Z dopravy 09.03.2021
4

Ako rozhranie odstraňuje komunikačné bariéry

Ďalšia úroveň logistiky

Disponent pomocou aplikácie Tracking kontroluje, kde sa vozidlo nachádza.

Ak sú k dispozícii všetky informácie, dodávateľský reťazec možno optimalizovať. Zdieľanie údajov je však v logistike stále ešte citlivou témou. Je výmena údajov bezpečná? Ktorí obchodní partneri majú údaje dostať a čo sa s nimi stane potom? Prostredníctvom akého systému možno údaje vymieňať a čo treba na implementáciu takého systému? Odpovede na tieto otázky si prečítate v tomto článku na blogu.

Tieto otázky dennodenne riešia obchodné a priemyselné firmy, ale aj logistici a špeditéri. Hoci digitalizácia postupuje dopredu, stále je v rámci dodávateľského reťazca potrebná optimalizácia, a to najmä v prípade, keď spolupracujú rôzni aktéri. Cieľom je rozvinutejšie využívanie dodávateľského reťazca a tým ďalšia úroveň logistiky, anglicky Advanced Logistics. Na trhu je k dispozícii celý rad programov a softvérov na organizovanie operatívnych procesov. Dôležité však je vytvárať vysoko rozvinuté toky informácií, ktoré umožnia optimalizovať dodávateľské reťazce.

Na vytvorenie rozšírenej komunikácie v dodávateľskom reťazci sú potrebné bezpečné a jednoduché prepojenia, ktoré sú kompatibilné s pôvodnými digitálnymi riešeniami vlastného podniku. Jednou z možností sú rozhrania, ktoré prepájajú jednu alebo niekoľko aplikácií. Umožňujú výmenu údajov v reálnom čase, aby sa tak zabránilo komunikačným bariéram medzi obchodnými partnermi.

Prepínanie medzi programami a aplikáciami je stále ešte problém

Inteligentné prepojenia budú v odvetví dopravy a logistiky ďalej zvyšovať svoj význam. V štúdii poradenskej firmy PricewaterhouseCoopers, skrátene PwC, účastníci uviedli, že najdôležitejšou úlohou budúcnosti je zvýšiť efektivitu dodávateľského reťazca. To bude fungovať iba s inovatívnymi digitálnymi riešeniami. Tieto riešenia sú hlavné prvky, ktoré umožnia, aby logistické firmy zostali konkurencieschopné a dokázali reagovať na meniace sa potreby trhu.

Jednou z najväčších výziev pri zvýšení efektivity dodávateľského reťazca je roztrieštená komunikácia medzi zúčastnenými. Digitálne riešenia môžu aj tu vytvárať mosty.

Rozhranie vytvára automatizované procesy

Partnerské firmy môžu bez prepínania medzi programami pracovať už napríklad s aplikáciami v Smart Logistics System od TIMOCOM.

Rozhrania, ktoré sú označované aj ako Application Program Interfaces (skrátene API), prepájajú rôzne systémy, ktoré spolu za normálnych okolností nedokážu komunikovať.

Napríklad s rozhraním Tracking môžu firmy pomocou svojho interného firemného logistického softvéru sledovať všetky vozidlá pohodlne na jednej mape. Dodávatelia môžu prostredníctvom tohto rozhrania dočasne alebo trvale zdieľať telematické údaje svojich vozidiel s partnermi, ktorým dôverujú, a znížiť tak nevyhnutnú komunikáciu so zadávateľom. Už netreba zadávať údaje dvakrát do dvoch rôznych systémov. Všetkým zúčastneným to prináša transparentnosť o polohe vozidiel, a to počas celej prepravy. Tak možno realisticky odhadnúť, kedy tovar dorazí k príjemcovi. Všetky tieto procesy prebiehajú cez rozhranie (takmer) automaticky. Nevyhnutná komunikácia medzi zadávateľom a dodávateľom sa podstatne obmedzí. To šetrí čas a vytvára kapacity na spravovanie väčšieho počtu objednávok. Ak je proces prepravy takto transparentný a digitalizovaný, možno dosiahnuť vyšší obrat.

IT integrácia je často drahá a náročná

Význam, aký majú pre tento odbor hlavne API, je v logistike už známy, napriek tomu však existujú prekážky pri ich realizácii. Pre implementáciu rozhrania potrebuje firma znalosti v oblasti IT, čo väčšinou poskytujú ako službu externé firmy.

Okrem toho mosty k partnerským firmám možno stavať väčšinou iba bilaterálne. Pre firmy, ktoré plánujú realizáciu vlastnými silami, to znamená, že pre každú firmu treba vytvoriť individuálne rozhranie.

To so sebou prináša náklady a skrýva riziko, že ak dôjde k zmenám v obchodnom partnerstve alebo dokonca k jeho ukončeniu, potom by aj most k tejto firme bol zbytočný.

Z tohto dôvodu je rozumnejšie využívať digitálny systém, ktorý ponúka jednoduchú a bezpečnú implementáciu a zároveň rozhranie k mnohým partnerským firmám.

Bezpečná výmena údajov vďaka prepojeniu – rozhranie Tracking

Pre našich zákazníkov, ktorí si želajú väčšiu transparentnosť počas realizácie prepravy alebo chcú ďalej spracovávať GPS údaje, je bezpečným riešením rozhranie Tracking. Rozhodujúcim faktorom je tu totiž transparentnosť, ktorá pomáha firmám, aby zostali konkurencieschopné.

Ak sa odstránia komunikačné bariéry, získané údaje možno vyhodnocovať efektívnejšie. Ak z dostupných údajov možno vyvodzovať závery, z prepravného procesu vznikajú trvalé poznatky.

Viac ako 45.000 zákazníkov je súčasťou siete Smart Logistics System od TIMOCOM, čo zvyšuje šancu nájsť si vhodného obchodného partnera a prepojiť sa s ním. Ak využijete už existujúce riešenia od TIMOCOM, nepotrebujete dvojstranné rozhrania. Už existujúce rozhrania k partnerským firmám v sieti TIMOCOM vám ponúkajú bezpečnosť vlastných údajov, nižšiu náročnosť zdieľania informácií a jednoduchšiu obsluhu.

Rakúská špedícia Vertex používa rozhranie Tracking veľmi úspešne a čas potrebný na komunikáciu s obchodným partnerom DOPRAVA ZÁRUBA M & K obmedzila na minimum.

Prečítať viac

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Dôležitejšie ako v minulosti: Supply Chain Risk Management pre priemysel a obchod

Naplánujte prepravu vlastných produktov individuálne a na základe údajov

Smart Logistics je najsilnejšia páka na úsporu výdavkov a rast

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore