15.02.2022

Dopravný barometer od TIMOCOM - 4. štvrťrok 2021

Nedostatok kapacít a súčasne vysoký dopyt

Dopravný barometer od TIMOCOM ukazuje celkový nárast počtu ponúk prepráv.

Erkrath, 15. 02. 2022 – Posledný štvrťrok 2021 zaznamenal pri prepravách pokračujúci trend nárastu ponúk a nerovnováhu v pomere k ponukám voľných vozidiel. Dopravný barometer od TIMOCOM ďalej vykazuje nárast ponúk pri prepravách v Smart Logistics System v porovnaní s vlaňajškom. Kumulované údaje zo 46 európskych krajín ukazujú výrazný rast o 51 percent. Táto hodnota sa o niečo zvýšila aj v porovnaní s tretím štvrťrokom.

„Kapacít ne je veľa, ale sú. Digitálne aplikácie môžu pomôcť pri optimálnom vyťažovaní dostupných voľných vozidiel.“ Gunnar Gburek, šéf obchodu v TIMOCOM

Dopravný trh rastie aj napriek nepriaznivým podmienkam obchodovania

Navzdory prísnejším opatreniam v súvislosti s pandémiou koronavírusu dopravný trh v poslednom štvrťroku ďalej posilnil. V porovnaní s rovnakým štvrťrokom predošlého roka bolo od októbra do konca decembra 2021 v systéme od TIMOCOM uverejnených celkove o 9 percent ponúk prepráv viac. Najmä november a december boli pre špeditérov a dopravné firmy v celej Európe vďaka predvianočným obchodom opäť veľmi silnými mesiacmi: Objem ponúk prepráv na trhu jednorazových obchodov sa v porovnaní s hodnotou predošlého roka zvýšil o 88 percent. V decembri sa počet prepráv v porovnaní s rovnakým mesiacom roka 2020 zvýšil o 52 percent.

Zatiaľ čo v októbri sa v porovnaní s predošlým mesiacom ponuky prepráv prepadli o 10 percent, v novembri sa dopravný trh opäť zotavil a vzrástol o 8 percent. Aj napriek opätovnému poklesu v decembri o 5 percent je celkový výsledok kladný:

Naprieč európskymi krajinami sa pri prepravách v porovnaní s posledným štvrťrokom 2020 vygeneroval nárast ponúk celkove o 51 percent. Trvalo rastúci dopyt je signálom ozdravenia ekonomiky.

Dopyt po prepravných kapacitách v Nemecku nepoľavuje

Vnútroštátny dopravný trh v Nemecku po nesmierne silnom septembri (+60 %) vygeneroval v októbri o 18 percent prepráv menej než v predošlom mesiaci. V porovnaní s poklesom v treťom štvrťroku (-18 %) však ponuky pri prepravách opäť vzrástli o 2 percentá. Posledný štvrťrok je tak o 37 percent vyšší ako štvrťrok v predošlom roku. November bol aj v Nemecku mesiacom s najvyšším počtom ponúk prepráv v poslednom štvrťroku a bol o 87 percent vyšší než v rovnakom období predošlého roka.

 Dopyt po voľných vozidlách totiž nepoľavuje. Aj napriek problémom s dodávkami a meškaniam sú voľné vozidlá - aj pre prepravy v zázemí, napr. od prístavných terminálov - nedostatkové a veľmi žiadané. Pomer medzi ponukami prepráv a ponúkanými nákladnými vozidlami je nevyrovnaný. Tento vývoj ovplyvňuje aj cenu prepravy, čo sleduje aj Gunnar Gburek, odborník na logistiku a šéf obchodu v TIMOCOM. „Tlak na cenu prepravy rastie v dôsledku zvyšujúcich sa cien pohonných hmôt a rastúcich nákladov na vozidlá. Zároveň rastú aj personálne náklady, poplatky za CO2 a ďalšie servisné poplatky, napríklad za čas vykládky a čakania,“ vysvetľuje firemný hovorca. „Dôležité je dlhodobo neblokovať nedostatkové kapacity, pretože nepotrebné rezervovanie nákladných vozidiel redukuje dostupné prepravné kapacity a ďalej zvyšuje cenu na trhu.“

Rast pri sklápačoch, cisternách a mega traileroch

Z typov vozidiel boli v roku 2021 v porovnaní s predošlým rokom žiadané hlavne sklápače a cisternové návesy. Pri posledne menovaných vzrástol dopyt o 236 percent, pri sklápacích nákladných vozidlách to bolo v priemere o 297 percent. Žiadané sú aj chladené prepravy: Chladiarenské vozidlá a návesy boli dopytované o 184 percent častejšie. Okrem toho je zvýšený záujem o jumbo a mega trailery, ktoré boli v popisoch ponúk uvádzané o 159 percent častejšie. Návesy s výškovo nastaviteľnou strechou, o ktoré v roku 2020 ešte nebol veľký záujem, vzrástli dokonca o 90-násobok. To okrem iného naznačuje, že zadávatelia sa snažia pokryť jednou prepravou čo najviac tovaru. Tento trend by sa mohol udržať aj v roku 2022.

Dopravný barometer od TIMOCOM

Porovnanie relácií krajín: Prepad Veľkej Británie po brexite v období lockdownu

V počte ponúk prepráv v porovnaní s minulým rokom v rámci európskej cestnej nákladnej dopravy najväčší prepad všeobecne zaznamenali relácie z/do Veľkej Británie:

  • DE => UK: október -18 %, november -16 % a december o -48 %

Poklesli aj ponuky prepráv z Francúzska na ostrovy:

  • FR => UK: október -4 %, november -12 % a december -33 %

Prepravy z Veľkej Británie do Nemecka v októbri poklesli o 11 percent, v novembri však  25 percent vzrástli, avšak v decembri sa opäť o 57 percent prepadli.

  • UK => DE: október -11 %, november +25 % a december -57 %

Príčinou tohto vývoja je šírenie variantu omikron, nový lockdown a zmeny v colných predpisoch v dôsledku brexitu.

Viac prepráv vo Francúzsku aj do Francúzska

Priaznivý vývoj v porovnaní s rokom 2020 možno naproti tomu pozorovať pri prepravách v rámci Francúzska a prepravách smerujúcich do Francúzska. Francúzsky hrubý domáci produkt sa podľa Európskej komisie zvýšil o 6,5 percenta, čo je viac ako európsky priemer 5,9 percent. Tato dynamika sa prejavuje aj na raste vnútroštátnych prepráv:

  • FR => FR: október +39 %, november +101 % a december +70 %

Poklesli aj ponuky prepráv z Nemecka s cieľom vo Francúzsku:

  • DE => FR: október +19 %, november +99 % a december +75 %

Výrazný nárast prepráv z Holandska

Prepravy s pôvodom v Holandsku do susedného Nemecka opäť rástli. Už v novembri bolo Holandsko z dôvodu šírenia variantu omikron zaradené medzi vysoko rizikové krajiny. V decembri bol v  krajine opäť vyhlásený lockdown. To v 4. štvrťroku prinieslo prepravy navyše a zvýšený tok tovarov do tohto štátu.

Konkrétne boli v poslednom štvrťroku 2021 v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predošlého roka namerané tieto zmeny:

  • NL => DE: október +61 %, november +258 % a december +97 %

Poľský dopravný trh na konci roka poklesol

V Poľsku sa súčet vnútroštátnych prepráv v poslednom štvrťroku znížil. Podiel prepráv k voľným vozidlám bol síce s 36 percentami vyšší ako v poslednom štvrťroku 2020, ale v porovnaní s predošlým štvrťrokom počet prepráv v štvrtom štvrťroku poklesol o 12 percent. Dôvodom je okrem celoeurópskeho hospodárskeho vývoja aj situácia na poľsko-bieloruskej hranici. Kvôli tomuto migračnému konfliktu došlo k niekoľkodenným uzávierkam a hromadeniu nákladných vozidiel na oboch stranách hranice.

Aj v Poľsku sa pozitívne prejavili vianočné obchody z konca roka: Po poklese o 4 percentá v októbri sa dopravný trh v novembri v porovnaní s predošlým mesiacom zlepšil o 21 percent. Avšak aj napriek vianočným predajom tento nárast nestačil k zmene trendu v poľskej vnútroštátnej doprave. Podobný vývoj sa zaznamenal už v predošlom roku, vďaka čomu možno dúfať v priaznivý vývoj v roku 2022.

Ohliadnutie za rokom 2021 a výhľad na rok 2022

V roku 2021 celkove pokračovalo ozdravenie európskej cestnej nákladnej dopravy, ktoré sa začalo v druhej polovici roka 2020. Uplynulý rok sa však v dôsledku pandémie vyznačoval najmä nedostatočnými kapacitami a problémami s dodávkami. A v neposlednom rade aj závažným nedostatkom vodičov v Európe. K tomu sa pridala rastúca inflácia a zvyšujúce sa ceny surovín a pohonných hmôt. Tieto aspekty budú zamestnávať logistiku aj v novom roku. Napriek tomu sa však Gunnar Gburek, šéf obchodu v TIMOCOM, neobáva, že sa nepodarí zaistiť zásobovanie: V celej Európe by však mohlo dochádzať k meškaniu dodávok. „Predovšetkým špeciálne prepravy, ako chladiarenské vozidlá, nebudú v cestnej nákladnej doprave vždy hneď poruke. Pri štandardných prepravách je na trhu jednorazových prepráv väčšia šanca na úspech,“ dodáva Gunnar Gburek. „Kapacít nie je veľa, ale sú. Digitálne aplikácie môžu pomôcť pri optimálnom vyťažovaní dostupných voľných vozidiel.“

 Pomocou dopravného barometra analyzuje FreightTech spoločnosť TIMOCOM od roku 2009 vývoj ponuky a dopytu prepráv na burze nákladov, ktorá je súčasťou Smart Logistics System, v 46 európskych krajinách. Viac ako 135.000 používateľov generuje denne až 800.000 medzinárodných ponúk prepráv a voľných vozidiel. Systém pomáha viac ako 50.000 zákazníkom TIMOCOM dosiahnuť ich logistické ciele rýchlejšie, bezpečnejšie a jednoduchšie.

 

Stiahnuť tlačovú správu
Hore