Z logistiky 11.12.2020
4

Tvrdý brexit: Dôsledky pre logistiku v Európe a Veľkej Británii

Aké dôsledky pre dopravu by malo neuzavretie dohody s Veľkou Britániou?

Preprav z - do Veľkej Británie

Zostávajú iba tri týždne: Aj keď aktuálny vývoj dáva nádej na uzavretie dohody na poslednú chvíľu, brexit bez dohody ešte stále nie je odvrátený. To by malo zásadný dosah na nemecký a európsky vývoz. Čo by brexit bez dohody znamenal pre odvetvie logistiky, ak na obzore nie je jasné riešenie?

Dosah brexitu bez dohody na logistické firmy

Veľká Británia oficiálne opustila EÚ už na začiatku roka 2020, politické prechodné obdobie sa teraz skončí na konci tohto roka.  Zástupcovia britskej vlády a diplomati EÚ sa však doteraz nedokázali dohodnúť na výstupovej dohode. Efektívna nákladná doprava však veľmi závisí od bezpečnosti a stability. Napriek tomu však parametre, podľa ktorých budú vodiči a špeditéri pracovať od roku 2021, stále ostávajú čiastočne nejasné.

Aktuálna neistota týkajúca sa priebehu brexitu sťažuje plánovanie v mnohých odvetviach. Pre logistické procesy je nutné riešiť výzvy najmä v oblasti práva upravujúceho zahraničnú ekonomiku, clo, DPH, zmluvy a poistenie. Ak by skutočne malo dôjsť k tvrdému brexitu, bude sa musieť obchod s Veľkou Britániou nutne riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Všetok tovar a osoby by v tom prípade museli byť na hraniciach kontrolované, čo by v konečnom dôsledku viedlo k problémom s dodávkami a k meškaniu.  Logistické firmy a firmy v lodnej doprave, ktoré prepravujú z EÚ do Veľkej Británie a naopak, by navyše museli mať informácie o povoleniach a nových požiadavkách pre podklady pre špeditérov a tieto aj splniť. To je obrovská dodatočná záťaž pre cca 17.000 nákladných vozidiel, ktoré denne absolvujú trasu medzi Calais (Francúzsko) a Doverom (Veľká Británia).  Podľa štúdie Imperial College London by už dve minúty časovej straty na jedno nákladné vozidlo mohli spôsobiť dopravnú zápchu v dĺžke až 47 kilometrov. Len prístav v Doveri denne využíva viac ako 10.000 nákladných vozidiel. Doteraz z nich museli prejsť colnicou iba zhruba štyri percentá. Prísnejší colný proces by tu viedol k meškaniu a ďalším výdavkom: Najčernejší scenár britskej vlády predpovedá fronty až 7.000 nákladných vozidiel na hranici do Kentu. Vláda preto už začala pripravovať colníkov predovšetkým na rastúci administratívny nápor.

Zmeny pre vodičov z EÚ

Počas pandémie choroby COVID-19 už britská vláda vypracovala plány na zavedenie kompletných hraničných kontrol od 1. januára. Okrem toho sa znova oživilaOperácia jazvec (Operation Brock):  Pre prípad, že dôjde k brexitu bez dohody, je pre vodičov nákladných vozidiel rezervovaný 25 km dlhý diaľničný úsek v Kente. Tu možno relatívne rýchlo použiť pohyblivú betónovú bariéru tak, aby sa zabránilo dopravným zápcham a meškaniu pri prielive. Vláda okrem toho implementovala rôzne on-line systémy, ktoré budú od 1. januára 2021 povinné.  Vodiči nákladných vozidiel s nákladom nad 7,5 tony musia napríklad najprv vyplniť on-line formulár, aby získali takzvaný Kent Access Permit (povolenie na vstup). Týmto spôsobom sa má už vopred zaistiť, aby sa splnili všetky nevyhnutné podmienky pre vstup, resp. dovoz. Nákladným vozidlám bez takéhoto povolenia bude uložená pokuta vo výške 325 eur a okrem toho budú musieť čakať na provizórnych parkoviskách, kým budú k dispozícii nové dokumenty. Britská vláda okrem toho v aktualizovanom pláne budúceho manažmentu na hraniciach potvrdila, že všetci občania EÚ budú musieť mať od októbra 2021 pre vstup do Spojeného kráľovstva cestovný pas. To pochopiteľne platí aj pre všetkých dopravcov z Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska. Osobný preukaz už nebude stačiť.

Zostaňte informovaní

Keďže v súčasnosti stále dochádza k úpravám a zmenám
v zákonných podkladoch, britská vláda vypracovala explicitnú príručku pre dopravcov, ktorá je k nahliadnutiu od 18. 11. 2020. Všetkým zákazníkom TIMOCOM s objednávkami do UK odporúčame, aby túto príručku pravidelne kontrolovali.

 Aktuálne výňatky z príručky:

  • Licencia Spoločenstva: Firmy z EÚ musia mať licenciu svojej vlastnej krajiny usadenia a pri sebe mať kópiu licencie Spoločenstva.
  • Kabotáž: Firmy z EÚ môžu vo Veľkej Británii aj naďalej vykonávať kabotáž.
  • Dokumentácia vodičov a vozidiel: Firmy z EÚ, ktoré podnikajú s Veľkou Britániou, musia mať pri sebe doklad o poistení motorového vozidla pre vozidlo a príves.

Od 2. novembra 2020 sa na britských diaľničných odpočívadlách a rôznych hraničných priechodoch vytvorilo 45 poradenských miest. Tie majú vodičov v rôznych jazykoch informovať o všetkých zmenách a dokumentoch, ktoré budú v budúcnosti nevyhnutné.

Od januára 2021 bude logistika v Európe a Veľkej Británii komplikovanejšia, lebo je pomaly jasné, že tvrdý brexit je veľmi pravdepodobný. Zväz logistiky a zasielateľstva SR pre istotu vytvoril internetové stránky, na ktorých sú zhrnuté všetky budúce zmeny pre dopravné firmy a dopravcov. Zákazníkom TIMOCOM odporúčame, aby tieto stránky pravidelne kontrolovali.

Viac informácií a trendov z logistiky môžete pravidelne získavať z nášho newslettera.

Prihlásiť sa na odoberanie noviniek

Ďalšie zaujímavé články:

Čo sa skrýva za úspechom burzy nákladov od TIMOCOM, nie je žiadnym tajomstvom

Dopravný trh v celej Európe na vzostupe:  Dopravný barometer zaznamenal v septembri viac ako 10 miliónov prepráv

Ako znížiť výdavky a optimalizovať procesy vo firme?

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore