skip navigation

Máme digitálne riešenie pre Vaše dopyty po doprave

Vytvárajte dopyty po doprave so všetkými informáciami o Vašom náklade a získavajte tak cenové ponuky až od 50 Vašich obchodných kontaktov, ktoré si sami aktívne vyberiete.

Novinka: Pomocou rozfázovaného okruhu príjemcov teraz môžete sami stanoviť rôzne skupiny príjemcov, ktorí budú postupne informovaní podľa Vami stanoveného časového plánu. Na záver môžete Vašu ponuku prepravy nechať automaticky zverejniť tiež v inteligentnej aplikácii Prepravy, ponuku tak uvidia všetci užívatelia systému TIMOCOM. 

Obdržané cenové ponuky môžete potom porovnať a kliknutím vybrať vhodného dodávateľa. Týmto kliknutím pošlete všetkým ostatným dodávateľom odmietnutie a Váš dopyt možno automaticky premeniť na objednávku prepravy, ktorá obsahuje informácie z Vášho dopytu a ktorú pošlete Vášmu dodávateľovi v systéme TIMOCOM.

Po definitívnom potvrdení objednávky vybraným dodávateľom vznikne obojstranne právne záväzný zmluvný dokument. Následne spravujte Vaše objednávky prepráv digitálne a majte tak vždy absolútny prehľad.

Vybavujte dopyty s Vašimi obchodnými partnermi priamo v systéme TIMOCOM a tam ich centrálne spravujte.

Chcete používať Dopyty? Radi Vám pomôžeme.

Kontaktujte nás teraz!

+420 412 430 430

Vaše výhody:

Dopyty po doprave v jazyku danej krajiny

Predlohy pre opakujúce sa dopyty a možnosť ich opätovného použitia

Prehľadné štatistiky pre budúce obchodné rozhodovanie

Oznámenia e-mailom o došlých dopytoch

Jednoduché vybavovanie dopytu digitálne

Prehľadne štruktúrovaná maska vám umožňuje rýchlo a pohodlne zadávať všetky relevantné údaje a informácie o dopyte po doprave.

Jednoduché vybavovanie dopytov digitálne

Dopytujte dodávateľa premyslene

Ušetríte čas, že lebo dopytujete až 50 Vami preferovaných dodávateľov súčasne, z ktorých ste vopred zostavili okruh príjemcov.

Ušetríte čas tým, že súčasne dopytujete až 50 Vami preferovaných dodávateľov

Majte stále prehľad

Len čo dopyt pošlete Vami vybraným obchodným partnerom, automaticky sa presunie do zložky „Prebiehajúce“. Tam sa zobrazujú všetky Vaše aktuálne prebiehajúce dopyty.

Porovnáte cenové ponuky a jediným kliknutím vyberiete vhodného dodávateľa

Jednoducho sa informujte

Ako presne funguje digitálne vybavenie objednávky, Vám vysvetlíme jednoducho na našom servisnom blogu TIMOCOM Update Pool. Môžete sa do neho pozrieť aj vtedy, keď sa chcete znovu informovať o ďalších funkciách Vášho systému pre inteligentnú logistiku.

Všetko jednoducho na jednom mieste

Optimalizujte Vaše obchodné procesy vďaka digitálnym dopytom na dopravu!

Ak smerujete dopyt na viacerých obchodných partnerov súčasne, získate ako príkazca informácie k dispozíciám a cenovým ponukám rýchlejšie.

Tým, že podáte cenové ponuky k prichádzajúcemu dopytu, môžete ako dopravca zvýšiť svoj obrat. Zvýšite tak Vaše šance na ďalšie lukratívne obchody.

Hosted in Germany – bezpečnosť údajov u TIMOCOM

S Vašimi údajmi zaobchádzame mimoriadne opatrne! Preto má TIMOCOM značku kvality „Hosted in Germany". Údaje našich používateľov sa hosťujú v Nemecku, a preto sa riadia nemeckým právom – a predovšetkým nemeckým právom na ochranu údajov, ktoré patrí medzi najprísnejšie v Európe.

Vyskúšajte teraz systém od TIMOCOM.

Teraz vyskúšať zadarmo

Máte otázky? Radi Vám pomôžeme:

+420 412 430 430

hore