Z dopravy 05.02.2024
4

Malé rozhranie pre vysokú kvalitu kmeňových dát

TIMOCOM a translogica spoločne plnia želanie zákazníka Spedination GmbH

SS Spedination SK

Svet bez rozhraní si Thomas Kogler, zakladateľ a konateľ spoločnosti Spedination GmbH, už ani nechce predstavovať. „To by pre nás už nebolo mysliteľné,“ hovorí a pokračuje: „Vlastne by to bol tak trochu horor.“ 

Úsilie, ktoré jeho dispečeri vynakladajú na dosiahnutie rovnakého výsledku ako v minulosti, sa dnes výrazne znížilo. Nové rozhranie firemných profilov ešte viac uľahčuje prácu jeho zamestnancom. Zjednodušuje trvalú administratívnu záťaž, ktorá býva zanedbávaná. Pre kvalitu spracovania objednávok je však rozhodujúca: údržba kmeňových dát

Nové spoločné rozhranie s poskytovateľom TMS translogica ako nositeľa myšlienky je zároveň najlepším príkladom partnerskej spolupráce v rámci logistického odvetvia.

O spoločnosti Spedination GmbH

Thomas Kogler pracuje v logistike už viac ako 20 rokov. V októbri 2020 založil svoju prvú vlastnú špedičnú spoločnosť Spedination GmbH so sídlom v rakúskom Langkampfene. Dopravná spoločnosť pôsobí v 27 krajinách a má pobočky v troch krajinách. Jeho recept na úspech: Aktívne využívať digitalizáciu. Jeho spoločnosť funguje od začiatku z 99 % bez papiera. Vedľajší efekt: vysledovanie niektorej z dodávok trvá spoločnosti Spedination 0,3 sekundy.

Predchádzanie zdrojom chýb pri údržbe kmeňových dát

„Udržiavanie kmeňových dát zákazníkov je veľmi zložitá téma, v ktorej sa dá veľa pokaziť,“ vie Thomas Kogler. Duplicitné záznamy, chýbajúce informácie, neaktuálne údaje alebo drobné chyby v písaní - to všetko znižuje kvalitu údajov o zákazníkoch v systéme riadenia dopravy. Nasledujú nervy drásajúce oneskorenia a problémy v ďalšom procese. 

Jednoduchým príkladom sú pre Thomasa Koglera e-mailové adresy jeho obchodných partnerov: „Ak mám v systéme desať kontaktných osôb a osem z nich už nepracuje tam, kde predtým, moje pracovné postupy vyjdú navnivoč.“ Postup sa nakoniec začína odznova: vyžiadanie informácií, preverenie spoločnosti a prenos údajov. To vždy zahŕňa zdĺhavé prepínanie pomocou klávesov „Ctrl+C“ a „Ctrl+V“ medzi e-mailovou schránkou, internetovým prehliadačom, systémami na správu dopravy a inými programami. Dobrá správa je, že zlepšenie je na dohľad. 

Sieť TIMOCOM zvyšuje kvalitu kmeňových dát v systéme riadenia dopravy pomocou rozhrania

Thomas Kogler vysvetľuje výhody nového rozhrania Profily firiem jednoducho: „Kvalita kmeňových dát je pre hladké fungovanie procesov kľúčová.“ Preto sa tentoraz, na rozdiel od Burzy nákladov, Objednávok alebo Trackingu, menej zaoberá úsporou času. Očakáva ale, že prostredníctvom rozsiahlej siete TIMOCOM sa zvýši kvalita kmeňových dát. 

Najmä pri údržbe údajov nie je ich aktuálnosť vždy zaručená. Ak obchodní partneri aktívne neoznamujú zmeny, údaje v systéme zastarávajú. Je to teda aj nezávislosť, ktorú tak pre seba dispečeri získavajú. Namiesto pomalých reakcií prinášajú informácie v reálnom čase zo siete TIMOCOM s viac ako 53.000 zákazníkmi obrovskú úľavu - a súčasne aj motiváciu samostatne a bez čakania urobiť ďalší krok.

Vďaka novému rozhraniu sa odstránila aj ťažkopádne prepínanie medzi systémami. Napríklad, keď spoločnosť reaguje na niektorú z ponúk prepravy alebo prepravného priestoru. Na prenos všetkých relevantných informácií o spoločnosti z profilu v Marketplace stačí jednoduchý dotaz prostredníctvom TIMOCOM ID. 

Z pohľadu Thomasa Koglera je obzvlášť užitočná aj kombinácia s rozhraním Objednávky. Objednávku je možné predložiť len vtedy, keď obchodný partner v systéme riadenia dopravy existuje. Požiadavkou na rozhranie firemných profilov teraz získa údaje obchodného partnera na jeho vytvorenie vo svojom systéme. 

Používateľ sám rozhoduje o tom, ktoré údaje sa do jeho systému prenesú. Ochrana údajov je pre TIMOCOM zároveň najvyššou prioritou. Zdieľajú sa len údaje z profilu TIMOCOM, ako je meno a e-mailová adresa, ako aj všeobecné údaje o spoločnosti. Importovať možno len údaje, ktoré už používatelia v Profiloch firiem zverejnili

Do rozhrania Profily firiem sa budú pridávať aj ďalšie funkcie. Zvažuje sa napríklad import overených dokumentov prostredníctvom integrácie.

 

Prepojovanie logistického priemyslu pomocou rozhraní

Pre konateľa spoločnosti Spedination je vývoj nového rozhrania ďalším dôkazom dobrej spolupráce so spoločnosťou TIMOCOM a poskytovateľom TMS translogica. Digitalizácia dopravných procesov sa nezaobíde bez prepojenia v rámci logistického odvetvia. „Je to téma, ktorá má určite potenciál pre ďalší rozvoj a musí existovať oveľa častejšie,“ hovorí. O to viac podnikateľa teší, že spolu so spoločnosťami TIMOCOM a translogica môže ísť príkladom. 

Rozhranie Profily firiem bolo veľké želanie spoločnosti Spedination GmbH, ako aj ďalších zákazníkov spoločnosti translogica. „Vďaka integrácii nášho Marketplace do riešení TMS zvyšujeme produktivitu zamestnancov a zbavujeme ich opakujúcich sa manuálnych úloh. Zadávanie a udržiavanie kmeňových dát je vďaka tejto integrácii TMS minulosťou,“ hovorí Steven van Cauteren, riaditeľ predaja - Visibility Solutions, Key Account & Partner Management.

„Sieťové prepojenie v logistickom odvetví je čoraz dôležitejšie - a s ním aj prepojenie všetkých riešení zapojených do prepravného procesu. Najmä aj oblasť kmeňových dát je pre úspešnú digitalizáciu čoraz dôležitejšia. Preto nás veľmi teší, že teraz môžeme našim zákazníkom ponúknuť ďalšie veľmi výhodné rozhranie TIMOCOM,“ zhodli sa Hansjörg Haller a Marc Pfaffenberger z vedenia spoločnosti translogica.

Z kvalitných kmeňových dát nakoniec profitujú nielen zákazníci oboch spoločností, ale vďaka lepším prepravným procesom aj celé odvetvie. 

 

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Success Story Techno-Druck

TST Logistik: 12 % ročný rast prepravy s riešeniami TIMOCOM

Spedination a TIMOCOM – príbeh o úspechu

Benedikt Stasch

Marketing Campaign Manager

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore