TIMOCOM 24.08.2020
3

Transparentnosť: posilňovač efektivity v logistike

Lepšie plánovanie zdrojov, presnejšie zladenie termínov, optimálne vyťaženie kapacít: Ako transparentnosť v logistických procesoch zvyšuje efektivitu

Transparentnosť v prepravnom reťazci prináša mnoho výhod

Dnes je digitálna realita to, čo sa kedysi považovalo za čítanie z vešteckej gule. Kto chce dnes vidieť a utvárať to, čo prinesie budúcnosť ‒ alebo budúca zákazka, ten využíva moderné IT riešenia. Pomocou množstva dát, ktoré prostredníctvom systému rôznych aplikácií získavajú IT, možno za sekundu nájsť odpovede na dôležité podnikateľské otázky: Kto prichádza do úvahy ako dodávateľ pre aktuálnu objednávku? Ako vyzerá optimálny priebeh zákazky? Ako sa zákazka nakoniec vyplatí?

Čím viac údajov je k dispozícii pre plánovanie a realizáciu zákazky, tým presnejší je obrázok, ktorý sa ako mozaika skladá z množstva informácií relevantných pre dopravu. Supply Chain Visibility ‒ tak sa hovorí požadovanému stavu, keď firmy majú pod kontrolou komplexné dodávateľské reťazce a môžu tak priamo reagovať na udalosti počas celej zásielky.

Zákazníci očakávajú spoľahlivosť a informačnú kvalitu

To je možné vďaka transparentnosti. Ak kedysi bola viditeľnosť a priepustnosť informácií týkajúcich sa prepravy v špedíciách a logistike spojená s obavou, že sa dostanú ku konkurencii a nebudú pod kontrolou, dnes sa už tento prístup zmenil. Digitalizácia prináša do spolužitia ľudí a pracovných svetov nové skutočnosti. Ale aj nové očakávania: Zákazníci dnes od svojich dodávateľov požadujú vysokú mieru spoľahlivosti a kvalitu informácií. Aj spolupráca zúčastnených aktérov v dodávateľskom reťazci vyžaduje aspoň určitú mieru transparentnosti, ktorá vyplýva z toho, že údaje možno používať medzi rôznymi systémami a zdieľať ich s obchodnými partnermi.

Jednoduchšia spolupráca s obchodnými partnermi

S pokračujúcim tempom digitalizácie sa presadzuje jeden poznatok: Iba ten, kto údaje zdieľa, môže rozšíriť svoje výhody a získať tak kvalitnejšie informácie a väčšiu slobodu vo vyjednávaní. Transparentnosť v dodávateľskom reťazci tak vedie k mnohým výhodám, ktoré sa vo všednom dni vyplatia.

Možnosť, ako zvýšiť transparentnosť procesov v doprave a logistike, ponúka TIMOCOM so svojím Smart Logistics System. Tento neutrálny systém funguje ako posilňovač efektivity, pomocou ktorého možno optimalizovať mnoho krokov v prepravnom reťazci. Používatelia môžu prostredníctvom rozhrania pracovať s rôznymi aplikáciami, ktoré spájajú vlastný systém riadenia prepráv (TMS) so Smart Logistics System. To nielenže zvyšuje transparentnosť v každodennej práci, ale aj podstatne uľahčuje spoluprácu s obchodnými partnermi v prepravnej sieti.

Výhody:

  • Rýchle vyhľadávanie vhodných ponúk prepráv a voľných kapacít medzi veľkým množstvom možností
  • Vybavenie zákaziek s rôznymi dodávateľmi a partnermi bez zbytočného papierovania
  • Predpokladané termíny dodania zásielok (Estimated Time of Arrival) možno vypočítať s ohľadom na relevantné informačné parametre
  • Dopravným zápcham na rampách sa možno vyhnúť pomocou riadenia časových okien
  • Optimálne vyťaženie vozidiel
  • Odpadá veľké množstvo administratívy, lebo netreba opakovane zadávať informácie o preprave a údaje možno poskytnúť dopravným partnerom
  • Možno sa vyhnúť chybám, ktoré môžu vznikať v dôsledku použitia ďalších médií alebo ručného zadávania údajov
  • Menej administratívy pri zákazkách, pretože mnoho procesov je digitalizovaných ‒ od zadania objednávky až po dokumentáciu
  • Informácie v reálnom čase uľahčujú predvídavé plánovanie a riadenie prepravného reťazca

Ako už bolo povedané - pre transparentnosť netreba vešteckú guľu. Čo však treba, je počítač. A prístup k Smart Logistics System.

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Dopravný barometer TIMOCOM: Koronavírusová kríza má za následok drastické poklesy

Základom silnej Európy je logistika bez hraníc

FreightTech: Digitalizácia mení logistiku

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore