11.04.2022

Dopravný barometer: Logistika trpí ekonomickými následkami vojny

Európske hospodárstvo a odvetvie dopravy stoja pred veľkými výzvami

Odvetvie dopravy a ekonomické následky

Erkrath, 11. 04. 2022 – Prvý štvrťrok 2022 významne ovplyvnili následky ruskej vojny na Ukrajine. Nálada v ekonomike sa v celej Európe prepadla. Potreba dopravy je aj naďalej vysoká. Avšak rastúce ceny energií sa veľmi silne prejavili v cestnej nákladnej doprave. Odvetvie dopravy stojí pred obrovskými výzvami.

Zvýšené ceny surovín a energií mali vo všetkých krajinách veľké následky na odvetvie dopravy a logistiky. Predovšetkým prudko rastúca cena nafty a rôzne cenové úrovne v Európe škodia väčšinou malým dopravným firmám a konkurencieschopnosti v európskej cestnej nákladnej doprave.

Dopyt po prepravných kapacitách v celej Európe je vyšší ako ponuka

Potom, čo sa nálada v ekonomike na začiatku roka opäť zlepšila, v dôsledku najnovšieho vývoja v súvislosti s ruskou vojnou na Ukrajine očakávania poklesli. Ekonomické efekty sa prejavujú na dopravnom trhu. Počet ponúk prepráv v Európe celkove v prvom štvrťroku v porovnaní s predošlým štvrťrokom poklesol o 4 percentá. Dôvodom je pokles počtu ponúk prepráv v januári (-8 %) a vo februári (-12 %). V marci sa počet ponúk prepráv, teda dopyt po prepravných kapacitách v celej Európe opäť zvýšil o 42 percent. Ponuka prepravných kapacít sa v dôsledku ekonomických vplyvov - hlavne zvýšením cien energií - znížila. Dopyt po prepravných kapacitách v celej Európe je v prvom štvrťroku 2022 podstatne vyšší než ponuka. Pomer ponúk prepráv k ponukám voľných vozidiel v priemere predstavoval cca 70:30. Podobne je to napríklad aj na vnútronemeckom dopravnom trhu. Dopyt je trvale vyšší než ponúkané prepravné kapacity.

Dopravný barometer: Logistika trpí ekonomickými následkami vojny

 

Rozdiely v reláciách krajín

Niektoré relácie však ukazujú kompletne odlišný pomer: Ponuka voľných vozidiel z Nemecka do Talianska sa v prvom štvrťroku po počiatočnom vyrovnanom pomere vyvinula k výraznému previsu voľných kapacít zväčša nad 70 percent. „Pri relácii Nemecko - Taliansko sa zrejme prejavuje pretrvávajúci nedostatok výrobných kapacít v nemeckom hospodárstve,“ analyzuje vývoj s ohľadom na pokles vývozu Gunnar Gburek, Head of Business Affairs v TIMOCOM.

Dopravný barometer: Logistika trpí ekonomickými následkami vojny

 

V opačnom smere sa pozorovalo, že pomer prepráv a voľných kapacít pred začiatkom vojny a prijatými sankciami bol najprv tiež na vyrovnanej úrovni medzi 60:40 a 40:60 percentami. V marci sa však ponuka voľných vozidiel prepadla a dopyt obrovsky prekročil ponuku: cca 75 percent ponúk prepráv oproti 25 percentám ponúk voľných vozidiel. A to napriek tomu, že rýchlo rastúce náklady na energie tvrdo dopadli aj na mnohé dôležité sektory talianskej ekonomiky. Hlavne oceliarsky priemysel je extrémne odkázaný na surovinové rezervy z Ukrajiny, takže takmer všetky oceliarne znížili svoju produkciu a v niektorých prípadoch ju dokonca zastavili. Iným odvetviam sa zjavne podarilo svoj vývoz do Nemecka zachovať, dokonca zvýšiť, a tak zaistiť trvale vysoký dopyt po voľných prepravných kapacitách.

Dopravný barometer: Logistika trpí ekonomickými následkami vojny

 

Zníženie prepravných kapacít z dôvodu vysokých cien energií

Zvýšené ceny surovín a energií mali vo všetkých krajinách veľký vplyv na odvetvie dopravy a logistiky. Predovšetkým prudko rastúca cena nafty a rôzne cenové úrovne v Európe škodia väčšinou malým dopravným firmám a konkurencieschopnosti v európskej cestnej nákladnej doprave.

Skutočnosť, že podiel ponúk prepráv v systéme od TIMOCOM je v celej Európe taký vysoký, je spôsobená okrem iného podstatným poklesom množstva prepravných kapacít. V dôsledku rýchlo rastúcich cien energií a pretrvávajúceho nedostatku vodičov mnohé dopravné firmy predali nákladné vozidlá alebo ich dočasne vyradili.

Razantný nárast cien energií pri nafte a plyne a nedostatok vodičov v Európe sa v dôsledku vojny na Ukrajine ďalej vyostruje. Mnoho ukrajinských vodičov z povolania sa vrátilo do svojej krajiny a chýbajú najmä baltským a poľským špedíciám a dopravcom.

Čo znamená vojna na Ukrajine pre dopravný trh?

V Poľsku, ktoré priamo susedí s Ukrajinou, sú následky citeľné: Pretože tu pracovalo veľa ukrajinských vodičov, niektoré firmy stratili až tretinu svojho personálu a časť svojej flotily museli prestať používať. Potom, čo väčšina európskych krajín ukončila svoju spoluprácu s ruskými partnermi, navyše poklesol dopyt po prepravných službách. Ďalším dôvodom slabého dopytu je, že časť ukrajinských firiem zastavila svoju činnosť, prestala objednávať diely alebo posielať tovary. To platí hlavne pre automobilovú výrobu.

Preprava z Európy do Ruska sa takmer zastavila. Od polovice marca nie sú v systéme od TIMOCOM takmer žiadne dopyty po preprave smerom do Ruska. Ponuky prepráv z Európy do Ruska sa v marci prepadli o cca 85 percent. To sa v dohľadnom čase pravdepodobne nezmení. Kvôli sankciám sa do Ruska dováža už len zopár výrobkov a cesty do krajiny sú komplikované a časovo veľmi náročné.

Zaujímavý vývoj možno pozorovať aj pri ponukách prepráv z Európy do Ukrajiny. Na začiatku vojny počet ponúk prepráv výrazne poklesol a celkove sa prepadol o 50 percent. V marci sa ich počet však nakrátko opäť zvýšil. „Vidíme, že po vypuknutí vojny boli v našom systéme dopytované a zadávané najmä prepravy humanitárneho materiálu,“ hovorí Gunnar Gburek. Nech je to akokoľvek nepredstaviteľné: Na západe Ukrajiny sa ďalej vyrába. V Smart Logistics System od TIMOCOM sú aj naďalej dopyty po preprave smerom na západ, aj keď ani tu to zďaleka nie je toľko ako pred vojnou. Dopyty prepráv z Ukrajiny poklesli v marci v porovnaní s predošlým mesiacom o viac ako 80 percent.

Súčasná situácia a výzvy s ňou spojené sa týkajú každej krajiny v Európe a koniec nie je v dohľade. „Európa stojí pri sebe a spoločne zvláda výzvy pre hospodárstvo a odvetvie dopravy. Krajiny okrem toho poskytujú aj humanitárnu pomoc ľuďom na Ukrajine,“ hovorí Gunnar Gburek, Head of Business Affairs v TIMOCOM. „Takúto solidaritu sotva kto predpovedal.“

Prvé dopravné štrajky a protesty v Európe

Objavujú sa však aj prvé protesty proti následkom v odvetví dopravy. V Nemecku, Španielsku a vo Francúzsku sa už konali prvé protesty vodičov nákladných vozidiel proti vysokým cenám energií, ktoré viedli ku krátkodobým odchýlkam v ponukách prepráv. Štrajk v doprave spôsobil hlavne v Španielsku dvojtýždenné zastavenie činnosti nákladných vozidiel, ktoré vyvolalo ťažkú ekonomickú krízu. Niektoré odvetvia, ako mliekarenstvo, poľnohospodárstvo a potravinárstvo, podobne ako automobilový priemysel a stavebníctvo museli svoju činnosť prechodne zastaviť. Zjavné to bolo aj pri ponukách prepráv, ktoré v rámci Španielska vzrástli počas štrajku z menej ako 10 percent na viac ako 50 percent. K takémuto vývoju v Španielsku ešte nikdy predtým nedošlo.

Dopravný barometer: Logistika trpí ekonomickými následkami vojny

 

Aj keď vláda so štrajkujúcimi nerokovala,  protesty v Španielsku boli v konečnom dôsledku úspešné: Odvetvie dostane 1,125 miliárd eur ako kompenzáciu rastu cien pohonných hmôt. Okrem sľubu minimálnej dotácie 20 centov na liter alebo kilogram paliva pri nafte, benzíne, plyne a aditíve Adblue boli okrem iného sľúbené priame dotácie vo výške 450 miliónov eur pre firmy v osobnej a nákladnej doprave, a tiež zdvojenie prostriedkov na podporu pri ukončení dopravného povolania.

Finančné úľavy na zaistenie dopravných kapacít

Súčasná dynamika veľmi sťažuje predpovede pre druhý štvrťrok. Ak zosilnejú nepriaznivé ekonomické dôsledky a protesty v ďalších krajinách, druhý štvrťrok  2022 bude pre odvetvie dopravy a celé európske hospodárstvo náročný. Ak európske vlády dopravu plošne finančne podporia a uľavia jej, ako sa o tom diskutuje napríklad v Nemecku a mnohých východoeurópskych krajinách, mohla by sa situácia dopravných firiem trocha upokojiť. Dopravné kapacity by potom nebolo treba tak masívne znižovať, ako sa obáva mnoho logistických zväzov.

Aktuálny vývoj a informácie z dopravného trhu zverejňujú experti z TIMOCOM pravidelne aj v novinkách z dopravného barometra na LinkedIn. Pomocou dopravného barometra analyzuje FreightTech spoločnosť TIMOCOM od roku 2009 vývoj ponuky a dopytu prepráv v 46 európskych krajinách. Viac ako 147.000 používateľov generuje denne až 1 milión medzinárodných ponúk prepráv a voľných vozidiel v Smart Logistics System. Systém pomáha viac ako 50.000 zákazníkom TIMOCOM digitálne optimalizovať svoje logistické procesy.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore