Z dopravy 21.09.2020
4

Aké dôležité je riadenie kvality pre podniky?

S Andreasom Rinnhoferom sme hovorili o rozhodujúcich faktoroch

Riadenie kvality v prepravných procesoch ‒ digitálna ruka otáča regulátorom kvality

Hlavne v logistike je čoraz ťažšie odlíšiť sa od konkurencie. Ak integrujete riadenie kvality do firemných procesov a procesov v preprave, potom si udržíte vlastnú konkurencieschopnosť.

Prečo je riadenie kvality také dôležité?

Práve v odvetví špedície je ťažké získať jasnú konkurenčnú výhodu. Mnoho firiem z rôznych krajín pôsobí na tomto poli spoločne a rozdeľuje si trh.

Pre odlíšenie sa od konkurencie je preto faktor kvality čoraz dôležitejší. Práve pri zapojení partnerov v preprave kvalitu vopred možno posudzovať len veľmi ťažko. Rôzne platformy pritom pri prijímaní členov majú prísne kritériá hodnotenia. Úlohu zohráva aj poistenie. Problémy by však nemali vôbec vznikať.

Zákazníkov si možno udržať iba vďaka vynikajúcej kvalite a bezchybnej realizácii objednávok. Zavedený systém riadenia kvality je zárukou kvality koncového produktu alebo služby a prejaví sa v nich. Transparentnosť vo výrobe alebo v poskytovaní služieb je pozitívny efekt, ktorý systém riadenia kvality prináša. Chyby tak možno v budúcnosti lepšie zistiť, vylepšiť a vyvarovať sa ich.

Ako zaviesť dobré riadenie kvality a ktoré body sú kľúčové?

Školenie zamestnancov

Kvalifikovaný personál, ktorý má vždy najnovšie odborné znalosti, zaistí dobrú kvalitu a dokáže ju zaistiť natrvalo. Potenciál optimalizácie v procesoch možno vďaka tomu ľahšie zistiť a využiť. Správne štruktúrovať ďalšie vzdelávanie a organizovať ho je však veľká výzva. V súčasnosti existujú v tomto ohľade digitálne možnosti, ktoré ponúkajú mnoho výhod. Práve v špedíciách často vznikajú časové medzery, ktoré možno efektívne využiť  digitálnym vzdelávaním. Okrem toho digitálnym vzdelávaním možno významne znížiť náklady na priestor, vyučujúcich a ďalšiu pracovnú dobu.

Dokumentácia

Dokumentácia v riadení kvality je veľmi dôležitá, lebo umožňuje lepšie sledovať procesy a chyby. V ďalšom kroku tieto procesy možno optimalizovať a zvýšiť úroveň kvality. Napokon týmto spôsobom takto optimalizované procesy možno zachovať v rovnakej kvalite.

Tok informácií

Rozhodujúcu úlohu zohráva spôsob, akým sa informácie, pracovné úlohy a zmeny odovzdávajú zamestnancom. Väčšinou sa používajú e-maily alebo intranet, ak je k dispozícii. Pritom panuje nebezpečenstvo, že zamestnanci si informácie neprečítajú alebo ich zabudnú. Aj za týmto účelom digitálna vzdelávacia platforma, ako je napríklad Spedifort, ponúka veľmi dobré možnosti. Na platforme možno vytvárať vlastné správy, ktoré sa potom posielajú zamestnancom. Obsah je trvale prístupný aj na mobilných zariadeniach. Administrátor sa môže navyše kedykoľvek presvedčiť, či informácie boli prečítané a spracované.

Riadenie kvality pre externé objednávky

V špedíciách sa objednávky často zadávajú externým partnerom v doprave, čo umožňuje dosiahnuť optimálne vyťaženie a nestrácať zákazky.

Ak partneri nevedia splniť vlastné štandardy, môžu rýchlo vzniknúť problémy s kvalitou.

Čo je teda dôležité pre zachovanie štandardov kvality?

  • Stanovenie kritérií pre partnerov v doprave
  • Vytvorenie stratégie, ako tieto kritériá overiť
  • Posilnenie spolupráce s osvedčenými partnermi v doprave

Práve v tomto okamihu vznikajú problémy, lebo kvalitu možno overiť až po nákupe, teda až po poskytnutí služby. Ďalšou výzvou je časový tlak, lebo dopravcu treba často nájsť a objednať v krátkom čase.

Aké sú možnosti, aby sa kvalita aj napriek tomu zachovala?

Využívanie digitálnych platforiem

Tieto platformy určujú vlastné štandardy kvality, ktoré treba splniť, aby sa bolo možné registrovať. Ak sa tieto štandardy nezhodujú s vlastnými,  dopravná firma má takto dobrú možnosť svoje štandardy zachovať a zaistiť ich pre svojich zákazníkov.

Vytvorenie interných smerníc

Interné smernice pre partnerov v doprave musia byť formulované a stanovené jasne. Najlepším riešením je vytvoriť kontrolné zoznamy, ktoré budú k dispozícii aj pre nových partnerov v doprave a ktoré musia byť splnené. Vďaka tomu sa zaistí, že procesy pri zadaní objednávok iným partnerom budú prebiehať jednotne.

 

Záver

Pre zachovanie konkurencieschopnosti pomocou riadenia kvality treba prijať nasledujúce opatrenia:

  • Ďalšie vzdelávanie zamestnancov na vysokej odbornej a aktuálnej úrovni
  • Zrozumiteľná dokumentácia z dôvodu vyvarovania sa chýb
  • Dobrý tok informácií v celom podniku
  • Kritériá a smernice platné interne aj externe

 

O autorovi:

Andreas Rinnhofer sa odvetviu špedície venuje už 20 rokov. Je fanúšikom digitalizácie a spravuje e-learningovú platformu Spedifort. Táto platforma pomáha logistickým firmám zaistiť flexibilnejšie a cenove výhodnejšie školenia pre zamestnancov. Najviac ho teší to, že jeho nápad bol prezentovaný v programe Galileo, ktorý vysiela stanica Pro7, a články o ňom pravidelne vychádzajú aj v odborných médiách.

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Korona ako šanca ‒ nové koncepcie pre cestnú nákladnú dopravu
Turbo alebo prepad ‒ tak protichodné môžu byť následky koronavírusovej krízy na špedíciu

Nové colné pravidlá pre prepravy cez hranice EÚ

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore