazníkom TIMOCOM prostredníctvom TIMOCOM Marketplace, možno uzavrieť pre tieto štáty Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Českú republiku, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litvu, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Maltu, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Okrem toho možno poistenie uzavrieť aj pre nasledujúce štáty: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Spojené kráľovstvo (UK) a Švajčiarsko. Spoločnosť SCHUNCK môže samozrejme poistiť prepravy celosvetovo. To však už nie je možné prostredníctvom automatizovaného procesu a poistenie sa v tom prípade posudzuje podľa konkrétneho prípadu a na vyžiadanie. 


SCHUNCK ponúka exkluzívnu podporu pre zákazníkov TIMOCOM:

E-Mail: timocom@schunck.de

Telefónne číslo: +49 089 38177 512

Chcete jednotlivé prepravy jednoducho a výhodne poistiť, ešte však nie ste zákazníkom TIMOCOM? 

Registrujte sa!
 

Hore