Z domova 26.01.2021
4

Objem prepráv v Európe: Ozdravenie ku koncu roka 2020

Ponuky prepráv v štvrtom kvartáli 2020

Nárast počtu ponúkaných prepráv o 9 % v porovnaní s predošlým štvrťrokom - covidový rok 2020 skončil rastom. Dopravný barometer od TIMOCOM zaznamenal v 44 európskych krajinách v posledných mesiacoch roka úplne netypicky rekordné počty zadaných ponúk prepráv. Počet prepráv sa od novembra do decembra zvýšil o 1,5 milióna, teda o 18 %.

Sledujte vývoj na trhu dopravy live s dopravným barometrom od TIMOCOM:

Bezplatne na stiahnutie pre iOS

Bezplatne na stiahnutie pre Android

Rok 2020 končí silným štvrťrokom

Posledný štvrťrok 2020 potvrdil priaznivý vývoj objemu prepráv, ktorý sa rysoval v septembri 2020. Rok 2020 skončil nárastom ponúk prepráv o 53 % v porovnaní s posledným štvrťrokom 2019. Po septembri dosiahli ponuky prepráv aj v októbri čísla 10 miliónov. Mesiace október až december 2020 navyše zažili všeobecný rast vo výške 43 %, 47 % a 76 % v porovnaní s príslušnými mesiacmi predošlého roka.

Nápadne pozitívny bol napríklad vývoj dovozu z Rakúska do Nemecka s priemerným nárastom vo výške zhruba 175 % v porovnaní so záverečným štvrťrokom 2019. Najvyšší nárast bol pritom v novembri (+235 %), ktorý bol sprevádzaný októbrom so 114 % a decembrom so 175 %.

Rozhodujúcim impulzom pre nástup oživenia boli počas celého roka rôzne fázy lockdownu v priebehu pandémie. Napríklad v apríli a máji poklesli ponuky prepráv pre trasy z Nemecka do Francúzska v porovnaní s rovnakými mesiacmi roku 2019 o 84 % a 67 %, po uvoľnení prísneho zákazu vychádzania v máji zas naopak, v júni zažili prudký nárast. Len v tomto období roku 2020 sa dopyt zvýšil o 16 %. Z pohľadu celého roka vzrástol počet ponúkaných prepráv v súvislosti s uvoľňovanými alebo ohlasovanými obmedzeniami o 8 % v porovnaní s rokom 2019.

Podobné výkyvy zaznamenal dopravný barometer aj pri ponukách prepráv z Talianska do Nemecka. Potom, čo prvá vlna zasiahla Taliansko, sa obchod medzi oboma krajinami v druhej polovici roka ozdravil. Straty druhého štvrťroka sa podarilo vyrovnať nárastom o 58 % v októbri, o 128 % v novembri a 139 % v decembri.

Rumunsko na chvoste

Oproti celoeurópskemu trendu sa obchod medzi Nemeckom a Rumunskom v poslednom štvrťroku 2020 nerozvíjal tak silne, aby sa prepad podarilo vyrovnať. Hoci počet ponúk prepráv rástol, celkove sa pohyboval výrazne pod úrovňou porovnateľných mesiacov roka 2019 - v októbri to bolo -40 %, v novembri -42 % a v decembri -10 %.

Na relácii z Poľska do Rumunska sa trend rastu na konci roka 2020 dokonca vôbec nedostavil: Október zaznamenal -35 %, november -15 % a december -32 % ponúk prepráv.

Pandémia oživila nemeckú vnútroštátnu dopravu

Nemecká vnútroštátna doprava zažila v posledných troch mesiacoch roka 2020 nárast vo výške 9 % v porovnaní s predošlým štvrťrokom a dokonca 62 % v porovnaní s rovnakým štvrťrokom 2019. Silný nárast ponúk prepráv v decembri (+38 %) pritom presne vyrovnal pomerne slabý november (-38 %). Prečo bol tento výsledok pomerne slabý? Pretože aj november 2020 bol nezvyčajne silný na ponuky. Porovnateľný mesiac roku 2019 prekročil o 47 %; podobne to bolo v októbri (+53 %) a v decembri (+89 %). Preto tradične slabší december 2020 vykázal v porovnaní s najsilnejším mesiacom predošlého roku (septembra 2019) v súčte ponúkaných prepráv nárast o 1 %. Dosah pandémie sa na tomto mieste prejavuje v zmenenom správaní spotrebiteľov, ale aj výrobcov a obchodníkov. Tendencia nakupovať suroviny a hotové výrobky z blízkého okolia a ťažiť tak z kratších dodávateľských reťazcov sa prejavila už na jar 2020 a teraz sa definitívne potvrdila.

Post-Brexit: Neistota spomaľuje tok tovarov

Nárast spojený s nákupmi do zásoby za účelom zvýšenia skladových zásob vo Veľkej Británii sa spomaľuje. Krátko pred definitívnym brexitom na Štedrý deň roku 2020 sa britskí zákazníci v posledných mesiacoch roka ešte predzásobovali. Zásoby, ktoré podľa spolkového zväzu DSLV Bundesverband Spedition und Logistik v správe „Brexit: Ako ticho pred búrkou“ uverejnenej magazínom DVZ, budú pravdepodobne stačiť ešte na dva až tri týždne. Bezprostredný vplyv na vývoj objemu prepráv preto dopravný barometer od TIMOCOM ešte nemohol zaznamenať. Podľa uvedenej správy Nemeckého dopravného časopisu DVZ z 11. januára 2021 hodnotila napríklad firma Dachser, zastúpená Jensom Lengefeldom, Head of Partner, Hub & Traffic Organization, „situáciu na prelome roka ako pokojnú“.

Neistotu v oblasti colných predpisov považujú podniky na európskom kontinente, ako Flash Europe International, Baiersdorf a BASF. v tejto správe za jednu z najväčších výziev. Podľa hovorcu spoločnosti BASF „prebieha colné odbavenie plynulo“, treba to však považovať za aktuálnu situáciu. Na vyššie administratívne, a teda aj časové nároky spojené s prísnejšími kontrolami plus nové nevyhnutné dokumenty práve v oblasti potravín a chemikálií reagujú poskytovatelia služieb rôznym spôsobom. Na stole sú úvahy o navýšení počtu personálu priamo pre dopravu a tiež o znížení vývozu na ostrov.

Dopravný barometer bude dokumentovať, ako veľký bude mať brexit dosah na relácie do Veľkej Británie a tiež do Írska. Stiahnite si dopravný barometer bezplatne do vášho mobilného koncového zariadenia a sledujte denný aktuálny vývoj:

Bezplatne na stiahnutie pre iOS

Bezplatne na stiahnutie pre Android

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Tvrdý brexit: Dôsledky pre logistiku v Európe a Veľkej Británie

Inteligentná spolupráca v logistike: Ako úspešne zapojiť zákazníkov do digitálneho vývoja produktu

Brexit: ako ticho pred búrkou

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore