21.10.2021

Dopravný barometer od TIMOCOM: Silný nárast po letnom prepade

Tretí štvrťrok 2021: Objem prepráv v mnohých krajinách o 51 percent vyšší ako vlani - ľahký pokles v porovnaní s druhým štvrťrokom 2021

Objem prepráv nad úrovňou predošlého roka

Tretí štvrťrok 2021 znova potvrdzuje trend rastu v nákladnej cestnej doprave. Dopravný barometer od TIMOCOM opäť zaznamenáva nárast ponúk prepráv v Smart Logistics System. Kumulované údaje zo 46 európskych krajín ukazujú výrazný nárast o 51 percent v porovnaní s tretím štvrťrokom 2020.

V roku 2021 je na vysokej úrovni najmä september: S rastom o 60 percent v porovnaní s augustom vykazuje jednoznačne rastúci trend. „Vývoj možno aj u nás čiastočne pripísať začiatku obchodu súvisiaceho s koncom roka,“ hovorí Gunnar Gburek.

Výrazný rast po letnom prepade

Tretí štvrťrok 2021 naďalej pokračuje vo vývoji prvých dvoch štvrťrokov: Potom, čo sa už prvý štvrťrok začal rastom o 58 percent, podarilo sa druhému štvrťroku s rastom o 251 percent v porovnaní so slabým štvrťrokom predošlého roka 2020 prekročiť dokonca úroveň pred pandémiou. Tretí štvrťrok opäť vykazuje rast o 51 percent v porovnaní s rokom 2020, aj keď zaznamenal ľahký pokles v porovnaní s druhým štvrťrokom 2021. Celkove sa uverejnilo zhruba o 9 percent ponúk prepráv menej ako v druhom štvrťroku 2021.

Po pomerne slabom auguste (pokles o 29 percent v porovnaní s júlom 2021) zaznamenal september znova zhruba o 54 percent prepráv viac a ukončil tak ľahký letný prepad.

Tretí štvrťrok na európskom trhu v mesačnom porovnaní

Vývoj uplynulých troch mesiacov v číslach: Júl 2021 vykázal v porovnaní so silným júnom ľahký pokles o 6 percent. V auguste však poklesli ponuky prepráv ešte výraznejšie - o 29 percent. „Ide o sezónny výkyv,“ komentuje Gunnar Gburek, hovorca firmy TIMOCOM. „V letných mesiacoch už tradične zaznamenávame pokles ponúk prepráv. Predovšetkým august patrí v Európe k slabším mesiacom. Dôležitejší je aj naďalej pozitívny vývoj v porovnaní s rokom 2020 a nárast v septembri, v ktorý sme dúfali a ktorý aj nastal.“ Podľa dopravného barometra sa cestná nákladná doprava opäť zvýšila a zaznamenala nárast ponúk prepráv o 54 percent v porovnaní s predošlým mesiacom. V porovnaní so septembrom 2020 ide o nárast o 33 percent.

Čísla v rámci Nemecka na európskej úrovni

Čísla z uplynulého štvrťroka týkajúce sa Nemecka ukazujú podobný priebeh ako súhrn všetkých ponúk prepráv v Európe. Prepravy vo vnútrozemskej doprave v porovnaní s predošlým, teda druhým štvrťrokom 2021 síce klesli o 18 percent, nárast oproti roku 2020 je však citeľný: O 47 percent viac ponúk prepráv ako v rovnakom období predošlého roka (porovnanie 3. štvrťroka 2021 a roku 2020) znamená dokonca viac ponúk ako v roku 2019. Pri rozdelení na jednotlivé mesiace vidíme tieto zmeny v porovnaní s rovnakými mesiacmi roka 2020: júl +105 percent, august +34 percent, september +24 percent.

V celkovom porovnaní roku 2021 je na vysokej úrovni hlavne september. S rastom o 60 percent v porovnaní s augustom vykazuje jednoznačne rastúci trend. „Vývoj možno aj u nás čiastočne pripísať začiatku obchodu súvisiaceho s koncom roka,“ hovorí Gunnar Gburek.

Opačný trend na poľskom vnútornom trhu

V Poľsku je obrázok vnútrozemskej dopravy v treťom štvrťroku úplne opačný. Dopravný barometer síce aj tu s 26 percentami zaznamenal rast ponúk prepráv v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predošlého roka. V treťom štvrťroku 2021 s 2 percentami však vykázal menší nárast v porovnaní s predošlým druhým štvrťrokom 2021. Po enormne silnom júli s nárastom o 66 percent v porovnaní s rovnakým mesiacom predošlého roka nasledoval august s nárastom počtu prepráv o 19 percent v porovnaní s rokom 2020. September sa pohyboval na presne rovnakej úrovni ako v najhorších dobách pandémie.

Najväčšie zmeny v porovnaní krajín

Ponúkané prepravy s pôvodom v Holandsku a Belgicku do zvyšku Európy celkove ďalej rastú. Konkrétne sa merali tieto zmeny v treťom štvrťroku 2021 v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predošlého roka:

  • NL -> DE: júl: 276 %/aug: 100 %/sep: 110 %
  • BE -> DE: júl: 388 %/aug: 169 %/sep: 121 %

 

Aj francúzsky vnútorný trh zaznamenal v treťom štvrťroku 2021 oproti roku 2020 výrazný nárast: V júli to bolo 32 percent, v auguste 20 percent a v septembri 28 percent.

Naproti tomu pri prepravách z Maďarska s miestami určenia v Nemecku a Rumunsku sa zaznamenal v treťom štvrťroku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím predošlého roka silný pokles. To isté platí pre ponuky prepráv z Rakúska s miestom určenia v Slovinsku. Konkrétne poklesy:

  • HU -> DE: júl: 0 %/aug: +10 %/sep: -33 %
  • HU -> RO: júl: -21 %/aug: -7 %/sep: -38 %
  • AT -> SI: júl: -16 %/aug: -18 %/sep: -22 %

Nedostatok vodičov v Európe

Podľa údajov rôznych odborových zväzov v Európe dramaticky rastie nedostatok vodičov. Nedávno ovládol novinové titulky vývoj v Spojenom kráľovstve, kde chýba viac ako 100.000 vodičov. Spolkový zväz pre nákladnú dopravu, logistiku a likvidáciu odpadov (BGL) poukazuje na skutočnosť, že aj v Nemecku chýba až 80.000 vodičov nákladných vozidiel a toto číslo každý rok rastie. Podobná situácia je aj v susedných krajinách, napríklad v Poľsku. Podľa údajov zväzov dopravných firiem chýba v Poľsku v súčasnosti viac ako 100.000 profesionálnych vodičov. „V celej Európe sledujeme výrazný pokles prepravných kapacít, to znamená predovšetkým menej ponúk voľných vozidiel. S ohľadom na tento vývoj možno očakávať aj zvýšenie cien za prepravu“, hovorí Gunnar Gburek.

Pomocou dopravného barometra analyzuje FreightTech spoločnosť TIMOCOM od roku 2009 vývoj ponuky a dopytu prepráv na burze nákladov, ktorá je súčasťou Smart Logistics System, v 46 európskych krajinách. Viac ako 135.000 používateľov generuje denne až 800.000 medzinárodných ponúk prepráv a voľných vozidiel. Systém pomáha viac ako 45.000 zákazníkom TIMOCOM dosiahnuť ich logistické ciele rýchlejšie, bezpečnejšie a jednoduchšie.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore