Z logistiky 26.04.2022
4

Ako sa rýchlejšie dostať k peniazom

Prečo sa faktoring v logistike vyplatí.

Faktoring je obľúbený platobný prostriedok v logistike dopravy

Podobne ako mnohé ďalšie odvetia aj logistika dopravy bojuje s dlhou splatnosťou – a často aj s dlhým meškaním platieb. Firmy pritom pracujú s maržami, ktoré sú už aj tak nízke. „Vďaka faktoringu sa rýchlejšie dostanete k svojim peniazom a môžete dosiahnuť vyšší obrat,“ znie často od poskytovateľov. Ako vlastne faktoring funguje a čoho sa pri ňom vyvarovať? V článku na blogu zhŕňame najdôležitejšie informácie a rady odborníkov.

Zoznámiť sa s faktoringom

Obsah

 

 

 

 

 

 

1. Ako faktoring prebieha a na čo je dobrý?

Faktoring možno veľmi dobre opísať, keď si predstavíme, ako funguje prepravná služba. Dopravca totiž doslova platí vopred: Dopravu pre svojho zadávateľa najprv financuje sám - a nesie plné riziko, ak zadávateľ neuhradí faktúru. A ak prepravu nemôže alebo nechce realizovať sám, zadá ju inej firme. Podobne funguje faktoring: Svoje riziko financovania môžete postúpiť tak, že predfinancovaním faktúry poveríte faktoringovú firmu.

Faktoring je finančná služba, pri ktorej odovzdáte ešte nesplatné pohľadávky faktoringovej firme. Tá preberá práva na pohľadávky a uhradí ich hneď, čo sa objednávka prepravy preukázateľne zrealizuje. Konkrétne je to tak, že spravidla do 24-48 hodín je vyplatených cca 80-90 % splatnej sumy, ako tvrdí väčšina poskytovateľov. Zvyšok sumy sa zaplatí, keď zadávateľ zaplatí faktoringovej firme celú sumu. Týmto spôsobom odpadá dlhé čakanie. Okrem toho to je možnosť, ako z firmy vyčleniť upomínanie a riziko výpadku platieb, takzvané delcredere riziko.

 

2. Koľko faktoring stojí?

Náklady na faktoring hradí zadávajúca dopravná firma. Spravidla sa skladajú z dvoch základných stavebných prvkov:

  • Faktoringový úrok

Ten je porovnateľný s bežnými bankovými úrokmi za kontokorent. Úrok sa riadi bonitou zadávajúcej firmy a bonitou dlžníkov. Okrem toho sa úrok počíta od využitia faktoringu do obdržania platby od dlžníka, tedy vždy s ohľadom na skutočnú platnosť pohľadávky. Čím rýchlejšie dlžník faktúru faktoringovej firme zaplatí, tým nižšie sú úroky, ktoré musí zaplatiť dopravca.

  • Poplatok za faktoring

Tento paušálny poplatok sa hradí za to,

že faktoringová firma preberá riziko výpadku platby. Jeho výška sa riadi obratom, počtom faktúr a zákazníkov. Poplatok za faktoring je spravidla 0,5 až 2,5 % fakturovanej sumy, ktorá má byť predfinancovaná.

V zásade platí: S výškou obratu sa zvyšuje aj poplatok za faktoring. Faktoringový úrok je tým nižší, čím lepšia je celková finančná situácia podniku.

 

3. Aké existujú druhy faktoringu?

Existuje mnoho variantov faktoringu, ktoré ponúkajú rôzne možnosti. Tu uvádzame krátky prehľad najobľúbenejších druhov:

  • Pravý faktoring je najrozšírenejším druhom. Faktoringová firma v tomto prípade nesie plné riziko. Dokonca aj v prípade, ak dlžník napokon nezaplatí. Zákazník faktoringu tak má každopádne istotu, že pohľadávky mu budú zaplatené včas.
  • Ako nepravý faktoring sa označuje variant, keď nie je zaručená ochrana platby, teda riziko výpadku platby nesie aj ďalej zákazník faktoringu.
  • V prípade otvoreného faktoringu sú dlžníci informovaní o tom, že ich pohľadávky boli predané. V Nemecku je pravý faktoring väčšinou kombinovaný s otvoreným variantom.
  • Ak dlžníci nie sú o faktoringu informovaní, ide o skrytý faktoring.
  • Reverzný faktoring alebo „obrátený“ faktoring sa využíva v situáciách, keď umožňuje zaistiť si skontá, resp. zľavy pri nákupe výrobkov, tovarov alebo služieb. Iniciátorom reverzného faktoringu je dlžník, ktorý ponúka výhody faktoringu svojim dodávateľom. Poskytovateľ faktoringu uhradí faktúru priamo, aby tak získal zľavu z ceny a dlhšiu splatnosť.
  • K full service faktoringu patrí aj upomínanie, resp. inkasná služba.

 

4. Komu sa faktoring vyplatí?

Mnoho malých a stredných podnikov pracuje s nízkymi maržami a má výhrady, pretože faktoring pre ne znamená ďalšie náklady. Z dlhodobého hľadiska však môže viesť k vyššiemu obratu, pretože firmám umožní prijímať viac zákaziek. Minimalizuje sa riziko výpadku platieb. Okrem toho odpadá predfinancovanie a firma má k dispozícii viac kapitálu na investície.

 

5. Výhody faktoringu pre dopravcov

Skoršia úhrada faktúr formou faktoringu zlepšuje najmä logistickým firmám, ktoré musia inak dlho čakať na svoje peniaze, bonitu a likviditu. Výdavky sú uhradené hneď a zvyšok finančných prostriedkov sa investuje. Vďaka tomu možno zvýšiť obrat a tak dosiahnuť vyšší zisk. To prináša dôležitú konkurenčnú výhodu.

Celkove vďaka faktoringu minimalizujete riziká a administratívne nároky a môžete sa ešte viac sústrediť na vašu hlavnú činnosť. Pri voľbe poskytovateľa treba, podobne ako pri každej inej zmluve, skontrolovať a porovnať podmienky. Tie by mali byť zrozumiteľné a transparentné, a to aj bez vysvetlenia advokátom. To vám umožní nájsť pre vaše podnikanie najlepší faktoringový model.

Zoznámiť sa s faktoringom

Mohlo by Vás také zajímat:

Mení koronavírusová pandémia vybavovanie platieb v logistike?

Ako optimalizovať procesy v logistike

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore