Z logistiky 02.03.2021
4

Zvýšiť flexibilitu, znížiť výdavky: Efektívna logistika pre výrobu a obchod

Efektívna logistika pre výrobu a obchod

Zhruba 10 % všetkých výdavkov v priemyselných podnikoch a necelých 30 % všetkých výdavkov v obchodných firmách súvisí s logistickými procesmi. Už len preto by firmy mali pravidelne overovať efektivitu svojich vlastných dodávateľských procesov a proces optimalizovať.

Len zriedka bola svetová ekonomika taká závislá od plynulých logistických procesov ako dnes. V období krízy sa efektívne dodávateľské reťazce starajú nielen o spoľahlivé zásobovanie tovarom všetkých druhov, ale aj o zachovanie zdravia. Ak sa však pozrieme na tému logistiky očkovania v uplynulých týždňoch, je zrejmé, že funkčné dodávateľské reťazce nie sú všetko. Preprava produktu z bodu A do bodu B je základnou úlohou, teda obvyklým štandardom.

Ak chcú firmy ostať konkurencieschopné a predovšetkým ziskové v dlhodobom horizonte, mali by priebežne overovať hospodárnosť svojich procesov a optimalizovať ich. IT riešenia pre logistiku, ako je Smart Logistics System od TIMOCOM, ktoré disponujú rozhraniami k systémom riadenia prepráv (TMS) a k ERP systémom, pritom ponúkajú už overenú podporu.

Informujte sa o rozhraní k TMS a ERP

Veľký rozdiel: efektivita verzus hospodárnosť

Oba pojmy sugerujú pozitívny a zmysluplný pohľad na procesy a firmy. Z ich definícií však vyplýva, aké veľké rozdiely medzi nimi sú:

  • Efektivita meria účinnosť určitého procesu alebo výkonu, tedy pomer medzi stanoveným a dosiahnutým cieľom.
  • Hospodárnosť je naopak prevádzkovo ekonomický ukazovateľ. Udáva pomer medzi dosiahnutým úspechom a vynaloženými prostriedkami nevyhnutnými na jeho dosiahnutie, napríklad výdavkami. Úžitok pritom vždy prevažuje nad výdavkami.

Pre firmy z výroby a obchodu to znamená, že najprv treba zaistiť efektivitu a potom vytvoriť pridanú hodnotu prostredníctvom zvýšenia hospodárnosti všetkých firemných procesov. Zjednodušene povedané firmy majú najprv „urobiť správnu vec“ a potom túto „vec robiť správne“. Nižšie preto objasníme, pomocou akých prístupov a riešení môžu výrobné a obchodné firmy zvýšiť svoju hospodárnosť.

Päť otázok pre zvýšenie hospodárnosti

Hlavnú úlohu logistiky možno definovať takto:

Požadovaný náklad doručiť správnemu zákazníkovi v dohodnutom čase, na uvedené miesto, v objednanom množstve, v sľúbenej kvalite, za primeranú cenu.

Tieto faktory sa vzťahujú najmä na efektivitu procesov pri dosiahnutí cieľa. Ak sa totiž nesplní jeden aspekt, dodávateľský reťazec sa naruší a objednávka sa považuje za „nesplnenú“.

Možnosti odlíšiť sa a šanca na zvýšenie výnosnosti vznikajú až v okamihu, keď sa firmy na svoje zákazky a procesy pozrú aj z pohľadu hospodárnosti:

  1. Čas: Vieme vždy, aký je stav dodania našich dodávateľov a partnerov, vďaka čomu môžeme naše trasy optimálne a spoľahlivo plánovať? Môžeme rýchlo reagovať na prípadné komplikácie, ako sú dopravné zápchy?
  2. Miesto: Zdroje, ako sú dopravcovia, nákladné vozidlá a sklady, vyberáme na optimálnych miestach, aby sme sa vyhli okľukám a jazdám naprázdno?
  3. Množstvo: Využívame kapacity optimálne, aby sme zaistili maximálne vyťaženie ložného priestoru?
  4. Kvalita: Nájdeme vhodného dodávateľa pre každú zákazku, aby sme trvale zaistili bezpečnosť produktu (napr. chladením)?
  5. Cena: Zdroje alebo dodávateľa vyberáme tak, aby medzi nimi bol optimálny pomer výdavkov a úžitku? Môžeme znížiť procesné výdavky a byť tak ziskovejší a konkurencieschopnejší?

Cieľom hospodárnosti v dodávateľskom reťazci je, aby procesy boli čo najštíhlejšie a postupne sa optimalizovala kvalita, čas a prepravné výdavky. Často sa to najrýchlejšie a cielene podarí vďaka spolupráci s určitými partnermi alebo používaním určitého softvéru. Najmä vo chvíli, keď je obdobie veľkého počtu zákaziek alebo za účelom minimalizácie rizika, je snahou rozdeliť zákazky rôznym partnerom. Výdavky zostanú nízke, avšak vďaka vysokej miere flexibility rýchlo získame pridanú hodnotu. Základom je dobrý prehľad o vlastných procesoch.

Skvelý pomocník: IT riešenie od TIMOCOM

Zásadnou témou je obmedzovanie rizikových miest, ktoré môžu viesť k meškaniu dodávok alebo k výpadkom. Zákazníci TIMOCOM majú prostredníctvom burzy nákladov integrovanej v Smart Logistics System kedykoľvek možnosť dynamicky reagovať na dopyt a ad hoc vyhľadať správne ponuky či dodávateľa. Vďaka tomu možno kedykoľvek riešiť veľké množstvo objednávok a pritom udržať kvalitu a rýchlosť. Ešte väčší efekt môžu čakať zákazníci, ktorí doteraz všetky dopyty po doprave a skladovaní zadávali externe a systém im má zaistiť lepšiu kontrolu. Aj transparentnosť je v digitálnom svete dôležitou súčasťou hospodárnosti. Sledovanie v reálnom čase, ktorého údaje možno ďalej používať pri výpočte ETA, optimalizuje časovo náročné a drahé procesy, ako je manažment rámp a skladov. Problémy v dodávateľskom reťazci spôsobené napríklad dopravnými zápchami možno okrem toho v reálnom čase zahrnúť do rozhodovania a následných procesov. Možno tak redukovať jazdy naprázdno a čakacie doby a zároveň zvýšiť ziskovosť.

Používate pri disponovaní vašich tovarov TMS alebo ERP systém? Prepojte ho pomocou rozhrania so Smart Logistics System od TIMOCOM a staňte sa súčasťou logistickej siete zahŕňajúcej viac ako 45.000 overených európskych firiem.

Informujte sa o rozhraní k TMS a ERP

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Dôležitejšie ako v minulosti: Supply Chain Risk Management

Transparentnosť: posilňovač efektivity v logistike

Logistické ukazovatele: Efektivita nákupu, skladovania a expedície

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore