Z logistiky 25.11.2022
5

Digitalizácia ako konkurenčná výhoda

Úspešná integrácia prinesie menej chýb a zvýši efektivitu

Vykladanie nákladu z nákladného vozidla

Digitalizácia preniká do všetkých odvetví a svoje miesto má aj v logistike. Firmy sú neustále nútené uvažovať nad zavedením automatizácie a moderných technológií, najmä pre úsporu nákladov a zefektívnenie procesov. Aké prínosy má digitalizácia logistiky pre dopravné a špedičné firmy? Aký význam má digitalizácia pre burzu prepráv a vyťažovanie? Pozrime sa, aký názor na digitalizáciu majú odborníci z firmy TIMOCOM.


V dynamickom prostredí logistiky sa neustále zvyšujú nároky na kvalitu, flexibilitu a rýchlosť doručovania. Prevláda tlak na udržanie nákladov, aj keď sa zvyšujú objemy prepravy. Digitalizácia logistiky je tak pre dopravné a špedičné firmy skutočne naliehavou požiadavkou.

Preto tieto firmy musia prehodnocovať svoje obchodné modely, procesy a postupy zabezpečenia plynulosti a spoľahlivosti dodávateľského reťazca. Digitalizácia a inovatívne technológie sa tak stávajú nevyhnutnými nástrojmi pre očakávanú a vyžadovanú zmenu dodávateľského reťazca.

Inteligentné a digitálne prepojené sieťové systémy umožňujú priamu vzájomnú komunikáciu ľudí, strojov, zariadení, logistiky a produktov. Dopravným firmám digitalizácia poskytuje väčšiu istotu v plánovaní, lepšiu vyťaženosť flotily a kratšie čakacie doby na prekladacích miestach.

Nástup digitalizácie však zároveň prináša rôzne obavy. K najväčším z nich patrí výška investície a jej návratnosť, potreba riadenia Change Managementu, údaje vymykajúce sa vlastnej kontrole, obavy z výsledkov a tiež zo zmien interných pracovných procesov.

Výhoda proti konkurencii


Ako docieliť úspešnú digitalizáciu? Odborníci z firmy TIMOCOM sú presvedčení, že v prvom rade treba definovať reálne očakávania. O prechode na digitalizáciu treba presvedčiť pracovníkov manažmentu, mať k dispozícii systém vhodný na integráciu a jasne definovať biznis model. Firma by si mala odpovedať na dve základné otázky: koľko to bude stáť a kto to zaplatí. Prechod na digitalizáciu musí zaistiť schopný integrátor, ktorý by sa nemal ostýchať využiť skúsenosti z iných firiem, kde úspešná integrácia už prebehla.

Čo môže firma očakávať od úspešnej integrácie? V prvom rade nižšiu chybovosť a vyššiu efektivitu. Očakáva sa postupné odstránenie manuálnej práce a vyriešenie problémov súvisiacich s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. Predpokladom je aj dosiahnutie štandardizácie v logistike. To všetko vedie k zvýšeniu konkurencieschopnosti.

Logistika je často spojená s veľkým množstvom manuálnej práce, veľkým počtom telefonátov a hromadou papierovania. To je často neefektívne a stojí kopu času aj peňazí. Digitálna logistika oproti tomu významne zvyšuje flexibilitu. Táto flexibilita pomáha moderným podnikom v dodávateľskom reťazci pri komunikácii s jednotlivými aktérmi tohto reťazca. Okrem iného sa digitálna logistika používa na optimalizáciu metód predaja a fulfillment údajov. Digitálna logistika okrem toho ponúka príležitosť na automatizáciu procesov prepravy a posilnenie zamestnaneckých vzťahov. Kým pred niekoľkými rokmi stačilo zvládať tieto procesy pomocou excelových riešení, dnes sú digitálne procesy a transparentnosť v celom dodávateľskom reťazci neodmysliteľné.

Postupy digitálnej logistiky pomáhajú firmám nielen ušetriť náklady a zvýšiť produktivitu a efektivitu, ale zároveň vytvoriť transparentnosť naprieč celým dodávateľským reťazcom. Inovatívne logistické riešenia, ako je Burza nákladov a voľných vozidiel v rámci Marketplace od TIMOCOM, prispievajú ku komplexnému a transparentnému spojeniu všetkých aktérov zapojených do procesu prepravy, aby úspešne digitalizovali prepravné procesy svojho podniku.

Digitálna logistika prináša mnoho výhod aj v oblasti zákazníckych vzťahov. Pre dlhodobé uspokojenie potrieb zákazníkov je okrem rýchleho doručenia tovaru nevyhnutná aj detailne premyslená logistika výroby a s tým spojených procesov a rozhraní. Zavedenie digitálnej logistiky pomáha firmám urovnať cestu pre servis orientovaný na zákazníkov a získať tak výhodu proti konkurencii.

Logistické firmy majú o digitalizáciu záujem


Dr. Christian Kille, profesor v oblasti Obchodná logistika a operačný manažment na Vysokej škole Würzburg-Schweinfurt, ktorý vyučuje na Technickej univerzite v Mníchove, na rozdiel od mnohých dotazníkových šetrení a výsledkov štúdií nepovažuje logistiku ako celok za nepriateľa inovácií a ani si nemyslí, že v logistike nie je o digitalizáciu záujem. Vychádza zo skúseností z komunikácie s veľkým počtom firiem ponúkajúcich služby v logistike. Pri anketách v logistike totiž treba prihliadnuť na jeden fakt: Trh s logistickými službami pozostáva z desiatok tisíc firiem – presnejšie povedané zo 70 000 vrátane 12 500 firiem v oblasti kuriérnych, expresných a balíkových služieb. Z toho priamo na cestnú nákladnú dopravu pripadá 35 000 (bez kuriérnych, poštových a balíkových služieb, ktoré vzhľadom na svoju štruktúru zaujímajú zvláštne postavenie). Tie predstavujú 50 percent firiem na trhu logistických služieb, ale len niečo nad 20 percent obratu, čo sa odráža aj v štruktúre štúdie „Top 100 v logistike“: Firiem, ktorých obrat presahuje 50 mil. €, je 200 až 250. Z toho vyplýva, že z 99,5 percent ide o malé a stredné firmy.

„Zaiste to nemôže byť hlavný dôvod skutočnosti, že v niektorých odvetviach je úroveň digitalizácie oveľa pokročilejšia, aj keď majú podobnú štruktúru. Tieto odvetvia sú však väčšinou priaznivejšie naklonené IT alebo sa orientujú na médiá. Všetky iné tradičné ekonomické odvetvia, ktoré majú takto rozdrobenú štruktúru, čelia podobným výzvam ako logistika,“ tvrdí Christian Kille a upozorňuje, že digitalizácia pokročila v logistike rovnako ako napríklad v odvetví obchodu. Existuje mnoho priekopníckych firiem, hlavne také, ktoré so svojimi výrobkami obchodujú čisto na elektronickej báze a ktoré trh prevetrávajú a menia. „Tým, kto trpí, sú tradičné obchody v centrách miest, ktoré sú spravidla malými a najmenšími firmami. A je tu zjavná jedna paralela: Týmto obchodníkom chýbajú buď finančné možnosti, alebo praktické schopnosti, aby realizovali presvedčivú digitalizáciu, ktorá prinesie výhody ich zákazníkom.“

This is an embedded image

Čísla potvrdzujú vzostup digitalizácie


Dôležitosť logistiky rastie. Je to dané napätou situáciou na dopravnom trhu, ktorú spôsobujú problémy s nedostatkom vodičov a nedostatočnou dopravnou kapacitou. Tento trend bude podľa predpokladov pokračovať v ďalších rokoch, preto má obrovský zmysel zamerať sa napríklad na efektívne vyťažovanie kamiónov.

Tim Thiermann, Managing Partner firmy TIMOCOM, hovorí: „Skutočnosť, že oblasť FreightTech rastie, vidno nielen na obchodných číslach firmy TIMOCOM: Inštitút Fraunhofer SCS zistil, že veľká časť zhruba 350 start-upov v oblasti logistiky, ktoré pôsobia v nemecky hovoriacom priestore, ponúka technológie alebo služby na podporu logistických služieb.”

V posledných dvoch rokoch sa čoraz viac dopravných firiem muselo prispôsobiť  nárastu  počtu zákazníkov. V podstate existujú len dve riešenia. Buď pracovať v „starom” režime a nechať si utiecť mnoho zákaziek, alebo nasadiť inteligentné logistické riešenia, s ktorým špedičné a dopravné spoločnosti dokážu čeliť vyššie uvedeným problémom a získať väčší podiel na trhu.

Na záver treba dodať, že digitalizácia logistiky predstavuje veľkú konkurenčnú výhodu. Čísla hovoria jasne. TIMOCOM nedávno prelomil hranicu 50.000 zákazníkov, čo jednoznačne potvrdzuje fakt, že digitalizácia logistiky je na vzostupe.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Na začiatku bola viera v dobrú vec: TIMOCOM spojil celú Európu

25 rokov spolupráce: Spolupráca Ursped s.r.o. a TIMOCOM

Nedostatok skladov

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore