Z logistiky 11.02.2021
7

Logistika očkovania proti covidu ako gigantická úloha pre dopravu

Logistika očkovania proti covidu je spojená s mnohými výzvami

Historicky zrejme najväčšia očkovacia kampaň v mnohých krajinách sa už začala. Akým výzvam v tejto súvislosti čelí logistika hlavne v Európe? V nasledujúcom príspevku na blogu vám ponúkame bližší pohľad a rady, ako zefektívniť dodávateľské reťazce a stratégiu skladovania.

V uplynulých týždňoch a mesiacoch sa na mnohých miestach na Slovensku pod vedením ministerstva zdravotníctva vybudovali očkovacie centrá. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú základom úspechu či neúspechu blížiacich sa očkovacích programov funkčné a plynulé dodávateľské reťazce a logistické systémy. Úloha dodávateľského reťazca je komplexná. Na jednej strane treba zaistiť účinné skladovanie, manipuláciu a spravovanie skladu očkovacích látok. Na druhej strane musia informačné systémy pri riadení logistiky zaistiť prísne kontroly teploty v reťazci chladenia. Bezpodmienečným cieľom je zaistiť neprerušovanú dostupnosť kvalitných vakcín od výrobcu až po ich aplikáciu. Úlohy logistiky očkovania však ďaleko prekračujú samotnú prepravu očkovacej látky.

Obsah

 

 

 

 

 

Logistika očkovacích látok

V rámci farmakologistiky sa látky prepravujú obvykle pri teplote do -20 stupňov Celzia. Pri očkovacích látkach od firmy BioNTech je veľkou výzvou nutnosť ich mimoriadneho chladenia na cca -70 stupňov Celzia. Aby sa očkovacie dávky vôbec dali prepraviť, bolo treba už vopred vyrobiť špeciálne chladiace boxy a vo veľmi krátkom čase ich mať k dispozícii. Jednou z takýchto firiem je napríklad spoločnosť Binder z Tuttlingenu, ktorá začala výrobu špeciálnych chladiacich zariadení už pred mnohými týždňami. Suchý ľad, ktorý sa používa na pasívne chladenie, sa v leteckej doprave prepravuje dokonca ako nebezpečný náklad. Veľkou výzvou je tiež skutočnosť, že pri manipulovaním s očkovacou látkou treba špeciálny ochranný odev (PPE – Personal Protective Equipment), ako sú rukavice, ochranné okuliare, plášť a ďalší materiál. Napriek tomu však komplexnosť tejto úlohy nespočíva iba v prvom článku dodávateľského reťazca. Dôvodom je okrem iného skutočnosť, že výrobné podniky spoločností Pfizer a BioNTech sa v súčasnosti nachádzajú v Belgicku, v Mohuči a v Idar-Obersteine, vďaka čomu sú prepravné cesty kalkulovateľné. Navyše

prepravu v plnom rozsahu možno zaistiť prepravou po cestách. Objem očkovacích látok nie je veľký, lebo sú relatívne malé a ľahké. Problémy zrejme nastanú pri mnohých pomocných produktoch (rúškach, injekciách atď.) a tiež v rozmanitých procesných štruktúrach sprevádzajúcich dodávateľský reťazec až po poslednú míľu. Kontrola kvality a clo sú prekážky, ktoré treba brať vážne, lebo byrokratické štruktúry tieto procesy spomaľujú a môžu tak spôsobiť problémy v dodávateľskom reťazci. Pre krajiny mimo EÚ a schengenského priestoru bude táto situácia veľmi náročná. To je dôvod, prečo britská vláda začala s dodávkami a očkovaním už na začiatku decembra.

Logistika ďalších lekárskych produktov

Dôležitá je však nielen dodávka vakcín. Aby očkovacie centrá boli optimálne vybavené lekárskym materiálom, treba vynaložiť maximálne logistické úsilie. Hoci je EÚ tým, kto vakcíny u výrobcov objednal, ich odber, distribúciu a použitie si každá členská krajina riadi sama podľa svojej národnej očkovacej stratégie. O preprave očkovacích látok sa síce už uzavreli rámcové zmluvy s veľkými hráčmi medzi poskytovateľmi logistických služieb, avšak rozmanité lekárske vybavenie, ako sú náplasti, injekcie, ochranné odevy a rúška musia byť v dostatočnom množstve dostupné kedykoľvek a vo všetkých lokalitách. To je príležitosť pre malé a stredne veľké špecializované firmy, ktoré môžu reagovať rýchlo a flexibilne a dobre poznajú medzinárodné predpisy.

Šesť najväčších výziev logistiky očkovania

Komplexnosť tejto úlohy možno rozčleniť na šesť kľúčových faktorov.

1. Dostupnosť dodávateľov

Pretože vládne zákazky sú vysoko lukratívne, všetky firmy zapojené do logistiky očkovania budú svoje kapacity masívne smerovať na tieto zákazky. V dôsledku toho rýchlo začnú viaznuť iné prepravné objednávky. Malé a stredne veľké firmy môžu a mali by byť aktívne a preberať zákazky mimo logistiky očkovania, aby nedošlo k prerušeniu národných a medzinárodných dodávateľských reťazcov.

2. Skladovanie

Skladové kapacity sa v dôsledku čistého prírastku skladových priestorov, ktoré sú aktuálne potrebné pre farmaceutický priemysel, rýchlo stanú nedostatkovým tovarom. Zapojené firmy okrem toho budú musieť dočasne uskladniť svoj aktuálny tovar, aby získali voľné prepravné kapacity a nákladné vozidlá mali pripravené v pohotovosti. Zrejme najväčšie problémy však budú spojené s dlhými cestami spôsobenými stratégiou centrálnych skladov. Dostupnosť lekárskych produktov a ochranných odevov by tak rýchlo mohla byť problematická. Je iba otázkou času, kedy jednotlivé očkovacie centrá budú potrebovať ďalšie dodávky, napríklad rúšok. Nie je neobvyklé, že najbližší sklad sa nachádza v inej krajine, teda mimo pôsobnosti a certifikátov dodávateľov. Malé a stredne veľké podniky, ktorých kuriérne, expresné a balíkové služby takéto úlohy dobre poznajú, by mohli túto medzeru ideálne vyplniť. Alternatívnym a rovnako schodným riešením sú malé medzisklady na strategicky zmysluplných miestach.

3. Bezpečnosť

Bezpečnosť je veľkou témou, lebo už len samotné vakcíny sľubujú značný zisk. Podľa Christiana Spechta, konateľa spoločnosti European Institute for Pharma Logistics, na jednej strane treba využívať súčasné riešenia, ako sú telematické systémy. Tie nahlásia, keď napríklad nákladné vozidlo neplánovane zíde zo svojej trasy. Ešte zásadnejší je však prísne regulovaný prístup na trh s logistikou očkovania, ktorý čiernym ovciam nedá príležitosť k manipuláciám. Vzhľadom na vysoký objem zákaziek budú budúce mesiace pre mnohých dodávateľov finančne atraktívne. Preto sa svoj diel koláča pokúsia získať aj nové firmy alebo firmy z iných oblastí. V tomto ohľade je rozumné využívať súčasné systémy a štruktúry, ktoré disponujú príslušnými záznamami trás, certifikátmi alebo vybavením. Iba tak možno skrátiť dlhé, ale veľmi dôležité akreditačné procesy a vopred vyplniť bezpečnostné medzery. 

4. Objem a trvanie

Pred náročné úlohy stavia logistiku aj veľký rozsah plošného očkovania. Pandémia nie je sezónna záležitosť. Bude trvať mesiace, dokonca možno roky, kým budú mať všetky krajiny plošne dostatok vakcín a ďalšie potrebné lekárske produkty. Len samotná Európa počíta so zhruba 300 miliónmi očkovacích dávok, celosvetovo ide o 10 miliárd. Ignorovať zložitosť situácie sa na tomto mieste nevyplatí. Platí to najmä pre lekárske pomôcky, ochranné odevy a spol., ktoré majú podstatne väčší objem než vakcíny.

5. Bezprecedentná situácia

O tomto doteraz jedinečnom vypätí síl neexistujú žiadne porovnateľné scenáre. Mnoho stratégií a spôsobov riešenia sa vyvíja kompletne na „zelenej lúke“. Ich testovanie však prebieha v reálnom svete. Skôr či neskôr dôjde v tejto súvislosti k problémom a nedostatkom, ktoré dnes ešte nikto nevie odhadnúť. Preto je dôležité čo najrýchlejšie vybudovať odolné a pružné dodávateľské reťazce, ktoré budú vedieť okamžite reagovať, keď sa objavia problémy.

6. Komplexné zmluvy

Zmluvné podmienky zazmluvnených koncernov môžu za určitých okolností viesť k problémom so zásobovaním napríklad očkovacích centier. Dôvodom sú už uvedené rámcové zmluvy, ktoré sú tentokrát zamerané iba na určité služby. Ak sa požiadavky od už schválených zmlúv odchýlia, úpravy a zmeny sú často veľmi komplexné a byrokratické. Preto bude nevyhnutné včas zapojiť nezávislých dodávateľov, ktorí budú schopní prevziať dôležité ad hoc objednávky.

Ako môže s logistikou očkovania pomôcť TIMOCOM

V boji s pandémiou možno zvíťaziť iba spoločnými silami. Zmluvy o preprave očkovacích látok síce už boli uzavreté, opäť však bude úlohou stredne veľkých firiem, aby svojím dielom prispeli k zaisteniu úspechu. Najneskôr v okamihu, keď vzniknú kapacitné problémy pri ďalších

dodávkach rúšok, plášťov atď. Aby sme týmto problémom vyšli v ústrety, treba, aby sa úrady, očkovacie centrá, centrálne sklady, výrobcovia a dodávatelia už dnes pripojili k systému, ktorý kedykoľvek umožňuje prístup k ďalším kapacitám. Tak, aby prípadné problémy v dodávateľskom reťazci mohli byť čo najskôr napravené alebo aby vôbec nevznikali.

Smart Logistics System, ako aj burza skladových priestorov a burza prepráv presne spĺňajú požiadavky pôvodnej úlohy. Tieto systémy rýchlo a cielene spájajú výrobcov a dodávateľov, ktorí potrebujú v krátkom čase nájsť alebo ponúknuť prepravné kapacity. Očkovacie centrá, výrobcovia ochranných odevov a lekárskeho vybavenia môžu napríklad vytvárať uzavreté skupiny, do ktorých budú mať prístup iba dodávatelia s príslušným certifikátom. V reálnom čase možno osloviť dodávateľov, ktorí dokážu čo najrýchlejšie doplniť chýbajúce kapacity. Burza skladových priestorov je navyše jednou z najväčších v Európe a možno ju optimálne využiť na medziskladovanie alebo ako voľné kapacity.

O všetky bezpečnostné aspekty v pozadí sa postará TIMOCOM, nemecká FreightTech spoločnosť. Už samotný prístup do Smart Logistics System preto podlieha prísnym pravidlám a proces registrácie je veľmi prísny. Individuálne overenie a kvalifikácia každého nového zákazníka umožňuje zachovať vysoký štandard služieb v rámci systému. Spoľahlivosť v týchto búrlivých časoch je zaistená kódovaným SSL spojením, výpočtovými strediskami s ISO certifikátmi, ktoré sú „Hosted in Germany“, a najmodernejšími IBM a Oracle technológiami. Okrem toho je pri vysoko citlivých údajoch a mnohých zapojených partneroch dôležité aj to, aby boli dodržané smernice na ochranu údajov a logistické systémy zvládali aj nárazové a krízové obdobia. Bezpečnostná sieť TIMOCOM umožňuje oboje: výkon i bezpečnosť.

Mottom tejto doby je využiť vzájomné silné stránky. Len vtedy, ak  budú do seba zapadať všetky kolieska dodávateľského reťazca, možno túto úlohu zvládnuť.

Prispejte aj vy svojím dielom, aby dodávateľské reťazce fungovali plynulo.

Vyskúšať Smart Logistics System

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Naplánujte prepravu vlastných výrobkov individuálne a na základe údajov

Výhody burzy nákladov pre priemyselné a obchodné firmy

Objem prepráv v Európe: Ozdravenie ku koncu roka 2020

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore