TIMOCOM 23.02.2021
5

Rozhovor s odborníkom TIMOCOM: Dôvody, prečo by ste mali poznať prepravný proces

Philipp Schmidt, Strategic Product Manager vo FreightTech spoločnosti TIMOCOM

Ako strategický produktový manažér zodpovedá Philipp Schmidt za dlhodobé smerovanie Smart Logistics System v spoločnosti TIMOCOM. Pri svojej práci nielenže prekladá priania zákazníkov do stratégií, ale aj komplexné procesy na jednoduché kroky.

Zásadný príspevok k lepšiemu pochopeniu medzi všetkými aktérmi logistiky dopravy prináša TIMOCOM svojou „bielou knihou“ (white paper) o prepravnom procese. V nasledujúcom rozhovore Philipp Schmidt, absolvent ekonomickej informatiky, vysvetľuje, prečo bol tento krok nevyhnutný už dávno a akú pridanú hodnotu prináša odvetvie logistiky.

Stiahnuť white paper prepravného procesu

Základ pre digitalizáciu logistiky dopravy

V bielej knihe od TIMOCOM bol definovaný prepravný proces a redukovaný na určité kroky. Chápal sa prepravný proces v minulosti inak? Prečo to bolo nevyhnutné?

Philipp Schmidt: Logistika dopravy je komplexná oblasť. Keď sa zúčastnených spýtate, čo je prepravný proces, vždy dostanete trocha inú definíciu. Tá pochopiteľne závisí od individuálnej situácie respondenta. Či ide o výrobný podnik, vodiča nákladného vozidla, špeditéra, zamestnanca skladu alebo manažéra v logistike. Ak každý pôjde do veľkých detailov, povedie to k nepochopeniu a problémom v komunikácii. Typickým spôsobom, ako zaobchádzať s komplexnosťou, je abstrakcia. Pri abstrakcii zovšeobecňujeme a sčasti vynechávame jednotlivosti, čo nám umožňuje jednoduchšie pochopenie.

V informatike tento postup často označujeme ako „rozdeľ a panuj“. To znamená, že vezmeme niečo väčšie a komplexnejšie, a to rozčleníme na jednotlivé, jednoduchšie kroky. Presne toto sme urobili s našou definíciou prepravného procesu! Zjednodušený obrázok prepravy si potom môžu všetci zúčastnení postupne prisvojiť a efektívne vyvíjať (jednotlivé) riešenia jedno po druhom. Tento postup pomáha pri spracovaní každého produktu, preto je dôležitým základom digitalizácie.

Štruktúrovaný prehľad optimalizačných opatrení

Ako teda môžem ako podnikateľ využiť to, že poznám jednotlivé kroky prepravného procesu?

Philipp Schmidt: V prvom kroku získate prehľad. Ten vám potom umožní štruktúrovane posúdiť jednotlivé činnosti. Vďaka tomu môžete optimalizovať určité body a vedome prijímať rozhodnutia. Napríklad o tom, či a kde má zmysel používať softvér a dodávateľov.

To teraz ponúkame v TIMOCOM:

Štruktúrovaný pohľad na prepravný proces, ktorý našim zákazníkom umožní jasne pochopiť, čo pre nich v akých krokoch ponúkame a budeme ponúkať.

Aké riešenia pre optimalizáciu prepravného procesu ponúka Smart Logistics System už dnes?

Philipp Schmidt: V celej Európe sme určite známi tým, že vieme zaistiť krok „dohodnutie prepravy“. Tu dominuje trh krátkodobých obchodov. To je tá časť Smart Logistics System, s ktorou si nás logistika dopravy primárne spája.  Okrem toho našim zákazníkom už dnes ponúkame riešenia na zvýšenie efektivity v ďalších krokoch prepravného procesu. Napríklad vďaka našej plne digitálnej výmene prepravných objednávok úspešne eliminujeme manuálne zadávanie údajov. Okrem toho umožňujeme jednoduchú výmenu GPS polohy od rôznych poskytovateľov telematiky. A určite nezaspíme na vavrínoch, takže v prepravnom procese budeme dôsledne ponúkať ďalšie riešenia.

Digitálne prepojenie zúčastnených, žiadne prepínanie medzi programami

Čo s tým majú spoločné rozhrania a do akých procesov a systémov ich možno veľmi dobre integrovať?

Philipp Schmidt: Rozhrania sú jednou z prístupových ciest k TIMOCOM. Už dávno sme si uvedomili, že musí byť možné integrovať náš Smart Logistics System s inými aplikáciami u našich zákazníkov. Rozhrania obsluhujú naše aplikácie podobným spôsobom, ako to robí webové rozhranie. 

To znamená, že v budúcnosti budeme pre väčšinu našich aplikácií ponúkať príslušné rozhrania. S ich pomocou môže dodávateľ komunikovať priamo so systémom zadávateľa - tzn. že tam napríklad pošle prepravnú objednávku alebo informácie o aktuálnom stave.

Čo sa týka konkrétnych príkladov efektivity rozhrania: Už mnoho rokov ponúkame predovšetkým pre väčších zákazníkov možnosť prenášať ponuky prepráv z ich vlastného systému riadenia prepráv (skrátene TMS) automaticky, jedným kliknutím do systému od TIMOCOM. Dnes takto možno prenášať aj prepravné objednávky. Tie sú právne záväzné podobne ako PDF dokument, ktorý sa inak posiela e-mailom. Rozdiel je ten, že dodávateľ ho môže implementovať priamo do svojho TMS. Vďaka tomu údaje netreba zadávať opakovane a prepínať medzi programami, čo výrazne zvyšuje efektivitu.

V oblasti realizácie prepravy je navyše možnosť výmeny GPS informácií. GPS signál je možné zdieľať so zadávateľom. Vďaka tomu si zadávateľ môže vypočítať čas príjazdu alebo riadiť príchody na svojej rampe.

Plošná digitalizácia a jednotné chápanie

Prečo je dobré stiahnuť si white paper prepravného procesu?

Philipp Schmidt: Najmä preto, aby sme hovorili jedným jazykom a vytvorili jednotné chápanie tejto problematiky. Trh je už aj tak veľmi komplexný, tak prečo nevyužiť možnosť, aby sme ho trocha zjednodušili. Dôvodom, prečo sa plošná digitalizácia logistiky dopravy nedarí, nie sú z môjho pohľadu chýbajúce technológie, ale skôr chýbajúce vzájomné pochopenie - napr. systémov. Je jasné, že na mnohých miestach sú individuálne spôsoby práce nemysliteľné. Ale na druhej strane - keď abstrahujeme, väčšinou dospejeme k rovnakým krokom a činnostiam. Ty by sme mali spoločne reflektovať a nájsť pre to digitálne riešenie. To bude pre logistiku dopravy veľký prínos.

O osobe:

Philipp Schmidt je strategický produktový manažér v IT a FreightTech spoločnosti TIMOCOM, ktorá prevádzkuje prvý Smart Logistics System v Európe. Už počas svojej výskumnej práce na Univerzite Duisburg-Essen zistil, že v logistike dopravy sú potrebné prepájajúce komunikačné platformy - a vytvoril inovatívne projekty. V TIMOCOM tento absolvent ekonomickej informatiky prekladá priania zákazníkov do vývoja softvéru a sprevádza produkty celým životným cyklom. Jeho cieľom je vytvárať produktové vízie pre Smart Logistics System a tak pomáhať k plošnej digitalizácii európskej logistiky dopravy.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Mení koronavírusová pandémia vybavovanie platieb v logistike?

Dôležitejšie ako v minulosti: Supply Chain Risk Management pre priemysel a obchod

Úspech v medzere na trhu: Ako zvýšiť efektivitu pomocou dvojitej ložnej plochy?

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore