Z logistiky 07.10.2020
3

Konsolidácia prepráv v priemysle a obchode

Výhody, nevýhody a technická realizácia

Konsolidácia prepráv spája rôzne zásielky do jedného nákladu.

Konsolidácia prepráv, teda spojenie rôznych zásielok, patrí ku každodennej práci špedičnej firmy a bežnou praxou sa čoraz častejšie stáva aj pre výrobné podniky. Aktuálny vývoj totiž ukazuje, že zásielky sú čoraz menšie; často sa pritom hovorí o takzvanej „masovej výrobe na zákazku“. Rozhodujúcim faktorom je pritom pokračujúca digitalizácia, ktorá umožňuje napríklad priame objednávanie veľmi malých množstiev súkromnými zákazníkmi vo výrobných podnikoch.

Najdôležitejšie komponenty: čas, peniaze a životné prostredie

Keby sa každá takáto zásielka vydala na cestu samostatne, neboli by vyťažené ani kontejnery, ani nákladné vozy, ani dodávky. Tam, kde vznikajú jazdy naprázdno, vznikajú aj výdavky a vyšší objem zákaziek s negatívnymi následkami na životné prostredie. S tým však súvisí to, že zlučovanie zásielok vyžaduje predovšetkým čas. To treba pripísať najmä vyššej náročnosti pri disponovaní, lebo spájanie zákaziek vyžaduje veľmi detailné plánovanie. Po druhé, rôzne samostatné náklady pochádzajú z rozdielnych zdrojov. Pre ich spojenie na jednom finálnom mieste sú preto potrebné medzistanice, kde sa náklad preloží.

Čas je faktor, ktorého sa najviac nedostáva. Logistika je rýchle odvetvie. Úzke prepojenie v rámci dodávateľského reťazca prispelo k tomu, že všetci účastníci majú vysoké očakávania – objednaný tovar chcú mať rýchlo, niekedy aj v ten istý deň. Ako tieto tri faktory zvládnuť?

Najlepší pomocníci: platformy s rozhraniami k TMS a ERP systémom

Práve výrobné odvetvia sú pri zvládaní logistických procesov často odkázané na pomoc odborníkov z dopravy a logistiky. Mnohé firmy majú za týmto účelom vlastné oddelenia logistiky, ktoré zaisťujú disponovanie. Použitie logistických systémov, ako je Smart Logistics System od TIMOCOM, je v tomto smere osvedčeným prostriedkom. Ponúkať alebo vyhľadávať ponuky prepráv vo forme samostatných nákladov pre vaše relácie a patrične k tomu nachádzať, resp. inzerovať voľné vozidlá, je ich kľúčovou kompetenciou. Údaje o objeme zásielky, napr. hmotnosti a úložných metroch, zjednodušujú disponovanie aj pri najmenších jednotkách. Firmy vďaka tomu získavajú možnosť vyťažiť svoj vlastný vozidlový park, vyhnúť sa jazdám naprázdno alebo nechať prepraviť svoje samostatné náklady za prijateľné ceny.

Okrem burzy nákladov, ktorá prináša vyššie uvedenú pridanú hodnotu, TIMOCOM vo svojom systéme ponúka aj aplikáciu Výberové konania. Na opakované prepravy možno v tejto aplikácii predkladať ponuky a vďaka tomu nájsť stálych zmluvných partnerov na definované obdobie. Aj tu existuje možnosť pracovať s malými objemami. Používatelia môžu založiť k rôznym zásielkam rôzne výberové konania, ktoré sa na konci zložia do jedného plného nákladného vozidla.

Systém od TIMOCOM pokrýva objednávky prepráv aj kompletne v digitálnej a právne záväznej podobe, a to vďaka aplikácii Objednávky. Používatelia majú možnosť si zo siete viac ako 45.000 zákazníkov TIMOCOM vyfiltrovať obľúbené firmy, ktorým dávajú pri spolupráci prednosť. Disponent má prístup k takejto databáze poskytovateľov a pri určitých prepravách môže cielene osloviť konkrétnych dopravcov.

Logistické firmy spravidla pracujú s TMS alebo ERP systémom, vďaka ktorému majú prehľad o svojich prepravách, resp. o vlastných vozidlách, ak ich majú. Prostredníctvom rozhrania pre burzu nákladov a rozhrania pre objednávky možno takéto TMS alebo ERP systémy prepojiť so Smart Logistics System. Vďaka tomu sa možno vyhnúť dvojitému zadávaniu údajov a ušetriť drahocenný čas a zároveň osloviť oveľa viac potenciálnych partnerov pre prepravné služby.

Rozhranie pre Tracking umožňuje zobraziť GPS údaje nákladných vozidiel spolu na jednej mape v Smart Logistics System. Za týmto účelom je k TIMOCOM pripojených už 265  poskytovateľov telematiky. Vďaka tomu majú disponenti poruke ďalší nástroj, ktorý im uľahčí plánovať zásielky.

Konsolidácia prepráv: Iba otázka technickej infraštruktúry?

Odborné znalosti nemožno nahradiť v žiadnom bode dopravného reťazca. Vždy na to treba skúsený personál, ktorý dokáže splniť komplexné nároky na konsolidáciu prepráv. Jeho nástrojom sú v časoch čoraz viac sa digitalizujúcej logistiky modely platforiem a systémy riadenia, ktoré spolu korešpondujú a vďaka tomu prepájajú údaje, a to ešte predtým, než sa rôzne zásielky skutočne zídu v jednom dopravnom prostriedku.

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:
Korona ako šanca ‒ nové koncepcie pre cestnú nákladnú dopravu

Chladené prepravy v Európe: Masová výroba na vzostupe

Nové colné pravidlá pre prepravy cez hranice EÚ

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore