Z logistiky 05.12.2022
4

Riziká zlyhania v roku 2023

Hrozí odvetviu logistiky prepad?

Muž sedí za stolom, telefonuje a drží si hlavu.

Podľa nedávno uverejnenej štúdie ratingovej agentúry Creditreform môže mnohým logistickým a obchodným firmám hroziť do polovice roka 2023 prepad; predpovedaná miera zlyhania má byť zhruba 1,45 percenta. To by zodpovedalo zhruba 30.000 podnikom. Aj ďalší odborníci varujú pred potenciálnymi rizikami, ktoré môžu veľmi významne zasiahnuť sektor dopravy aj odvetvie logistiky.

Podľa týchto prognóz riziko insolvencie v nasledujúcich mesiacoch výrazne vzrastie. Najmä malé a stredne veľké podniky a odvetvie cestnej nákladnej dopravy sa môžu dostať do ťažkej situácie. Správna príprava a sledovanie potenciálnych zdrojov rizík sú zásadné preto, aby firma bezpečne preplávala týmto neistým obdobím.

Miera zlyhania: definícia a aktuálny stav

Takzvaná pravdepodobnosť zlyhania je rizikový parameter podľa práva upravujúceho dohľad nad bankami, ktorý sa používa na meranie úverových rizík. Miera zlyhania tak popisuje podiel podnikov, ktoré z rôznych dôvodov už nie sú schopné zvládať svoje záväzky a dostávajú sa tak do platobnej neschopnosti. Za týmto účelom sa používajú takzvané modely predpovede insolvencie , ktoré určujú riziko insolvencie a s tým spojenú pravdepodobnosť, s akou sa firma počas roka dostane do platobnej neschopnosti.

Spoločnosť Creditreform Rating teraz vo svojej aktuálnej štúdii „Miery zlyhania v nemeckom hospodárstve“ zverejnila status quo a výhľad na rok 2023. Pritom je dôležité uviesť, že ide o šetrenie medzi 2,55 miliónmi firiem. To je porovnateľné s úplným štatistickým šetrením, teda nie odhadom. Miera zlyhania v roku 2022 sa síce pohybuje na 1,06 percenta, takže je nižšia ako vlani, agentúra však predpovedá, že do polovice nasledujúceho roka sa trend zmení. Najneskôr potom už mnoho nemeckých firiem nebude schopných splácať svoje úvery. Creditreform kalkuluje pre celé nemecké hospodárstvo zhruba 1,45 percenta, čo by bola najvyššia hodnota za posledných šesť rokov.

Mieru zlyhania vo výške 2,4 percenta zaznamenáva odvetvie cestnej nákladnej dopravy už v tomto roku. Je tak už dnes smutným premiantom medzi ostatnými odvetviami a v nasledujúcom roku sa očakáva ďalší výrazný nárast.

Hroziaca platobná neschopnosť: Ovplyvňujúce faktory

Dôvody pre predpovedanú mieru zlyhania sú rôzne: Aktuálnym príkladom je vojna medzi Ukrajinou a Ruskom. Nestabilné dodávateľské reťazce spôsobené koronavírusom sú ešte viac narušované a zdroje sú čoraz menšie. Jedným z najčerstvejších príkladov je obmedzenie ťažby ropy v štátoch OPEC. Dôsledkom sú rastúce ceny energií a potravín, ktoré sú rozhodujúce pre aktuálnu infláciu.

Predovšetkým ceny energií majú veľký vplyv na odvetvie logistiky a na nemecké hospodárstvo. Množia sa aj hlasy, ktoré v tejto súvislosti varujú pred plošným výpadkom elektriny, najmä zo Zväzu miest a obcí. Takýto blackout by tvrdo zasiahol nielen koncových spotrebiteľov, ale celý dodávateľský reťazec, výrobné podniky a ochromil by infraštruktúru.

Medzinárodné konflikty a zmena klímy zvyšujú nedostatok surovín a ceny

Nie je isté, či všetci zúčastnení sú si vedomí dôsledkov kolapsu zásobovania: Okrem prerušenia dodávok energií do domácností by mohli byť postihnuté napríklad aj čerpacie stanice. Logistické firmy by potom už nemohli tankovať pohonné hmoty do svojich nákladných vozidiel ani nabíjať elektromobily. Navyše z Ruska a Ukrajiny pochádza mnoho ďalších zdrojov (napr. drevo). Predovšetkým malé podniky, ktoré sú na to odkázané, nemôžu už dnes vyrábať tak, ako sú zvyknuté, pretože nezvládajú rastúce ceny surovín.

Úzka väzba medzi lokálnym a globálnym

Obdobie sucha v lete 2022 a nízka hladina riek povedú zrejme aj v budúcnosti k tomu, že nákladné lode budú stáť vo vnútrozemských prístavoch a nebude možné ich kompletne vyťažiť. Veľmi silné následky to má najmä na chemický a oceliarsky priemysel.

Rovnako výrazne citeľné je napríklad aj napätie medzi Taiwanom a Čínou: Najmä subdodávatelia pre automobilový priemysel zaznamenávajú výpadky vo výrobe, pretože Taiwan je jedným z najväčších výrobcov čipov. Ak sa konflikt medzi týmito dvoma krajinami vyostrí, povedie to k posilneniu nedostatku čipov. Čipy sú neodmysliteľné pre platinu, teda pre celú elektroniku vozidiel. Dôsledkom by mohlo byť zastavenie celých výrob a dodávateľských reťazcov.

Zvýšenie odolnosti pomocou TIMOCOM Marketplace

Je zjavné, aké dôležité je pre logistické firmy, aby sa pripravili na rôzne scenáre. Kde však začať?

FreightTech firma TIMOCOM pripravila na svojom firemnom blogu užitočný návod na tému „Optimalizácia procesov pre logistické firmy. Tu môžete získať prvé informácie.
Pre priemyselné a obchodné firmy navyše táto FreightTech spoločnosť vytvorila Whitepaper na minimalizáciu rizík v dodávateľských reťazcoch, ktorý si možno stiahnuť:

Burza nákladov tohto poskytovateľa IT pre logistiku je jednoduchou príležitosťou, ako kompenzovať krátkodobé nedostatky. Marketplace navyše obsahuje aplikáciu Výberové konania ako ďalšie riešenie pre dlhodobé plánovanie vlastnej logistiky. Partner TIMOCOM, spoločnosť JITpay™, navyše ako platobná služba realizuje platby od 24 hodín a zaistí tak likviditu dodávateľov. Aj keď rating spoločnosti Creditreform vychádza z ďalších štátnych opatrení, nie je dobré sa spoliehať iba na podporu tretích osôb.

Chcete sa správať prezieravo? TIMOCOM Marketplace vás v tom môže podporiť a pomôcť vyhnúť sa prepadu v logistike:

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Zvýšte svoju odolnosť ako spoľahlivý zadávateľ

Návod: Ako optimalizovať procesy v logistike

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore