Z logistiky 10.11.2020
5

TIMOCOM Pomoc pri štarte: Z čoho pozostávajú výdavky na dopravu?

Časť 1 | Variabilné výdavky na dopravu

Prepravná škatuľa leží na kalkulačke pre výpočet ceny prepravy.

Viac ako 90 % tovaru sa prepravuje po cestách. Aby sa náklad dostal z bodu A do bodu B, treba špeditéra alebo dopravcu. Koľko si môže a musí za svoje služby účtovať, aby sa tovar dostal do cieľa a on pritom iba nepokryl svoje náklady? Budeme sa zaoberať tým, čo tvorí variabilné a fixné výdavky na dopravu.

Založenie vlastnej firmy a jej zavedenie na trhu môže byť veľkou výzvou. V tomto seriáli na blogu TIMOCOM ponúka pomoc pri začatí podnikania pre dopravcov, špeditérov a logistikov. Cieľom nie je ponúkať klasické poradenstvo pri založení firmy pre start-upy, záujemcov o založenie firmy a tých, ktorí sa osamostatnili nedávno. Chceme poskytnúť konkrétne rady z logistickej praxe, ktoré majú byť prvou pomocou na ceste k samostatnému podnikaniu. V tomto článku sa pozrieme na cenové faktory, ktoré sa pri jednotlivých objednávkach líšia ‒ na variabilné výdavky.

 

Aby Vám neunikli najnovšie rady a stratégie pre Vaše podnikanie, prihláste sa k odberu nášho newslettera a dostávajte všetky potrebné informácie priamo do Vašej emailovej schránky.

 

Čo ovplyvňuje výdavky na dopravu – variabilné výdavky

Ako môžete ako špeditér alebo vodič nákladného vozidla optimálne spočítať vaše výdavky na dopravu a zistiť vašu ziskovú maržu? Pre to potrebujete poznať vaše prevádzkové výdavky, ktoré sa líšia pri jednotlivých objednávkach, a tiež fixné výdavky na činnosť firmy a zahrnúť ich do vášho výpočtu ceny za prepravu. Tieto údaje sa môžu významne líšiť v závislosti od firmy a vozidla. Do výpočtu treba zahrnúť nasledujúce faktory, lebo tie sú pri jednotlivých objednávkach rôzne.

Výdavky na dopravu alebo cena prepravy sa stanovuje podľa vzdialenosti od miesta určenia, mýtneho v mnohých európskych krajinách, nákladov na pohonné hmoty, dĺžku trvania a obdobie prepravy, množstva a hmotnosti tovaru.

Druh tovaru

Či už ide o pevné alebo kvapalné látky, kusový alebo nebezpečný náklad: V závislosti od prepravovaného tovaru sa líši spôsob prepravy a s ním aj cena. Stavebné materiály môžu vyžadovať prepravu ako voľne uložený tovar, pre potraviny môže byť potrebná preprava chladiacim vozidlom. Ak ide o tovar na paletách, vhodným prepravným prostriedkom je tautliner. Pre tovar, ktorý treba špeciálne zaistiť, je potrebné vozidlo s pevnými bočnicami.

Okrem výberu dopravného prostriedku je dôležitým faktorom pri stanovení ceny aj objem a hmotnosť.

Napríklad kusový tovar, ktorý je ľahký a malý, možno naložiť ľahšie ako veľký tovar, ktorý je rozmerný a ťažký.

Ďalšou otázkou je, čo pri dodávke treba ešte zohľadniť. Je miesto nakládky a vykládky dobre dostupné a je napríklad vybavené nákladnou rampou?  Sú na mieste k dispozícii pomôcky pre vykládku? Pri vykládke môžu byť potrebné zvláštne opatrenia, čo tiež ovplyvňuje ponukovú cenu.

Objem objednávky

Výdavky na dopravu ovplyvňuje aj celkový objem zákazky. Dôležité je zohľadniť počet paliet a množstvo v tonách, rozmer objemných kusov, náročné zaistenie nákladu a počet metrov kubických.

Výdavky na vozidlo

V závislosti od trasy, ktorú treba absolvovať, sa pri objednávkach mení suma za pohonné hmoty. Čím ďalej sa nachádza miesto vykládky, tým sú pochopiteľne vyššie výdavky na pohonné hmoty a ďalšie materiály podliehajúce opotrebeniu, napríklad olej.

Kilometre

Okrem objemu objednávky o cenách pohonných hmôt: rozhoduje ešte jeden faktor: vzdialenosť k miestu vykládky.

Počet kilometrov má vplyv na to, ako dlho bude preprava tovaru trvať, čo zas ovplyvňuje fixné výdavky, ako sú mzdy. Pri každej jazde vznikajú základné výdavky. Bohužiaľ neplatí rovnica, že čím kratšia trasa, o to lacnejšia preprava.

Mýtne

V mnohých európskych krajinách, podobne ako na Slovensku, sa platí mýto z nákladných vozidiel. Poplatok za používanie ciest podľa prejdenej vzdialenosti závisí od triedy vozidla, emisnej triedy, počtu náprav a absolvovanej trasy. Tieto poplatky možno ľahko zistiť u prevádzkovateľa mýta.

Doba trvania a obdobie

Ďalším faktorom je čas. Ak doba prepravy zahŕňa predĺžené víkendy alebo sviatky, potom sa dodanie tovaru predĺži. Pri jazdách do zahraničia môže dôjsť k čakaniu na hraniciach alebo k zdržaniu spôsobenému napríklad kontrolami. V prípade priberania alebo rozvážania prikládok sa môže predpokladaná doba prepravy posunúť, čo má ďalší dosah na výdavky.

Ceny pokrývajúce výdavky namiesto cenovej vojny

Prepracovaná cenová kalkulácia je dôležitým stavebným kameňom každej samostatnej činnosti. V závislosti od firmy a objednávky sa môžu ponukové ceny za logistické služby výrazne líšiť. Ohľadom cien preto nemožno poskytovať nejaké paušálne rady. V odvetví logistiky panuje konkurenčný boj, lebo na trhu pôsobí veľký počet dopravných firiem. Všeobecná rada znie ‒ nepredávajte sa „pod cenu“. Dbajte, aby ste do ceny za prepravu zahrnuli maržu pokrývajúcu výdavky a neustúpili od nej ani počas rokovania o cene. S ohľadom na dobré obchodné vzťahy a stabilnú budúcnosť firmy možno odporučiť: Neberte zákazku za každú cenu. V blogu od TIMOCOM vám vysvetlíme, prečo pri férových ponukových cenách majú prospech všetci. V cestnej doprave totiž treba platiť ceny, ktoré dopravným firmám umožnia, aby jazdili za viac, než sú len pokryté náklady.

 

Ak chcete obstáť ako firma, musíte cenu prepravy presne kalkulovať. Špeditéri a logistici musia vziať pri kalkulácii výdavkov do úvahy mnoho faktorov. Keď však poznáte všetky variabilné výdavky na dopravu a naceníte ich, potom ste urobili dôležitý krok k rentabilnému podnikaniu. Okrem variabilných výdavkov treba zohľadniť aj bežné podnikové výdavky. Tieto fixné výdavky treba zahrnúť do ceny prepravy za kilometer. V budúcom článku na blogu sa budeme zaoberať fixnými nákladmi.

 

Chcete optimalizovať svoje náklady na dopravu a nájsť najlepšie ponuky pre Vaše zásielky? Vyskúšajte bezplatne TIMOCOM Marketplace a objavujte každý deň nové príležitosti pre Vaše podnikanie v logistike.

 

Mohlo by Vás tiež zaujímať:

Prečo dnes jazdy naprázdno už nie sú nutné

Konsolidácia prepráv v priemysle a obchode

Ako získať zákazky! Dopravná fimra a začiatky podnikania

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore