Z logistiky 27.04.2021
4

Ako optimalizovať procesy v logistike

Zmena ako šanca: Optimalizácia procesov v priemysle a obchode.

Vzdať sa dôverne známeho, zmeniť spôsoby myslenia a procesy - kto by to robil rád? To je jasné: Všetci, ktorí chcú zostať flexibilní a konkurencieschopní. Tí totiž zmenu považujú za šancu. Vo vzťahu k logistike to znamená, že efektívny dodávateľský reťazec sa nekončí so splnením objednávky. Dôležitá je jeho procesná optimalizácia. Jej cieľom je zvýšiť efektivitu a znížiť náklady s prihliadnutím na dva dôležité faktory:

 1. rastúcu flexibilitu;
 2. vysoké nároky na služby.

Optimalizácia procesu pomocou digitálnych aplikácií

K tomuto cieľu vedie päť krokov – od definovania procesov dôležitých pre konkurencieschopnosť až po vyhodnotenie. Rozumný doplnok pritom predstavujú digitálne riešenia, ako je Smart Logistics System od TIMOCOM a rozhranie k už používaným logistickým systémom. Tieto technológie práve firmám z priemyslu a obchodu ponúkajú možnosť, aby v prípade, keď potrebujú rýchlo zaistiť logistické služby, vstúpili do priameho kontaktu s dopravnými a logistickými firmami. Týmto spôsobom možno napríklad veľmi rýchlo zabezpečiť náhle maximá v objednávkach a výhodne zlúčiť niekoľko zásielok do jednej prepravy.

Konsolidovať prepravy, nájsť flexibilných dodávateľov a digitálne zasielať právne záväzné objednávky prepráv:

Optimalizujte váš dodávateľský reťazec – s TIMOCOM

Päť krokov optimalizácie procesu

Spôsob, akým uchopiť túto komplexnú tému a zmeniť súčasné procesy, vysvetľuje päťstupňový plán profesora Horsta-Tila Beyera. Tu nájdete zjednodušené zhrnutie:

 1. Definovanie ovplyvňujúcich faktorov
 • V tomto kroku je nutné si vyjasniť nasledujúce otázky: Aké sú rozhodujúce faktory ziskovosti? Aká silná je aktuálna orientácia na zákazníka? Ktoré kritériá služieb (napr. time-to-market, transparentnosť, procesné a priebehové časy) sú pre firmu zásadné?
 1. Analýza súčasných procesov
 • Táto analýza vysvetlí organizačnú štruktúru a organizáciu procesov, odkryje priebehové a dodacie lehoty a procesné náklady s cieľom vytvoriť model procesov prebiehajúcich vo firme. Pritom sa možno zamerať na najdôležitejšie centrálne procesy a zjavné slabé miesta.
 1. Koncepcia požadovanej štruktúry
 • Do tejto štruktúry je zahrnutá ideálna predstava napríklad o flexibilných procesoch prispôsobených štruktúre firmy. Ktoré postupy možno optimalizovať, zjednodušiť alebo eliminovať cielenými opatreniami? Akú pridanú hodnotu služieb možno vyvinúť a aké nástroje, procesy a rozhrania sú na to potrebné?
 1. Opatrenia na realizáciu (zmena)
 • Tu môže byť účelným prostriedkom outsourcing alebo insourcing jednotlivých procesov. Aj cielené rozhrania a platformy môžu vytvoriť pridanú hodnotu k vlastnému výkonu, ktorá prispeje k dosiahnutiu firemného cieľa.
 1. Overenie (vyhodnotenie) výsledkov
 • V tomto poslednom kroku sa porovnávajú realizované opatrenia a ich účinky s definovaným cieľom z kroku 1. V závislosti od výsledku sa urobia úpravy alebo prebehne druhé kolo.

Optimalizácia procesov v zmysle logistických služieb

Práve vo firmách zapojených do dodávateľského reťazca optimalizácia procesov ponúka šancu, ako zlepšiť služby. V centre pozornosti zúčastnených je pritom oblasť kvality, čas a náklady. Okrem posúdenia súčasných interných procesov sa sledujú aj procesy medzi týmito účastníkmi:

 • podnik a dodávatelia;
 • podnik a zákazníci;
 • podnik a obchodní partneri.

TIMOCOM podporuje optimalizáciu dodávateľského reťazca

Priemyselné a obchodné firmy potrebujú vysokú mieru flexibility, aby kedykoľvek dokázali reagovať na meniace sa potreby zákazníkov. Presne tu nastupuje TIMOCOM so svojím Smart Logistics System, ktorý zapojeným firmám umožňuje vedomý prechod z reakcie na akciu. Výrobcovia a obchodníci v prípade potreby vstupujú do priameho kontaktu s vhodnými logistickými firmami. Potrebná služba, napr. rýchla preprava nadbytku výroby, sa rýchlo a individuálne dohodne digitálnou cestou. Ponuku od TIMOCOM dopĺňajú tri rozhrania:

Rozhrania od TIMOCOM ako pomocníci pri optimalizácii

Úspešné logistické firmy v posledných rokoch intenzívne investovali do informačných technológií. Patria k nim aj aplikácie orientované na služby, ktoré ponúkajú väčšiu transparentnosť o stave dodávky.

Jedným z príkladov je úspešná realizácia zákazníka TIMOCOM, firmy Quehenberger Logistics. Táto firma implementovala všetky tri rozhrania tohto IT poskytovateľa, a to tak k pôvodnému ERP systému, ako aj k používanému poskytovateľovi telematiky. Výsledkom tejto spolupráce sú nielen optimalizované procesy, ale aj lepšie služby.

Optimalizácia procesov, obmedzenie problémov v dodávateľskom reťazci, zlepšenie služieb

Päťstupňový plán v súhre s riešeniami, ako sú rozhrania, ukazuje, že optimalizácia procesov ponúka šancu zvýšenia tak konkurencieschopnosti, ako aj rastu tak, že firma sa usiluje o dosiahnutie definovaného rastu hodnôt. V ideálnom prípade sa vytvorí čo najkomplexnejší obrázok o súčasnom stave, ktorý možno overiť pomocou benchmarkingu, analýzy slabých miest a kalkulácie procesných nákladov. Kto pozná svoj súčasný stav, môže posúdiť, či digitálne aplikácie môžu pomôcť dosiahnuť požadovaný stav.

Pre podniky, ktoré používajú TMS alebo ERP systém súčasne so systémom od TIMOCOM, sa vyplatí zamerať sa na tri rozhrania poskytované touto IT firmou. Prepojenie rôznych softvérových riešení môže generovať významnú pridanú hodnotu - pre samotné firmy, aj pre ich zákazníkov.

Konsolidovať prepravy, nájsť flexibilných dodávateľov a digitálne zasielať právne záväzné objednávky prepráv:

Optimalizujte váš dodávateľský reťazec – s TIMOCOM

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Zvýšiť flexibilitu, znížiť výdavky: Efektívna logistika pre výrobu a obchod

Ako rozhranie odstraňuje komunikačné bariéry

Spolupráca vďaka prepojeniu DOPRAVA ZÁRUBA M & K a Vertex

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore