Máme digitálne riešenie pre vaše dopyty po doprave

Vytvárajte dopyty po doprave so všetkými informáciami o vašom náklade a získavajte tak cenové ponuky až od 50 vašich obchodných kontaktov, ktoré si sami aktívne vyberiete.

Pomocou rozfázovaného okruhu príjemcov môžete sami zostaviť rôzne skupiny kontaktov, ktoré budú postupne informované podľa vami stanoveného časového plánu. Na záver môžete váš dopyt po doprave nechať automaticky zverejniť tiež v aplikácii Prepravy, ponuku tak uvidia všetci používatelia systému od TIMOCOM.

Obdržané cenové ponuky môžete potom porovnať a kliknutím vybrať vhodného dodávateľa. Týmto kliknutím pošlete všetkým ostatným dodávateľom odmietnutie a váš dopyt možno automaticky premeniť na prepravnú objednávku, ktorá obsahuje informácie z vášho dopytu a ktorú pošlete vášmu dodávateľovi v systéme TIMOCOM.

Po definitívnom potvrdení objednávky vybraným dodávateľom vznikne obojstranne právne záväzný zmluvný dokument. Následne spravujte vaše zásielky digitálne a majte tak vždy úplný prehľad.

Vybavujte dopyty s vašimi obchodnými partnermi priamo vo Smart Logistics System a tam ich centrálne spravujte.

Chcete používať Dopyty? Radi vám pomôžeme.

Vaše výhody:

  • Dopyty po doprave v príslušnom jazyku
  • Predlohy pre opakujúce sa dopyty a možnosť ich opätovného použitia
  • Prehľadné štatistiky pre budúce obchodné rozhodovanie
  • Oznámenia e-mailom o došlých dopytoch

Dopytujte dopravu digitálne

Prehľadne štruktúrovaná maska vám umožňuje rýchlo a pohodlne zadávať všetky relevantné údaje a informácie o dopyte po doprave.

Jednoduché vybavovanie dopytov digitálne

Ušetríte čas tým, že súčasne dopytujete až 50 vami preferovaných dodávateľov

Dopytujte vybraných dopravcov

Ušetríte čas, lebo dopytujete až 50 vami preferovaných dodávateľov súčasne, z ktorých ste vopred zostavili okruh príjemcov.

Udržujte si prehľad

Len čo dopyt pošlete vami vybraným obchodným partnerom, automaticky sa presunie do zložky „Prebiehajúce“. Tam sa zobrazujú všetky vaše aktuálne prebiehajúce dopyty.

Porovnáte cenové ponuky a jediným kliknutím vyberiete vhodného dodávateľa

Všetko jednoducho na jednom mieste

Zistite detaily o aplikácii

Ako presne funguje digitálne vybavenie zákazky, vám vysvetlíme jednoducho na našom servisnom blogu TIMOCOM Update Pool. Môžete sa do neho pozrieť aj vtedy, keď sa chcete znova presne informovať o aplikáciách vo Smart Logistics System.

Optimalizujte vaše obchodné procesy vďaka digitálnym dopytom dopravy.

Ak smerujete dopyty digitálne na viacerých obchodných partnerov súčasne, získate ako príkazca informácie k dispozíciám a cenovým ponukám rýchlejšie.

Tým, že podáte cenové ponuky na došlé dopyty, môžete ako dopravca zvýšiť svoj obrat. Zvýšite tak vaše šance na ďalšie lukratívne obchody.

Hosted-In-Germany

S vašimi údajmi zaobchádzame mimoriadne opatrne! Preto má TIMOCOM značku kvality „Hosted in Germany". Údaje našich používateľov sa hosťujú v Nemecku, a preto sa riadia nemeckým právom – a predovšetkým nemeckým právom na ochranu údajov, ktoré patrí medzi najprísnejšie v Európe.

Používajte aplikáciu Dopyty vo Smart Logistics System.

Vyskúšať zadarmo

Máte otázky? Radi vám pomôžeme:

Hore