TIMOCOM 26.11.2020
4

Smart Logistics je najsilnejšia páka na úsporu výdavkov a rast

Inteligentné prepojenia sú v odvetví dopravy a logistiky dôležitejšie než v minulosti.

Smart Logistics znižuje výdavky v dodávateľskom reťazci.

Smart Logistics znižuje výdavky v dodávateľskom reťazci. To je výsledok štúdie poradenskej firmy PwC. Čo si však pod týmto pojmom predstaviť a čo to konkrétne znamená pre logistické procesy? V tomto článku na blogu ukážeme, ako je inteligentné prepojenie dôležité pre logistiku a ako to môžu firmy využiť.

Digitalizácia priniesla v nedávnych rokoch zásadnú optimalizáciu procesov aj v odvetví logistiky. Pritom sa použil celý rad technologických inovácií, pomocou ktorých sa vylepšili procesy a aktivity. Umelá inteligencia sa čoraz viac používa v skladovej logistike, vychystávanie tovaru sa čoraz viac automatizuje a proces výmeny paliet, ktorý je občas ešte veľmi náchylný k chybám, sa digitalizuje. To je len zopár prípadov, ktoré ukazujú, ako veľmi digitalizácia už zjednodušila a urýchlila procesy

Inteligentné prepojenie ako kľúč pre efektívny dodávateľský reťazec

Pritom nejde iba o digitalizáciu doterajších procesov, ale aj o ich vzájomné prepojenie. Smart Logistics je inteligentné prepojenie dopravcov, špeditérov, výrobcov a koncových zákazníkov – ako tiež ich programov a systémov, ktoré používajú. Až potom to umožňuje interaktivitu a účinné plánovanie za hranice vlastného podniku.

Tí totiž len zriedka pracujú sami, ale takmer stále s partnermi ako sú špeditéri, dopravné firmy a prevádzkovatelia skladov. Z ekonomického hľadiska je to výhodné, najmä pre výrobcov, ktorí dopravu už nezariaďujú interne a napríklad už nemajú vlastné vozidlá. Pre firmy sa tým však zároveň zvyšuje počet partnerov a externých pracovných procesov, ktorých pri dodaní tovaru treba koordinovať. V budúcnosti tak bude o to nevyhnutnejšie kompletne prepájať systémy tak vo vlastnej firme, ako aj mimo nej. Smart Logistics je kľúč k inteligentnej logistike.

Efektívny dodávateľský reťazec ako kľúč na zníženie výdavkov

V rámci štúdie poradenskej firmy PricewaterhouseCooper, skrátene PwC, ktorá vyšla v apríli 2020, bolo oslovených viac ako 1.600 vedúcich pracovníkov z 33 krajín na tému budúceho vývoja. Účastníci uviedli, že najdôležitejšou úlohou v budúcnosti je zvýšiť efektivity dodávateľského reťazca. Aby bolo možné reagovať na stále sa meniace požiadavky trhu, napríklad z dôvodu šírenia koronavírusu a z toho vyplývajúcich následkov, sú potrebné celkom prepojené ekosystémy dodávateľských reťazcov, ktoré zaistia úspech.

Vzhľadom k tomu, že význam prepracovaných dodávateľských reťazcov bol známy, firmy, ktoré boli účastníkmi štúdie, do nich silne investovali. To viedlo v roku 2019 k zvýšeniu obratu a zníženiu výdavkov o necelých 7 percent v porovnaní s predošlým rokom. Viac ako 50 percent respondentov, ktorí predtým investovali do vylepšenia dodávateľských reťazcov, uviedlo, že vďaka tomu zaznamenali pozitívny alebo dokonca veľmi pozitívny dosah na ich podnik. Smart Logistics považovali za najsilnejšiu páku na úsporu výdavkov a rast. 59 percent plánuje aj naďalej investovať do inteligentnej logistiky.

Nielen šedá teória: Smart Logistics v praxi

Podľa štúdie spoločnosti PwC efektivita dodávateľského reťazca znamená aj, že náklad sa ponúka na celkom prepojenom dopravnom trhu, čo umožňuje získať najlepšiu cenu a čo najrýchlejšie nájsť dopravcu.

Prepájanie prebieha prostredníctvom digitálneho partnera, ktorý umožňuje, aby medzi obchodnými partnermi prebiehali automatizované procesy. TIMOCOM túto víziu v logistike sčasti už naplnil. Vďaka IT rozhraniam, takzvaným API, k iným partnerom možno logistické procesy podstatne urýchliť a zefektívniť.

Vďaka rozhraniu Burza nákladov môžu napríklad partnerské firmy vyhľadávať a ponúkať prepravy a voľné vozidlá na burze nákladov v Smart Logistics System od TIMOCOM priamo z interného firemného softvéru pre logistiku. Netreba teda zadávať údaje dvakrát, do dvoch rôznych systémov. Úspora času je obrovská.

Inteligentná podpora v neistých časoch

Štúdia spoločnosti PwC okrem toho ukazuje, že inteligentné prepojenia v odvetví dopravy a logistiky sú dôležitejšie než v minulosti. A napriek tomu: „Menšie podniky sa často obávajú vysokých investičných nákladov,“ hovorí Stefan Schrauf, partner a vedúci oddelenia Operations a Supply Chain Europa v PwC. Tým sa však nemyslia iba peniaze. Táto poradenská firma radí pre úspešnú implementáciu efektívneho dodávateľského reťazca nielen integráciu nových IT technológií vo firme, ale úplnú transformáciu pôvodných procesov. Systémy, ako je tento od TIMOCOM, naopak, ponúkajú technické výhody bez toho, aby k tomu pridávali finančné a operatívne nevýhody.

Pri spravovaní a optimalizácii logistických procesov je tak mimoriadne dôležité zaistiť bezchybnú integráciu súčasných partnerov v celom logistickom reťazci. Vďaka plynulému spojeniu tejto siete môžu podniky premeniť svoju logistickú sieť na konkurenčnú výhodu, ktorá im pomôže lepšie zvládnuť rôzne požiadavky trhu.

Hlavne počas koronavírusovej pandémie sa ukázalo, ako rýchlo a drasticky sa situácia na trhu môže zmeniť. Preto je dôležité investovať do efektivity dodávateľského reťazca tak, aby firma mohla aj naďalej pracovať agilne a flexibilne.

Ak vás Smart Logistics System od TIMOCOM a ďalšie služby tohto poskytovateľa IT zaujali, môžete sa

informovať tu.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Ako znížiť výdavky a optimalizovať procesy vo firme?

Konsolidácia prepráv v priemyslu a obchode

FreightTech: Digitalizácia mení logistiku

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore