Z domova 01.07.2022
6

7 tipov ako získať nových vodičov pre vašu firmu

Účinne proti nedostatku vodičov

Muž sedí za volantom nákladného vozidla, usmieva sa a má zdvihnutý palec

Dlhé fronty na čerpacích staniciach, prázdne regály v obchodoch a zastavená výroba v továrňach - nedostatok vodičov nákladných áut vo Veľkej Británii v minulom roku spôsobil veľký rozruch. Čo môžu firmy urobiť, aby našli dobrých zamestnancov a natrvalo si ich udržali, prezradí tento článok na blogu.

Hľadáte na poslednú chvíľu vodičov pre vaše prepravy? So Smart Logistics System od TIMOCOM vždy nájdete najvhodnejšieho obchodného partnera!

Nájsť vhodných dopravcov pre prepravy

Situácia sa vyostruje

Zvýšenie počtu nákupov na internete a rastúci konzum sú príčinou neustále sa zväčšujúcich tokov tovaru a rastúceho počtu prepráv. Dôsledkom je trvale sa zvyšujúci dopyt po vodičoch. Avšak na rozdiel od množstva tovaru sa počet vodičov nezvyšuje. IRU vychádza z toho, že v roku 2027 bude chýbať zhruba 185.000 vodičov.

Dôvody nedostatku vodičov sú rozmanité. Faktory ako

 • nedostatočné uznanie,
 • nízka odmena,
 • časový tlak a veľký počet nadčasov,
 • zhruba 300.000 chýbajúcich parkovacích miest pre nákladné vozidlá,
 • zlý stav ciest
 • a chýbajúca digitalizácia

sú dôvodom, že táto práca je čoraz menej atraktívna pre začínajúcich aj pre dlhoročných vodičov.

Využiť skrytý potenciál

Dopyt po kvalifikovaných vodičoch je taký veľký ako nikdy predtým a pre firmy je čoraz ťažšie nájsť dobrých zamestnancov. Nasledujúcich 7 tipov môže firmám pomôcť získať kvalifikovaných vodičov pre svoj podnik.

1. Prejaviť uznanie a rešpekt

Rozhodujúcim faktorom v otázke nedostatku vodičov je nedostatok uznania zo strany zamestnávateľa. Pre získanie nových vodičov je nevyhnutné im preukázať príslušný rešpekt a vychádzať v ústrety ich potrebám. Pritom treba prihliadať na tieto faktory:

 • primeranú pracovnú dobu
 • férovú odmenu vyplácanú včas
 • bezpečie počas pracovnej doby a doby odpočinku
 • zdravie vodiča
 • partnerskú a rovnocennú komunikáciu
 • udržateľnosť prepráv

Ak vezmete do úvahy tieto aspekty a budete ich otvorene komunikovať, máte dobrú šancu, že budete vnímaní ako atraktívni zamestnávatelia a nových vodičov získate výrazne ľahšie.

2. Zmena imidžu

Okrem rešpektu zo strany zamestnávateľa má veľký význam aj uznanie v spoločnosti. Povesť tohto povolania nie je dobrá a obrázok vodiča nákladného vozidla, ktorý sa v cestnej doprave alebo na odpočívadle nespráva práve vzorne, je v spoločnosti hlboko zakorenený.

Veľká väčšina profesionálných vodičov pritom odvádza skvelú a spoľahlivú prácu. Preto je dôležité vytvoriť medzi ľuďmi povedomie o dôležitosti tohto povolania. Zamestnávatelia aj odborové združenia musia smerom k verejnosti prezentovať význam tohto povolania a vylepšiť jeho imidž.

3. Spravodlivá odmena a rovnováha medzi osobným a pracovným životom

Ako už bolo zmienené, pri získavaní nových vodičov má rozhodujúcu úlohu pracovná doba a odmena. Práca cez víkend, nadčasy a nocovanie na odpočívadlách alebo v nákladnom aute sú denným chlebom vodičov a často dôvodom nespokojnosti.

O to dôležitejšie je, aby vodiči boli spravodlivo a včas odmeňovaní. V kombinácii s primeranou pracovnou dobou budú vodiči v budúcnosti výrazne spokojnejší. Ďalší plusový bod spravodlivej odmeny: Ako ukázala štúdia, ktorú uskutočnila Middlesex University v Londýne, primeraná odmena pre vodičov nákladných vozidiel prispieva k vyššej bezpečnosti na cestách.

4. Vytvorenie bezpečných pracovných podmienok

Revírom vodičov z povolania je cesta. Chýbajúce miesta na parkovanie, špinavé odpočívadlá, zlý stav ciest a nedostatočná infraštruktúra ich všedné dni však sťažujú. Pre ochranu vodičov a nákladu je preto dôležité vodičom ponúknuť bezpečné parkovacie miesta pre nákladné vozidlá. Tie možno rezervovať už vopred prostredníctvom rôznych poskytovateľov, ako je napr. Truck Parking Europe, a väčšinou ponúkajú dobré možnosti stravovania a čisté, modernizované sanitárne zariadenia.

5. Pokrok v digitalizácii

Okrem infraštruktúry na cestách a odpočívadlách nedostatok vodičov negatívne ovplyvňuje aj zlá digitálna infraštruktúra v logistike. Pomocou správnych navigačných systémov sa možno napríklad vyhnúť dopravnej zápche, teda aj meškaniu. Pracovnú dobu možno presne dokumentovať pomocou tachografu, ktorý zároveň umožňuje jednoduchšie a spravodlivejšie vyúčtovanie mzdy. A používať digitálne technológie je rozumné aj pri dokumentovaní dôležitých údajov. Dôležité údaje sa často zaznamenávajú manuálne na papier alebo do excelových súborov. Tento postup je však veľmi zložitý a časovo náročný.

S inteligentnými pomocníkmi, ako je Smart Logistics System od TIMOCOM, sú procesy v doprave rýchlejšie, jednoduchšie a prehľadnejšie. V tomto systéme možno centrálne riadiť a spravovať všetky kroky procesu prepravy. Faxy, excelové tabuľky alebo používanie rôznych systémov vďaka tomu patrí minulosti a práca vodičov nákladných áut sa tak podstatne uľahčí.

6. Podpora budúcich vodičov

Povolanie vodiča nákladného vozidla sa neteší veľkej obľube hlavne u mladých ľudí. Pritom dorast má pre odvetvie mimoriadny význam. Pre získanie nových záujemcov o toto povolanie je nevyhnutné, aby výučba v odbore bola atraktívna, aby sa zlepšil jeho imidž a celkovo sa v logistike posilnila digitalizácia. Len tak možno dokázať, že ide o zaujímavú a perspektívnu prácu. 

Ďalej treba podporiť tých, čo prichádzajú z iných odborov a uľahčiť im nový začiatok. Možnosť vykonávať povolanie vodiča treba ponúknuť napríklad aj kvalifikovaným osobám, ktoré nemajú vodičský preukaz EÚ.

7. Možnosti ďalšieho vzdelávania

Logistika je rýchlo sa meniacim odvetvím. Digitalizácia a technický pokrok sú dôvodom, že toto odvetvie sa neustále mení. Nové trendy, ako je platooning, green logistics, big data a autonómne riadenie sú dôvodom neistoty u veľkej časti (budúcich) vodičov. Pýtajú sa: „Ako bude táto práca vyzerať v budúcnosti?“ alebo: „Budú vodiči v budúcnosti vôbec potrební?“

Pre odstránenie týchto neistôt je dôležité, aby zamestnávatelia svojich vodičov pravidelne informovali o najnovšom vývoji v odvetví a ďalej ich vzdelávali. Ponuka ďalšieho vzdelávania zo strany zamestnávateľa je vyjadrením jeho uznania voči vodičom, čo sa pozitívne prejaví v lojalite vodičov voči firme.

Inou výhodou, ktorá vyplýva z ďalšieho vzdelávania, je profesionálne vystupovanie voči zákazníkom. Aj oni totiž vnímajú tieto zmeny a budú sa čoraz viac rozhodovať pre logistické firmy, ktoré držia krok s najnovším vývojom.

Má odvetvie budúcnosť alebo nie?

Ak spoločnosť a zamestnávatelia budú vnímať potreby vodičov a ak vďaka tomu vytvoria lepšie pracovné podmienky, potom možno nedostatok vodičov v budúcnosti odstrániť. Technologické, ekonomické a spoločenské faktory ponúkajú šancu, ako zlepšiť imidž vodičov a zvýšiť tak obľubu tohto povolania. Keď táto zmena nastane, toto povolanie má potenciál vzostupu ako bezpečné pracovné miesto, ktoré je spoločensky veľmi relevantné a plní ďalšie dôležité úlohy.

Ale aj nezávisle od spoločnosti a ekonomiky môžu zamestnávatelia urobiť mnoho, aby našli dobrých zamestnancov a dlhodobo si ich udržali vo firme. Okrem spravodlivých miezd, primeranej pracovnej doby a možnosti ďalšieho vzdelávania enormný potenciál v sebe skrýva aj digitalizácia.

Každodennú prácu vodičov môžu uľahčiť napríklad profesionálne navigačné systémy, tachografy a tiež inteligentní pomocníci, ako je Smart Logistics System od TIMOCOM. Smart Logistics System napríklad okrem iného pomáha

 • rýchlo nájsť vhodné ponuky a kapacity pre prepravy,
 • objednávky vybavovať digitálne a bez akéhokoľvek papierovania,
 • vyhýbať sa dopravným zápcham na rampách pomocou riadenia časových okien,
 • optimalizovať vyťaženie vozidiel,
 • znížiť administratívnu náročnosť odstránením opakovaného zadávania informácií o preprave,
 • vyhnúť sa zdrojom chýb, ktoré vyplývajú z prepínania medzi rôznymi programami a manuálneho zadávania údajov,
 • plánovať a riadiť dopravný reťazec vďaka informáciám v reálnom čase.

TIMOCOM tak ponúka nielen možnosť digitalizovať a optimalizovať celkový proces prepravy, ale zároveň urobiť vodičov šťastnými. Registrujte sa teraz a presvedčte sa sami!

Digitalizujte teraz a získajte vodičov

Ďalšie zaujímavé články:

Eurolicencia: Od mája 2022 budú platiť tieto nové pravidlá pre kuriérne, expresné a balíkové služby

Kedy je správny čas na digitalizáciu logistiky?

Čo získate vďaka rozhraniam v logistike

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore