TIMOCOM 14.06.2022
4

Global Gateway

medzinárodná spolupráca a bezpečnosť dodávateľských reťazcov

Obchodník je v šedom, prázdnom, nekonečne pôsobiacom priestore a ide smerom k širokému otvoru v šedej stene. Za ním vidno bujnú

Dňa 1. decembra 2021 Európska únia začala iniciatívu Global Gateway. Cieľom je zvládnuť globálne výzvy: od klimatickej zmeny cez lepšie zdravotné systémy až po zaistenie globálnych dodávateľských reťazcov.

Medzi rokmi 2021 a 2027 sa má investovať zhruba 300 miliárd eur do digitalizácie, energie a dopravy a tiež do systémov zdravotníctva, vzdelávania a výskumu v rozvojových štátoch. Okrem iného sa plánuje nové internetové a podvodné káblové spojenie na prenos údajov. Ďalej používanie zeleného vodíka a tiež postupné rozširovanie železničnej a cestnej siete. Rámec pritom tvoria klimatické ciele a ciele udržateľného rozvoja OSN. V našom seriáli na blogu „TIMOCOM – udržateľná logistika“ vás súhrnne informujeme o iniciatíve Global Gateway.

Informujeme vás o aktuálnych témach, ako je „Global Gateway“:

Odoberať novinky z TIMOCOM

Ciele iniciatívy Global Gateway

„[…] Stratégia Global Gateway ukazuje, ako Európu spojiť so svetom a lepšie tak odolávať krízam.“ - Ursula von der Leyen, predsedníčka Európskej komisie

Tento základný princíp, ako ho formulovala predsedníčka Komisie, je určujúci pre budúcnosť celej našej planéty. V rámci Global Gateway sa plánujú udržateľné projekty, ktoré zaručia dlhodobé výhody pre všetky partnerské krajiny a ich obyvateľstvo. Iniciatíva má pomôcť uzavrieť celosvetové investičné medzery v otázkach ochrany životného prostredia, čím prispieva k plneniu cieľov Agendy 2030 Organizácie spojených národov, aj cieľov Parížskej dohody.

Global Gateway - základný princíp

Global Gateway má byť v súlade nielen so záujmami, ale hlavne s hodnotami EÚ v otázkach právneho štátu a ľudských práv. Na základe udržateľných investícií má vzniknúť celosvetová sieť, ktorá pri dodržiavaní medzinárodných noriem a štandardov vytvorí symbiózu tovarov, ľudí a služieb. Dôležitá je pritom zodpovednosť voči partnerským štátom, ku ktorým sa treba správať ako k rovnocenným partnerom. Maximálna transparentnosť má okrem toho zaistiť bezpečnosť a spoľahlivosť.

Das Bild zeigt das Global Gateway-Logo. Ein Kreis aus gelben Sternen umgibt den Planeten Erde. Daneben steht der Schriftzug Global Gateway.

Global Gateway - hlavné témy

Iniciatíva sa zameriava na podporu konektivity v rámci nasledujúcich piatich hlavných oblastí:

  1. Digitalizácia:

Partnerským krajinám sa poskytne pomoc, aby sa stali súčasťou digitálnych ekosystémov, napríklad vďaka lepšiemu internetovému spojeniu.

  1. Klíma a energie:

Global Gateway chce partnerským krajinám s nízkymi príjmami pomôcť zvládnuť ekologickú premenu a splniť záväzky Parížskej dohody.

  1. Doprava:

V doprave chce táto iniciatíva podporovať investície do infraštruktúry, ktoré pomôžu vytvoriť udržateľné, bezpečné, inteligentné a voči kríze odolné siete pre všetky druhy dopravy.

  1. Zdravie:

Tu sa hlavná pozornosť zameriava na spoľahlivé dodávateľské reťazce a posilňovanie lokálnej produkcie. Podľa Komisie treba posilniť najmä farmaceutické dodávateľské reťazce.

  1. Vzdelávanie a výskum:

Treba čo najviac podporovať partnerské krajiny pri premene ich vzdelávacích systémov a posilniť spoluprácu všetkých krajín v oblasti výskumu a inovácií.

Podrobné informácie o iniciatíve sú dostupné na internetových stránkach Európskej komisie. Podrobnosti o aktuálnom vývoji poskytujú internetové stránky spolkovej vlády.

Global Gateway - Reakcia nemeckého priemyslu

Z pohľadu nemeckých firiem prichádza táto iniciatíva v pravej chvíli: „Pre nemecké hospodárstvo, ktoré má silné medzinárodné väzby, bude rozhodujúce, aby sme koronavírusovú krízu zvládli pokiaľ možno bez ďalšieho protekcionizmu. Intenzívna snaha o zachovanie medzinárodných reťazcov tvorby pridanej hodnoty na základe spoločných pravidiel je preto základnou požiadavkou tejto doby," vysvetľuje Peter Adrian, predseda DIHK. Rozhodujúce pritom je, aby spolková vláda bola iniciátorom ďalšieho vývoja obchodnej politiky EÚ. Každé štvrté pracovné miesto totiž u nás závisí od vývozu, v priemysle je to dokonca každé druhé. Tomu zodpovedá dôležitosť postavenia Nemecka v tejto medzinárodnej spolupráci.

Global Gateway – dôsledky na logistiku

Podniky a spoločnosti sú odkázané na hladké fungovanie medzinárodných dodávateľských reťazcov. Havária kontajnerovej lode Ever Given v Suezskom prieplave pôsobivo dokázala, ako úzke hrdlo dokáže zastaviť celú svetovú ekonomiku.

Koronavírusová pandémia prinútila mnohé európske firmy, aby minimalizovali závislosť od dodávateľov z Ďalekého východu. V strednodobom výhľade preto dôjde k posunom v dodávateľských reťazcoch, čo môže prospieť najmä cestnej nákladnej doprave. Vďaka rozvoju infraštruktúry v strednej a juhovýchodnej Európe a Afrike sú totiž dostupné nové odbytiská - a dopravcovia tak môžu obsluhovať regióny, ktoré pre ne dovtedy neboli atraktívne.

Dopravné a logistické, ale aj obchodné a priemyselné firmy často používajú digitálne riešenia, ktoré im umožnia dynamicky reagovať na rýchlo sa meniace podmienky na trhu. Aké možnosti ponúka napríklad Smart Logistics System od poskytovateľa IT pre logistiku, firmy TIMOCOM, sa dozviete tu.

Okrem toho vás informujeme o aktuálnych témach, ako je Global Gateway:

Odoberať novinky z TIMOCOM

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Udržateľnosť: Päť dôležitých pojmov z logistiky a jej zásadné míľniky

„Udržateľná logistika“: Päť cieľov udržateľného rozvoja pre logistiku

Kedy je správny čas na digitalizáciu logistiky?

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore