Z dopravy 19.01.2021
7

Výhody burzy nákladov pre priemyselné a obchodné firmy

Burza nákladov pre obchod a výrobu

Burzy nákladov – známe aj ako burzy voľných vozidiel – sú virtuálne tržnice, na ktorých sa stretávajú ponuky voľných vozidiel s dopytmi. Kým niektorí dokážu výhody búrz prepráv zjavne oceniť, iní si nimi stále ešte nie sú úplne istí. Dôvodov, ktoré hovoria pre zapojenie firiem do burzy nákladov, je niekoľko.

Čo je burza nákladov?

Burza nákladov je on-line platforma, ktorá spája firmy s rôznymi cieľmi: jedny musia posielať tovar, druhé zas majú voľné kapacity na prepravu tohto tovaru. Burzu nákladov tak nemožno úplne porovnať s objednávaním voľných vozidiel, pretože tieto služby sa od seba líšia: V prvom prípade sa ponúka náklad, v druhom prípade voľné vozidlo.

Burza nákladov je platforma na poskytovanie a objednávanie služieb, ktorá spája ponuky prepráv s príslušnými riešeniami ponúkanými špedíciami, dopravcami a inými prepravnými firmami. Inými slovami ‒ priemyselné a obchodné firmy tu môžu uverejniť svoje prepravy a dopravcovia ich tu môžu jednoducho nájsť.

Vyskúšať burzu nákladov zdarma

Aká praktická je burza nákladov?

Koncepcia elektronickej burzy nákladov vznikla prvýkrát vo Francúzsku v roku 1985 – ešte pred vekom internetu: Systém Minitel sa považuje za „praotca“ moderných on-line búrz nákladov. Odvtedy sa z tejto služby vyvinul kompletný on-line servis.

Burzy sú sprostredkovatelia medzi výrobcami a prepravcami, resp. špedíciami, a pomáhajú im optimalizovať vyťaženie prepravných kapacít. Burzy prepráv sa často využívajú na ďalšie zadávanie objednávok (väčšinou krátkodobo), lebo v tejto sieti možno nájsť rozmanité kontakty v odbore. Vďaka funkcii on-line sledovania vozidiel integrovanej v burze nákladov možno vlastný náklad sledovať a zistiť jeho presnú polohu v reálnom čase, keď sa prepravujúce vozidlá pohybujú.

Pretože niektoré firmy sú voči väčšiemu používaniu búrz nákladov doteraz skeptické, radi by sme zdôraznili ďalšiu výhodu tejto technológie: podstatne vyššiu bezpečnosť a podstatne viac informácií. Účastníci búrz nákladov musia často absolvovať niekoľko bezpečnostných previerok, čo je dôvod, prečo sú platformy, ako je platforma od TIMOCOM, veľmi bezpečné a spoľahlivé.

Ako burza nákladov funguje?

Pri burzách nákladov ide v prvom rade o optimálny manažment voľných vozidiel za výhodnú cenu. Cieľom burzy nákladov je sprostredkovať prepravným firmám dopyty po doprave, u ktorých je uvedená veľkosť nákladu a adresa vyzdvihnutia a doručenia. Vďaka tomu, že náklad sa naloží na vozidlo, ktoré aj tak pôjde požadovanou trasou, burza nákladov pomáha efektívne využívať všetky dostupné zdroje. Nízke prepravné ceny, ktoré z toho vyplývajú, robia z tejto služby najpohodlnejšie prepravné riešenie pre priemyselné a obchodné firmy.

Funguje to veľmi jednoducho: Dopravca (alebo špeditér), ktorý má na plánovanej trase voľný prepravný priestor, kontaktuje priemyselnú alebo obchodnú firmu, ktorá na tej istej trase potrebuje prepraviť náklad. Prostredníctvom burzy nákladov si on-line dohodnú cenu, presný čas a miesto nakládky a vykládky nákladu. Vďaka optimálnemu využitiu prepravných kapacít a vysokej cenovej transparentnosti možno pomocou búrz nákladov často ušetriť.

Kedy má používanie burzy nákladov zmysel:

Burzy nákladov môžu pomôcť v rôznych situáciách. Napríklad:

  • Výroba trvala dlhšie, než sa plánovalo, a pôvodné dohody s prepravcami alebo špedíciami už neplatia. Pomocou burzy nákladov možno za niekoľko minút nájsť novú možnosť prepravy.
  • Počas prepravy sa môžu vyskytnúť problémy, napríklad poruchy na nákladnom vozidle, problémy pri nakládke alebo pri chorobe vodiča. Takéto okolnosti vyžadujú čas a zdroje. Je však možné, že na burze nákladov sa ihneď podarí nájsť nového prepravcu na požadovanú trasu.
  • Po založení firmy môže byť vyhľadávanie kontaktov na dopravcov a špedície veľmi náročnou úlohou. Burza nákladov ponúka vďaka dlhoročným skúsenostiam na trhu dostatok kontaktov.
  • Globalizácia výroby a obchodu navzájom súvisia: Jedno nefunguje bez druhého. Problémy medzinárodného obchodu často odrádzajú priemyselné a obchodné firmy od toho, aby vstúpili na zahraničné trhy. Dobrá burza nákladov ponúka aj presvedčivé medzinárodné obchodné riešenia.

Aký druh burzy nákladov je najlepší?

Priemyselné a obchodné firmy možno o používaní búrz nákladov uvažujú. V tom prípade je rozumné urobiť analýzu pre ne relevantných dopravných platforiem, ktorá im umožní nájsť riešenie pre ich konkrétne logistické požiadavky. Ale nerobte si starosti – TIMOCOM sa už o takú analýzu postaral. Existujú rôzne druhy búrz nákladov: súkromné, verejné a (zdanlivo) bezplatné platformy. Zdá sa však, že pre tieto úlohy existuje iba jedno riešenie.

Priemyselné a obchodné firmy chcú realizovať svoje prepravy rýchlo, efektívne a čo najbezpečnejšie. Preto neprekvapí, že najpohodlnejšie riešenie je aj to najobľúbenejšie: platforma s registráciou.

Burza nákladov s registráciou 

On-line systémy obvykle ponúkajú riešenie, kde sa odborníci a podniky z priemyslu a obchodu registrujú na platforme. Všetci účastníci platia platforme poplatok a tá zasa pravidelne poskytuje informácie o dostupných ponukách voľných vozidiel a prepráv. Na takýchto platformách väčšinou existuje (za malý poplatok) aj možnosť propagovať špeciálne druhy prepráv a/alebo využiť odborné poradenstvo.

Pretože tieto platformy sa líšia, je dobré sa na výhody všetkých platforiem pozrieť zblízka. TIMOCOM denne obsahuje až 750.000 medzinárodných ponúk pre výrobné a obchodné firmy.

Výhody burzy nákladov pre výrobné a obchodné firmy

Ak to zhrnieme, burzy nákladov majú jednoznačné výhody, najmä pre výrobné a obchodné firmy:

Vyhľadávanie dopytov po doprave

Burzy nákladov ponúkajú denne prístup k veľkému množstvu dopytov po doprave, ktoré by obvykle vyžadovali dlhoročnú akvizíciu. V závislosti od platformy potom rôzne typy ponúk (jednotlivé prepravy, kompletné náklady, kuriérne služby a náklady pre nákladné vozidlá) zaistia, že možno nájsť vhodné pre vlastný obchodný model.

Sledovanie vozidiel v reálnom čase

Každá dopravná platforma by mala disponovať účinným systémom sledovania vozidiel, aby výrobné a obchodné firmy mohli lokalizovať a sledovať svoj náklad počas prepravy. To sa týka aj búrz nákladov. TIMOCOM na svojej platforme disponuje nezávislou funkciou sledovania, na ktorej zobrazuje rôznych poskytovateľov telematiky. Užívatelia burzy nákladov môžu vozidlá sledovať v reálnom čase a vidieť, kde sa ich náklad aktuálne nachádza.

Optimalizácia časového manažmentu

Efektívny časový manažment je základom úspešných obchodov. Podniky si používaním burzy nákladov ušetria množstvo telefonátov, aby zistili, ktorý dopravca alebo prepravca z ich siete má kapacity na prepravu nákladu. Čas firmy ušetria aj tým, že im odpadne nekonečné porovnávanie a vyjednávanie o aktuálnych denných cenách. Vďaka prístupu k mnohým rôznym prepravám na jednom mieste a v reálnom čase možno denne ušetriť niekoľko hodín zbytočnej práce.

Trvalé obchodné vzťahy

Ako už bolo uvedené, na burze nákladov je ihneď k dispozícii množstvo kontaktov v odbore, ktoré by inak bolo možno získať až dlhoročnou obchodnou činnosťou. Z toho ťažia najmä novo založené firmy, ale aj vysoko špecializovaní odborníci, ktorí chcú vyplniť medzeru na trhu. Kontakt s hlavnými aktérmi vlastného odvetvia a spolupráca s nimi je prvým krokom k trvalým obchodným vzťahom. Ak pritom zohľadníme nízky poplatok za vstup na burzu nákladov, aj keď sa ceny za jednotlivé služby líšia, prínos rôznych obchodných šancí a šancí na rast podstatne prevyšuje finančné náklady.

Ako vyzerá budúcnosť?

Burzy nákladov v uplynulých rokoch európsku nákladnú dopravu dosť razantne zmenili a veľkú úlohu budú mať aj naďalej. Pre tisícky priemyselných a obchodných firiem sa burzy nákladov stali hlavným nástrojom na vyhľadávanie špedícií a disponovania objednávok. Platformy sa stali obchodným modelom založeným na internete a ich obľuba ďalej rastie. Hlavným dôvodom je prístup k tisíckam zákazníkov v celej Európe.

Bezpečná budúcnosť Smart Logistics Systems, ku ktorej patria aj burzy nákladov, je istá, najmä s ohľadom na zdravý rast národného a medzinárodného elektronického obchodovania. Vďaka globalizácii obchodu a využívania internetu je v súčasnosti k dispozícii toľko rôznych riešení pre dopravu a možností prístupu ako nikdy predtým. Obchodné firmy môžu vďaka medzinárodným zákazkám často dosiahnuť vyššie zisky než pri vnútroštátnych. Lenže faktory, ako cudzie jazyky, rôzne zákony v krajinách zmluvných partnerov a náročnosť získavania týchto medzinárodných zákazníkov a objednávok, predstavujú väčšie prekážky na rozšírenie medzinárodnej obchodnej činnosti.

Burzy nákladov riešia tieto problémy:

  • Denne sa v nich ponúkajú nové zákazky.
  • Komunikácia prostredníctvom platformy je bezpečná a transparentná.
  • Všetky detaily prepravy, ako trasa, čas a údaje o mieste, sa dohodnú vopred.

Prinesie budúcnosť nevýhody?

Rastúca obľuba búrz nákladov veľmi pravdepodobne povedie k zvýšeniu konkurencie. Aj vzhľadom na intenzívnejšiu hospodársku súťaž možno bez pochybností konštatovať, že burzy prepráv majú pozitívne účinky na priemysel a obchod. Čo sa týka optimalizácie výdavkov, ale aj bezpečnosti a jednoduchosti nadviazania nových obchodných vzťahov, výhody jednoznačne prevažujú.

Vyskúšať burzu nákladov zdarma

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Konsolidácia prepráv v priemysle a obchode

Čo sa skrýva za úspechom burzy nákladov od TIMOCOM, nie je žiadnym tajomstvom

Nové colné pravidlá pre prepravy cez hranice EÚ

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore