Z logistiky 28.09.2021
4

Digitálne spravovanie paliet verzus ich fyzická výmena

Tipy odborníkov a trendy

Drevená europaleta je najčastejšie používaný nosič pri prepravách tovaru

Od 60. rokov minulého storočia zohrávajú palety v logistike zásadnú úlohu. Europaleta bola vtedy vyvinutá ako výmenná paleta na niekoľko použití, ktorá rýchlo prispela k štandardizácii v logistike. Proces fyzickej výmeny paliet je však často komplikovaný a mnohým dopravcom prináša problémy. V tomto článku na blogu vám poskytneme prehľad o možnostiach, prekážkach a výhľad do digitalizovanej budúcnosti.

Europaleta - perfektné využitie priestoru pre výrobky každého druhu

Podľa odhadu sa v celej Európe používa zhruba 600 miliónov paliet vyrobených väčšinou z dreva podľa európskej normy 13698-1. Pre dopravcov a obchodné firmy znamenajú vyššiu efektivitu ale zároveň prácu navyše. Umelohmotné aj drevené palety sa delia do kategórií „nová“, „použitá“, „opotrebovaná, ale vymeniteľná“ a „poškodená“. Zmyslom a účelom tohto systému je optimalizované využitie priestoru v nákladných vozidlách, na železnici a v kontajneroch. Zároveň sa však zvyšuje aj efektivita logistiky - pretože europalety sú v neustálom obehu.

Ako vyzerá proces výmeny dnes?

Pri každej nakládke a vykládke sa vodič a príjemca tovaru musí dohodnúť na počte vymeniteľných a zničených paliet. To sa zapíše na paletový list. Pre ten

však neexistuje štandardizovaný formulár. Niekedy sa zapisuje viac, inokedy menej špecifikácií na hodnotenie paliet, niekedy sa zdokumentuje nerealizácia výmeny. Mnohé firmy okrem toho používajú paletové pooly a príslušné doklady.

Aké výzvy sa spájajú s výmenou paliet?

Problémy vznikajú, ak napríklad jedna zo strán označí jednu paletu ako poškodenú, alebo ak paleta chýba. Príjemca má vtedy možnosť trvať na dodatočnom dodaní poškodenej palety. To u vodiča spôsobí takzvaný paletový dlh. Následkom toho mnohí dopravcovia so sebou vozia prázdne palety, ktoré možno v prípade poškodenia použiť. Tie však zaberajú cenný priestor a okrem toho to je náročné. Pomôcť môžu takzvané zásobníky paliet, ktoré sa umiestňujú pod ložnú plochu.

Okrem definície „poškodený“ zohráva rozhodujúcu úlohu čas nakládky na rampe. Často sa stáva, že vodiči sú pod veľkým časovým tlakom a na riadnu dokumentáciu paliet myslia až v poslednom rade. Paletové listy sa tak vyplňujú chybne, alebo si vodič odvezie moc alebo málo paliet. To platí najmä pre dlhé trasy, keď sa niekoľko týždňov zhromažďujú paletové listy a ďalšie dokumenty a až potom sa doma odovzdajú účtovnému oddeleniu. V takom prípade môže rýchlo vzniknúť chyba alebo sa niektoré dokumenty založia, namočia sa alebo sa stanú nečitateľné. To sú typické chyby spôsobené nedostatkom času a manuálnym spracovaním.

Aj zmena zadávateľov alebo nosičov nákladu v rámci jednej jazdy, náhle zmeny plánu a regionálne rozdiely môžu spôsobiť značné problémy. V príspevku na blogu „5 problémov pri výmene paliet“ vysvetľuje Alexander Oebel, právnik TIMOCOM, ešte ďalšie prekážky a ako sa proti nim možno vyzbrojiť.

Nezávisle od komplikovaného procesu výmeny ceny paliet neustále rastú - ako vyplýva z indexu cien dreva HPE | HPE e.V.

Čo možno poradiť pri výmene paliet?

Prvá a najjednoduchšia rada je dobré plánovanie a dokumentácia. Dohodnite sa už pred objednávkou so všetkými zúčastnenými. Vyjasnite si, kto bude zodpovedný v prípade, ak niečo nebude fungovať bezproblémovo. Existujú regionálne rozdiely, ktoré musíte dodržať? Práve tu sa vyplatí používať digitálne paletové pooly. Tu môžete objednať, prenajať alebo odoslať vašim partnerom presné množstvo paliet v danej kvalite. Niektoré firmy okrem toho vystavujú elektronické poukazy, s ktorými môžete plus alebo mínus na paletách jednoducho, bezpečne a rýchlo preniesť alebo vyrovnať.

Ako môže výmena paliet vyzerať v budúcnosti?

Podobne ako v mnohých iných častiach dodávateľského reťazca je budúcnosť v znamení digitalizácie. Spolkové ministerstvo dopravy a digitálnej infraštruktúry (BMVI) o tom začalo rozsiahly výskumný projekt. Pod názvom „Silicon Economy“ pobočka Frauenhofer inštitútu pre materiálový tok a logistiku uviedla na trh cloudovú platformu pre manažment paliet založenú na aplikácii. Open-source komponenta pomocou umelej inteligencie spája a spravuje všetky osoby a podniky zapojené do dodávateľského reťazca takzvaným elektronickým paletovým listom. Ten zachycuje proces výmeny digitálne, teda pre obe strany transparentne po celý čas. Aj paletové dlhy sa tu dokumentujú automaticky a s právnou istotou sa ukladajú na príslušný účet. So systémami od PAKi a inter.PAL môžu vodiči digitalizovať spravovanie nakladacích prostriedkov, a tak ho zjednodušiť. Digitálne tu však možno nielen zadávať palety, ale aj sa dohodnúť s príjemcom tovaru, čo šetrí čas a zabraňuje chybám.

Záver

Proces výmeny paliet má obrovský potenciál na zlepšenie. Prvé podniky dnes prenikajú na trh s digitálnymi riešeniami a zjednodušujú tieto procesy. Napriek tomu sa nedá odhadnúť, ako dlho bude skutočne trvať, než všetky podniky zapojené do dodávateľského reťazca nájdu cestu do digitálneho veku.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Výmena paliet v doprave a logistike: Na čo je potrebné dávať pozor

Päť problémov pri výmene paliet

Úspech v medzere na trhu: Obchodná a dopravná firma v odvetví poľnohospodárstva presviedča svojou dôslednosťou

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore