25.01.2021

Dopravný barometer od TIMOCOM: Boom prepráv na záver roka

December 2020 s rekordnými číslami - najlepšie hodnoty napriek covidu

Boom ponúk prepráv na konci roka 2020

Erkrath, 19.01.2021 – Búrlivý koronavírusový rok ukázal v štvrtom štvrťroku znova svoju zmierlivú tvár. Dopravný barometer od TIMOCOM, ktorý svoje výpočty zakladá na ponukách prepráv zo 44 európskych krajín, vykazuje o 9 % viac prepráv než v predošlom štvrťroku 2020. Hoci došlo k poklesu v októbri (-4 %) a novembri (-28 %) v porovnaní s veľmi silným septembrom (+70 %), v decembri sa doprava opäť výrazne zotavila. Počty prepráv sa v porovnaní s predošlým mesiacom zvýšili o 18 %. Tento rast je mimoriadne výrazný, lebo december prekročil november 2020 o ďalších takmer 1,5 milióna prepráv. To je markantné číslo, lebo posledný mesiac v roku býva spravidla slabší.

Búrlivý koronavírusový rok 2020 vo štvrtom kvartáli končí s najlepšími číslami. Dopravný barometer od TIMOCOM vykazuje o 9% viac prepráv ako v treťom štvrťroku roku 2020. Počet ponúk prepráv v roku 2020 sa v porovnaní s rokom 2019 celkove zvýšil o 8 % - aj napriek masívnemu kolísaniu spôsobenému pandémiou.

Hodnoty predošlého roka prekonané - napriek koronavírusu

Ak porovnáme čísla z tohto štvrťroka s predošlým rokom, potom aj napriek poklesu v októbri a novembri bol počet ponúk prepráv v poslednom štvrťroku 2020 o 53 % vyšší ako v roku 2019. Podobne ako v septembri 2020 aj v októbri sa opäť prekročil počet 10 miliónov prepráv. Október, november a december navyše zaznamenali aj najsilnejšie zmeny v porovnaní s predošlým rokom za celý rok 2020. Vyjadrené v číslach vyzerá porovnanie s rovnakým štvrťrokom 2019 takto: október o 43 % viac, november o 47 % viac a december o 76 % viac ponúk prepráv než v rovnakom štvrťroku 2019.

Ozdravenie aj napriek značnej kolísavosti

Celkový obraz dopravného barometra od TIMOCOM za uplynulý rok ukazuje značnú rozkolísanosť spojenú s podstatným dosahom čiastočného zotavenia. Rozhodujúcim dôvodom tejto situácie sú rôzne fázy lockdownov v Európe. Uveďme jeden príklad: Ponuky prepráv pre jazdy z Nemecka do Francúzska v porovnaní s rokom 2019 v apríli poklesli o 84 % a v máji o 67 %. Po uvoľnení prísneho zákazu vychádzania dopyt v júni vyletel nahor a v porovnaní s rovnakým mesiacom predošlého roka sa dokonca o 16 % zvýšil. Počet ponúk prepráv v roku 2020 sa v porovnaní s rokom 2019 celkove zvýšil o 8 % - aj napriek masívnemu kolísaniu spôsobenému pandémiou.

Silný december aj v Nemecku

Trend v Nemecku sa podobá celoeurópskym číslam. Vo vnútrozemskej doprave sa od októbra do decembra 2020 dosiahlo dokonca o 9 % viac ponúk prepráv ako v predošlom štvrťroku a o 62 % viac ako v rovnakých mesiacoch október až december 2019. Porovnanie s predošlými mesiacmi ukazuje tento vývoj: október -8 %, november -38 % a december nárast o 38 % oproti predošlému mesiacu. Pri porovnaní s rovnakým štvrťrokom 2019 dostaneme pri vnútronemeckých prepravách tento obrázok: október 53 %, november 47 % a december dokonca nárast o 89 %. Obvykle slabý december dokonca prekročil najsilnejší mesiac predošlého roka (september 2019) v počte ponúk prepráv o necelé 1 %.

Niektoré krajiny doháňajú zameškané

Pandémia mala významný vplyv aj na jednotlivé relácie krajín sledované v dopravnom barometri od TIMOCOM. Všeobecne je aj tu zreteľný trend, že december ukončil rok ako veľmi silný mesiac. Veľmi nápadný je pritom napríklad dovoz z Rakúska do Nemecka, ktorý v poslednom štvrťroku vzrástol v priemere o 175 % v porovnaní s posledným štvrťrokom 2019 (október 114 %, november 235 %, december 175 %). Silný rast zaznamenal dopravný barometer aj pri ponukách prepráv z Talianska do Nemecka (október 58 %, november 128 %, december 139 %). Dôvodom sú pravdepodobne drastické udalosti, ktoré Taliansko zasiahli počas prvej covidovej vlny. V druhej polovici roka však opäť došlo k oživeniu obchodu medzi Talianskom a Nemeckom. Čo sa stratilo v druhom štvrťroku, sa v ďalších podarilo dohnať.

Rumunsko na chvoste

Menej výrazné bolo cítiť oživenie v poslednom štvrťroku 2020 najmä v Rumunsku. Ponuky prepráv, napríklad z Nemecka do Rumunska v decembri 2020 síce vzrástli, celkove sa im však nepodarilo zvrátiť negatívny trend. Konkrétne - v októbri to bolo -40 %, v novembri -42 % a v decembri -10 % ponúk prepráv v porovnaní s rovnakými mesiacmi predošlého roka. Podobný obrázok vidíme aj pri prepravách z Poľska do Rumunska. Tu sa navyše v decembri zaznamenal opačný trend ako vo zvyšku Európy (október -35 %, november -15 %, december -32 %).

Pomocou dopravného barometra analyzuje FreightTech spoločnosť TIMOCOM od roku 2009 v 44 európskych krajinách vývoj ponuky a dopytu prepráv na burze nákladov, ktorá je súčasťou Smart Logistics System. Viac ako 135.000 používateľov generuje denne až 750.000 medzinárodných ponúk prepráv a voľných vozidiel. Systém pomáha viac ako 45.000 zákazníkom TIMOCOM dosiahnuť ich logistické ciele rýchlejšie, bezpečnejšie a jednoduchšie.

Viac informácií o dopravnom barometry od TIMOCOM nájdete tu.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore