TIMOCOM 05.01.2021
5

Ako zadávacie platformy pomáhajú získavať nové trhy

Vstup na nové trhy s Marketplace od TIMOCOM

Prevádzkovatelia zadávacích platforiem vytvárajú pre svojich používateľov možnosť vstupovať na nové trhy a do nových oblastí podnikania. Základom je, že spotrebitelia sú dnes zvyknutí na flexibilné a rýchle dodávky. Kto chce presvedčiť spotrebiteľov o sebe ako výrobná alebo obchodná firma, musí mäť na pamäti, že poskytuje službu. Príklad srbského zákazníka TIMOCOM, firmy Dodić doo, ilustruje vplyv prepravných služieb poskytovaných vlastnými silami v súhre so zadávacími platformami na rast firmy.

Výrobca čalúneného nábytku zaznamenával vďaka svojim kvalitným výrobkom a službám trvale rastúci dopyt ‒ aj za hranicami svojej krajiny. Potenciál vstupu na ďalšie trhy bol evidentný. Firma Dodić doo expandovala z balkánskych krajín do západnej Európy. Od založenia v roku 2003 vyrástla z malého podniku na stredne veľkú firmu zahŕňajúcu 220 osôb, už nevyrába v súkromnom dome, ale v závode s rozlohou 6.000 m2 a svoj vozidlový park rozšírila z pôvodných troch na dvanásť vozidiel. Firma sa však rýchlo musela vyrovnať s logistickým problémom, ktorý priniesla dodávka tovaru vlastnými vozidlami: s jazdami naprázdno.

Sieť a systémové štruktúry podporujú optimalizovať vyťaženie

Jazdy naprázdno sú pri používaní vlastných vozidiel pri dodaní tovaru z vlastnej výroby častým problémom. Tovar sa vyloží u zákazníka a keď nie je k dispozícii spätný náklad, ložná plocha zostane prázdna. Výrobným firmám často chýbajú znalosti z odvetvia logistiky a kontakty, ktoré im umožnia zaistiť si spätný náklad. Riešením je obrátiť sa na stálych špeditérov. Tie pre výrobné firmy naplánujú okrem trasy k zákazníkovi aj trasu späť.

Iné výrobné a obchodné firmy kladú dôraz na nezávislosť a s výzvou „jazda naprázdno“ vedome bojujú vlastnými silami. Tak je to aj u výrobcu nábytku, firmy Dodić doo: Aby sa vyhla drahým jazdám naprázdno a optimalizovala vyťaženie vlastného vozidlového parku, hľadala vhodnú zadávaciu platformu a našla Smart Logistics System od TIMOCOM.

V takýchto logistických sieťach sa obchodné a výrobné podniky stretávajú s poskytovateľmi dopravných služieb, s ktorými môžu priamo nadviazať kontakt. Firma Dodić doo tu napríklad inzeruje vozidlá, ktoré má po dodaní nábytku k dispozícii, a priamo ju môžu kontaktovať iné firmy, ktoré pre svoj náklad na príslušnej trase ešte hľadajú vhodné vozidlo.

Ak má firma napríklad vďaka zvýšenej produkcii naopak prebytok prepráv, ktoré nezvládne prepraviť vlastnými vozidlami, tieto prebytky ponúkne prostredníctvom aplikácie Prepravy v Smart Logistics System. Tak osloví priamo dostupných dodávateľov dopravných služieb, ktorí obsluhujú relácie na príslušných trhoch. Toto prepojenie podporuje vstup na ďalšie trhy. Výrobca vďaka tomu pracuje nielen nezávisle, ale zároveň flexibilne a v súlade so svojimi potrebami v úzkej spolupráci so špecialistami, ktorí nové trhy dobre poznajú.

Logická štruktúra zadávacích platforiem a systémov sa pritom mnoho rokov vyvíjala a vylepšovala v úzkej spolupráci s používateľmi. Z toho napokon ťažia aj firmy z priemyslu a obchodu, ktorí sa ako nováčikovia v tomto remesle musia najprv zorientovať a súčasne s tým už disponovať.

Spoľahlivosť prináša úspech v logistických sieťach

Dôležitým aspektom pre všetkých účastníkov logistických procesov je spoľahlivosť. Zákazníci sa pritom na jednej strane môžu spoľahnúť na prevádzkovateľov zadávacích platforiem, ktorí zaručujú trvalú dostupnosť softvéru. Na druhej strane v systémoch, ako sú systémy IT poskytovateľa TIMOCOM, nájdu overené firmy zo 44 európskych krajín, teda spoľahlivých partnerov pôsobiacich v celej Európe. Aby v takýchto sieťach firmy úspešne obstáli, mali by tu pôsobiť s rovnakou starostlivosťou a spoľahlivosťou, akú očakávajú od svojich obchodných partnerov.

Firma Dodić doo tieto kritériá spĺňa. Vďaka svojej medzinárodnej sieti dodávateľov v Smart Logistics System je schopná zvládnuť rastúci dopyt a zároveň optimalizovať vyťaženie svojho vozidlového parku. Okrem toho má priamy prístup k dodávateľom dopravných služieb, ktorí jej dodávajú suroviny potrebné na výrobu nábytku.

Nezávislosť ako kľúč k celoeurópskej expanzii

Dodať nábytok zákazníkovi vlastnými vozidlami a v dohodnutom termíne je jedným z najdôležitejších cieľov výrobcu nábytku Dodić doo, ako vyplýva z príbehu o úspešnej realizácii tejto firmy s TIMOCOM. Výhody sú zrejmé:

Ako výrobná firma s vlastným vozidlovým parkom je nezávislá a zaisťuje si vlastnú distribúciu svojho tovaru. Zákazníci majú z tejto nezávislosti prospech. Objednajú si tovar priamo u výrobcu a pri preprave sa môžu spoľahnúť na splnenie najvyšších požiadaviek na dodržanie termínu a náležitú starostlivosť.

V uvedenom príklade zaznamenal výrobca nábytku silný rast dopytu a zvýšenie výroby. Dobrá povesť viedla k rozšíreniu siete zákazníkov, najprv na ďalšie krajiny Balkánu a nakoniec aj na západoeurópske krajiny.

S flexibilitou a odvahou na ďalšie trhy a do novej oblasti podnikania

Ochota byť flexibilný sa neprejavuje iba v snahe o nezávislosť. Prejavuje sa aj v odvahe vyhovieť rastúcemu medzinárodnému dopytu. Vstúpiť na ďalšie trhy sa z ekonomických dôvodov neodváži každá firma, najmä ak na každom trhu platia iné rámcové podmienky.

Kto medzinárodne rastie a pripustí rozšírenie, ten zväčšuje svoje zdroje. Zákazník TIMOCOM, firma Dodić doo, rozšírila svoj vlastný vozidlový park z troch na dvanásť vozidiel a získala pre seba nielen nové trhy, ale aj ďalšiu oblasť podnikania: dopravné služby.

Okrem toho firma zistila, že dodávkami nábytku musí poveriť ešte ďalších dopravcov. Najvyššou prioritou pritom bolo vyhovieť rastúcemu dopytu tak rýchlo a flexibilne ako obvykle. Bolo zjavné, že vlastnú distribúciu treba rozšíriť o profesionálne dispozície a túto potrebu sa podarilo pokryť pomocou Smart Logistics System od TIMOCOM.

Zaujalo vás to a chcete vaše úspechy na základe Smart Logistics System rozšíriť podobne ako firma Dodić doo? V tom prípade ho môžete vyskúšať bezplatne a nezáväzne až štyri týždne. 

Vyskúšať zdarma Smart Logistics System od TIMOCOM

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Konsolidácia prepráv v priemysle a obchode

Čo sa skrýva za úspechom burzy nákladov od TIMOCOM, nie je žiadnym tajomstvom

Nové colné pravidlá pre prepravy cez hranice EÚ

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore