Z dopravy 15.10.2020
3

Prečo dnes jazdy naprázdno už nie sú nutné

Ako trh krátkodobých prepráv pomáha znížiť výdavky a emisie CO2

Nákladné vozidlo na trase

Čoraz viac výrobných a obchodných firiem si stanovilo za cieľ znížiť vlastné emisie CO2. To platí aj pre logistiku. Zamedzenie jazdám naprázdno vďaka nadväzujúcim objednávkam špedícií a dopravných firiem môže núkať obrovský potenciál úspor ‒ a pritom chrániť klímu.

Čoraz viac výrobných a obchodných firiem si stanovilo za cieľ znížiť vlastné emisie CO2. To platí aj pre logistiku. Zamedzenie jazdám naprázdno vďaka nadväzujúcim objednávkam špedícií a dopravných firiem môže núkať obrovský potenciál úspor ‒ a pritom chrániť klímu.

Nižšie emisie a prevádzkové výdavky

V otázkach ochrany klímy prešlo Nemecko od roku 1990 veľký kus cesty: Do konca roka 2019 sa emisie skleníkových plynov znížili o 35 percent. Nový balíček opatrení na ochranu klímy prijatý spolkovou vládou sa má týkať aj nákladnej cestnej dopravy. Emisie CO2 pritom majú negatívny vplyv nielen na životné prostredie, ale prinášajú aj nepriaznivé ekonomické dôsledky. Podľa Európskej agentúry pre životné prostredie vznikajú každý rok ekonomické škody spôsobené klímou, ktoré dosahujú milióny. Čoraz viac výrobných a obchodných firiem si preto stanovilo za cieľ znížiť vlastné emisie CO2. Takmer 60 percent emisií CO2 v Nemecku pochádza z elektrární a priemyselných zariadení. Avšak aj v logistike je znižovanie emisií faktorom, ktorý nielenže pomáha životnému prostrediu, ale zároveň znižuje prevádzkové výdavky.

Znižovanie CO2 a výdavkov zároveň

Talianska spoločnosť GreenRouter skúma CO2 emisie v dodávateľskom reťazci jednotlivých logistických firiem a analyzuje výsledky. Rovnomenný nástroj vývojárov z Talianska ako partnera celosvetovej organizácie Global Standards One (GS1) prispieva reťazcom k zlepšeniu pridanej hodnoty.  Nástroj sleduje spotrebu v cestnej nákladnej doprave.

Na príklade vozidla s maximálnou prípustnou hmotnosťou 26 t emisnej triedy EURO 6 sa merali hodnoty CO2 pri plnom zaťažení a pri jazde naprázdno. Hodnoty CO2 na prejdený kilometer boli 0,9 kg CO2 pri plnom zaťažení a 0,7 kg CO2 pri jazde naprázdno.

Pri bližšom pohľade však celková bilancia vyzerá inak: Plne naložený kamión produkuje síce o 25-30 percent viac emisií ako vozidlo idúce naprázdno, avšak náklad, ktorý toto vozidlo mohlo prepraviť, sa prepraví iným vozidlom, ktoré navyše musí na miesto určenia najprv prísť. To znamená, že v tom prípade idú dve vozidlá a obe majú minimálne jednu jazdu naprázdno a

jednu so záťažou. K tomu treba prípadne pripočítať dokonca rôzne dlhé dojazdové trasy. V tomto prípade sa teda musí spočítať jazda naprázdno a jazda ďalším nákladným vozidlom. Preto jazdy naprázdno dávajú v porovnaní vyšší podiel emisií než jazdy s plným zaťažením.

Objednávky spiatočných jázd na poslednú chvíľu

Používanie búrz prepráv je ekonomicky aj ekologicky udržateľné. Lebo jedným z najúčinnejších opatrení, ako znížiť jazdy naprázdno a tak kompenzovať emisie CO2, je používanie digitálnych dopravných platforiem, ako je burza nákladov od TIMOCOM. Dodávatelia aj zadávatelia tu nájdu prepravy a voľné vozidlá aj na poslednú chvíľu. Vyťaženie vozového parku tak možno zvýšiť až o 30 percent a zisk až o 15 percent. Súčasne možno dosiahnuť zníženie emisií CO2 o 23 percent. Vyplýva to z výsledkov meraní spoločnosti GreenRouter, ktorá analyzovala údaje dopravnej firmy s vlastným vozovým parkom. Vďaka systematickému používaniu burzy nákladov bolo používanie zdrojov dlhodobo optimalizované a prinieslo zisk.

Udržateľná doprava a úspora výdavkov

Význam dopravy priateľskej voči životnému prostrediu sa zvyšuje aj v priemyselných a obchodných firmách, ktoré chcú optimalizovať vlastnú klimatickú bilanciu. Úspora emisií CO2 vo všetkých oblastiach dodávateľského reťazca je veľmi dôležitou témou, a to nielen preto, aby sa firmy vyhli platbám kompenzácií. Mnohé spoločnosti posunuli udržateľnosť a ochranu životného prostredia na rebríčku svojich hodnôt nahor. Používaním digitálnych dopravných platforiem môžu všetci zúčastnení ‒ zasielatelia z priemyslu a obchodu, dopravcovia a dopravné firmy ‒ ťažiť z úspory výdavkov. Znižovaním emisií CO2 získa životné prostredie, aj my všetci.

Ďalšie zaujímavé články:

Aké dôležité je riadenie kvality pre podniky?

Ako talianska špedícia Dal Ferro úspešne zvládla koronavírusovú krízu

Čo robiť v prípade neuhradených faktúr?

 

 

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore