Z dopravy 06.05.2024
4

Dopravná logistika: 3 výzvy, ktoré musia odosielatelia v logistickom procese prekonávať

Ako zabezpečujú firmy v oblasti výroby a obchodu kvalitu, eliminujú neefektívnosť dodávateľského reťazca a reagujú na kapacitné obmedzenia

Dopravná logistika - výzvy pre odosielateľov

Efektívny logistický proces je pre firmy v oblasti priemyslu a obchodu kľúčový, aby sa tovar dostal na miesto určenia včas a s nízkymi nákladmi. Kľúčovým aspektom pre manažérov logistiky je preto zabezpečenie kapacít voľných vozidiel. Napriek všetkej citlivosti na náklady zohráva však pri realizácii dopravy svoju úlohu aj vysoká kvalita. V tomto príspevku na blogu sa pozrieme na tri výzvy, ktorým čelia odosielatelia v oblasti dopravy a logistiky, a na to, ako ich môžu úspešne prekonávať.

Optimalizácia dodávateľského reťazca v procese prepravy od prípravy cez plánovanie až po záverečné spracovanie

Prepravný proces prebieha od prvého kroku prípravy cez zadanie zákazky, plánovanie a realizáciu až po záverečné spracovanie. Všetky fázy musia byť starostlivo koordinované, aby sa zabezpečila maximálna efektívnosť a spokojnosť zákazníka. Zadávatelia prepravy musia prekonávať nasledujúce výzvy.

 

Zaregistrujte sa k odberu našich logistických noviniek a pravidelne dostávajte zaujímavé články zo sveta cestnej nákladnej dopravy priamo do svojej e-mailovej schránky!

 

Príprava: Kolísajúce ceny prepravy a nedostatočná kapacita voľných vozidiel

V úvodnej fáze prípravy je cieľom nájsť vhodného obchodného partnera pre prepravu, ktorý bezpečne a včas dopraví náklad na miesto určenia. To si vyžaduje vysokokvalitnú dopravnú sieť s potrebnou flexibilitou. 

Dlhodobé plánovanie je z dôvodu kolísania cien za prepravu a nedostatočnej kapacity voľných vozidiel náročné. Predovšetkým tá by sa mohla najmä v súvislosti s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily pri zlepšujúcej sa situácii na trhu v budúcnosti zintenzívniť. Pro rozvoji dopravnej siete ide preto tiež o minimalizáciu rizík.

Preto je dôležité vykonať príslušné prípravy. Na jednej strane je vhodné zadávať niektoré zákazky na prepravu prostredníctvom výberových konaní stálemu vozovému parku a vytvoriť tak sieť preferovaných poskytovateľov dopravných služieb, ktorí sa osvedčili v predchádzajúcich zákazkách. Funguje to napríklad prostredníctvom uzavretej burzy nákladov, ktorá ponúka oveľa lepší prehľad o ponúkaných zákazkách ako e-mailový distribučný zoznam.

Na druhej strane by však potrebnú flexibilitu pre rýchle objednávky prepravy, časy špičkového zaťaženia a kapacitné obmedzenia preferovaných partnerov mala zabezpečiť klasická otvorená burza nákladov.

Zadanie zákazky, plánovanie a realizácia: Nedostatok transparentnosti a komplexnej komunikácie v procese

Dokonca aj vysokokvalitná dopravná sieť môže vo fáze zadanie zákazky, plánovania a realizácie prinášať výzvy. Pretože veľké množstvo obchodných partnerov znamená vysoké koordinačné úsilie, ktoré sa v dôsledku meniacich sa obchodných vzťahov a mnohých rýchlych objednávok ešte zvyšuje. 

Výzvou je najmä to, že často neexistuje jednotná komunikácia. Procesy, komunikačné kanály a dokumentácia sa u jednotlivých obchodných partnerov líšia – a osoba zodpovedná v podniku za logistiku sa v nich musí orientovať.

Potom sú tu otázky, ktoré pri každodennej prevádzke vznikajú vždy: Kde je ten kamión? Kedy príde náš náklad? Bol tovar úspešne doručený? Zákazníci sa na nás pravidelne obracajú s rovnakými požiadavkami. 

V procese zadania zákazky je práca pomocou e-mailových schránok, excelových tabuliek, dokumentov v programe Word a papierových zakladačov komplikovaná a nepriehľadná. Všetky informácie sa musia starostlivo získavať z rôznych komunikačných kanálov s obchodnými partnermi. 

Lepší prehľad sľubujú digitálne objednávky prepravy. Ponúkajú priamy prenos údajov do systému riadenia dopravy dopravcu – bez potreby akéhokoľvek ďalšieho logistického softvéru. Komunikácia s obchodnými partnermi je rýchla a všetky informácie sa zhromažďujú centralizovaným spôsobom. 

To znamená výrazné zníženie úsilia pri zbere údajov. Okrem toho odpadajú jazykové bariéry, pretože prepravné objednávky sa automaticky preložia do príslušného jazyka dopravcu. Ďalším zlepšením komunikácie s dodávateľmi dopravných služieb je Sledovanie zásielok live, keďže údaje o preprave v reálnom čase pomáhajú vyhnúť sa opakovaným otázkam. 

Dokončenie: Neefektívne procesy fakturácie

Rozhodujúcim faktorom pre dopravné spoločnosti sú včasné platby. Hladký proces fakturácie pomáha posilniť dôveru medzi zadávateľom a dopravcom. Tým sa podporujú dlhodobé partnerstvá. 

Zároveň zjednodušený proces šetrí čas a zdroje na strane zadávateľa. Napríklad tým, že sa vyhne vytváraniu mnohých záväzkov. Transparentné a efektívne spracovanie platieb sa tak stáva konkurenčnou výhodou pre zabezpečenie prístupu k novým dodávateľom dopravných služieb.

Náročnosť sa dá znížiť pomocou riešenia s iba jedným záväzkom. Vďaka súhrnnej faktúre pozostáva administratívne úsilie len z niekoľkých krokov.

Zabezpečenie konkurencieschopnosti pomocou efektívnych logistických procesov

Optimalizácia dodávateľského reťazca v cestnej nákladnej doprave si vyžaduje komplexnú stratégiu, aby bolo možné úspešne prekonávať výzvy od prípravy až po záverečné spracovanie. Rozhodujúce je zavedenie vysokokvalitnej dopravnej siete, využívanie digitálnych nástrojov na komunikáciu a koordináciu a optimalizácia fakturačných procesov. Na realizáciu sú zvyčajne potrebné len malé zmeny, ktoré však výrazne uľahčujú každodennú prácu. Účinný prístup je nevyhnutný na zabezpečenie úspechu a konkurencieschopnosti v logistickom sektore.

 

Jedno riešenie pre celý proces prepravy? TIMOCOM Marketplace!

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore