29.07.2021

Dopravný barometer od TIMOCOM: Ponuka prepráv v Európe prekonáva hodnoty pred vypuknutím pandémie

Ponuky prepráv: Hodnoty nad úrovňou minulého roka

Druhý štvrťrok 2021 vykazuje pokračujúci rast: Objem prepráv opäť prekonáva predkrízový rok 2019. Uvoľňovanie opatrení a potreba dohnať straty sa prejavujú na dopravnom trhu v Európe.

Druhý štvrťrok 2021 pokračuje v trende posledného štvrťroka: Ďalším nárastom počtu ponúk prepráv o 51 percent v porovnaní s prvým štvrťrokom 2021 dosahuje druhý štvrťrok nové rekordné hodnoty v Smart Logistics System od TIMOCOM.

Erkrath, 15.07.2021 – Druhý štvrťrok 2021 potvrdzuje trend rastu v nákladnej cestnej doprave. Dopravný barometer od TIMOCOM celkove vykazuje trvalý nárast ponúk prepráv v Smart Logistics System. Pohľad na bilanciu druhého štvrťroka 2021 ukazuje: Ponuky prepráv sa v porovnaní s druhým štvrťrokom 2020 viac ako strojnásobili a dokonca prekonávajú hodnoty z rovnakého obdobia roku 2019.

 

Rast počtu ponúk prepráv aj v druhom štvrťroku

Druhý štvrťrok 2021 pokračuje v trende prvého štvrťroka: Tento rok hneď v prvom štvrťroku dobre odštartoval, keď sa zaznamenal 58 % nárast ponúk prepráv v porovnaní s rovnakým štvrťrokom 2020. Ďalším nárastom počtu ponúk prepráv o 51 percent v porovnaní s prvým štvrťrokom 2021 dosahuje druhý štvrťrok nové rekordné hodnoty na burze nákladov od TIMOCOM. V porovnaní so slabým druhým štvrťrokom koronavírusového roka 2020 to znamená nárast o 251 percent. V porovnaní s rokom 2019, teda rokom pred vypuknutím pandémie, sa počty prepráv dokonca zdvojnásobili.

 

Po prvom štvrťroku 2021, ktorý sa v marci skončil prírastkom cca 6 mil. ponúk prepráv v porovnaní s rovnakým mesiacom roka 2020, výrazný nárast priniesol aj druhý štvrťrok. Od apríla sa v Smart Logistics System generoval viac ako trojnásobok ponúk prepráv. Dôvodom je okrem iného otvorenie maloobchodu a celkový ekonomický vývoj v Európe po odoznení poslednej koronavírusovej vlny. Výrobné firmy totiž väčšinou opäť idú na plné obrátky. Hospodárske ozdravenie sa prejavuje v celoeurópskom nedostatku prepravných kapacít.

 

Po rekorde malý letný prepad na európskom trhu

Vývoj v číslach: Apríl 2021 zaznamenal v porovnaní s už silným marcom mierny nárast o 2 percentá. V máji počet ponúk prepráv znova výrazne vzrástol o 18 percent. „Okrem uvoľňovania protiepidemických opatrení tu zohrávajú úlohu následky blokády Suezského prieplavu. Do niekoľkých týždňov po tejto havárii sa muselo z prístavov do ich zázemia prepraviť veľké množstvo tovaru,“ vysvetľuje Gunnar Gburek, hovorca spoločnosti TIMOCOM. „Okrem toho elektronické obchodovanie aj naďalej zažíva rozkvet. Ani sezónny pokles v júni o 5 percent v porovnaní s predošlým mesiacom túto tendenciu neprerušil.“

V porovnaní s rokom 2020, ktorý sa vyznačoval protiepidemickými opatreniami, zaznamenali jednotlivé mesiace druhého štvrťroka 2021 nové maximá: v apríli 334 percent, v máji 345 percent a v júni 152 percent.

 

Viac prepráv, menej nákladných vozidiel

Nápadný je aj naďalej značný pokles počtu ponúk voľných vozidiel. V porovnaní s predošlým rokom možno čiastočne zaznamenať pokles až o 25 percent. Tento negatívny trend je však dôsledkom veľkej ponuky prepráv. Vďaka tomu možno totiž veľmi ľahko vyťažiť dostupné prepravné kapacity. Preto s ohľadom na veľké množstvo ponúk stagnuje potreba aktívne ponúkať voľné vozidlá. Tento enormný nárast ponúk prepráv je zjavný aj pri analýze údajov o jednotlivých krajinách.

Úroveň pred krízou na mnohých trhoch prekonaná

V Nemecku sa vo vnútrozemskej doprave v druhom štvrťroku zaznamenalo o 69 percent viac prepráv než v predošlom štvrťroku 2021. Malý pokles o 4 percentá v prvom štvrťroku 2021 v porovnaní s boomom ponúk na konci roka 2020 sa tak podarilo viac než vyrovnať. Mesačný vývoj vnútrozemských prepráv v druhom štvrťroku 2021 v Nemecku: apríl +2 percentá, máj +17 percent a jún -5 percent. Dôvodom tohto vývoja je okrem celkového ekonomického vývoja aj previs prepráv spôsobený meškajúcimi kontajnerovými loďami.

Po poklese o 15 percent v roku 2020 zaznamenal holandský trh v 1. štvrťroku 2021 priemerný nárast o 6 percent. Pre nákladnú dopravu sa tu v roku 2021 očakáva rast vo výške zhruba 1,5 percenta. S ohľadom na potrebu prepráv v nákladnej cestnej doprave možno optimisticky očakávať, že tento odhad bude prekonaný. Naznačujú to údaje napríklad z týchto relácií: Počet ponúk prepráv s miestom nakládky v Holandsku a cieľom v Nemecku vzrástol v porovnaní s rokom 2020 v druhom štvrťroku o 454 percent.

Aj trh v Poľsku ukazuje vzostupný trend, hoci zotavenie po protiepidemických opatreniach v porovnaní s celým európskym trhom pokračuje o niečo pomalšie. Rast v druhom štvrťroku 2021 je síce nižší ako pri ponukách prepráv v Nemecku, ale celkove sa v druhom štvrťroku 2021 zaznamenal nárast 183 percent v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predošlého roka. Po už silnom prvom štvrťroku 2021 (+30 %) sa objem prepráv v rámci Poľska zvýšil v druhom štvrťroku v porovnaní s prvým štvrťrokom 2021 o 15 percent. Mesačný vývoj detailne: Silný marec v Poľsku pokračuje, aj keď apríl 2021 v porovnaní s predošlým mesiacom najprv zaznamenal pokles 25 %. V máji a júni sa predošlé mesiace opäť prekonali - plus 9 a plus 16 percent.

 

Francúzsko s najvyšším nárastom prepráv v tuzemsku

Ponuky prepráv s miestom nakládky a vykládky vo Francúzsku zaznamenali v druhom štvrťroku 2021 v porovnaní s predošlým rokom najväčší nárast pri vnútrozemských prepravách: nárast  492 percent v apríli, 283 percent v máji a ďalších 93 percent v júni. Medzi májom a júnom zostal trh na vysokej úrovni predošlého mesiaca. Obdivuhodnejší je už len nárast prepráv z Nemecka s miestom určenia vo Francúzsku v porovnaní s rokom 2020. Tu sa ponuka v prvom mesiaci viac ako zdesaťnásobila: 1312 percent v apríli, 731 percent v máji a znova 99 percent v júni 2021.

 

Objem prepráv v Španielsku na úrovni pred krízou 

Ponúkané prepravy s pôvodom v Španielsku do zvyšku Európy celkove ďalej rastú. Naproti tomu možno pri prepravách z Európy s miestom určenia v Španielsku zaznamenať mierny nárast v porovnaní s prvým štvrťrokom 2021. V porovnaní s obdobím pred krízou sa predovšetkým v máji 2021 ukazuje významný nárast, najmä pri ponukách prepráv zo Španielska do Nemecka (+ 104 %) a do Francúzska (+ 71 %) v porovnaní s májom 2019. Počet ponúk prepráv z Nemecka do Španielska vzrástol najviac v máji 2021 o 125 percent v porovnaní s rokom 2019. Máj v Španielsku je kvôli vývozom a dovozom potravín silný mesiac: V porovnaní s rokom 2019 vzrástol objem prepráv celkove v máji 2021 o 80 percent. Všetky ponuky prepráv s cieľom v Rumunsku v druhom štvrťroku poklesli a kolísali: apríl -53 percent, máj -12 percent a jún +73 percent.

 

Pomocou dopravného barometra analyzuje FreightTech spoločnosť TIMOCOM od roku 2009 v 46 európskych krajinách vývoj ponuky a dopytu prepráv na burze nákladov, ktorá je súčasťou Smart Logistics System. Viac ako 135.000 používateľov generuje denne až 800.000 medzinárodných ponúk prepráv a voľných vozidiel. Systém pomáha viac ako 45.000 zákazníkom TIMOCOM dosiahnuť ich logistické ciele rýchlejšie, bezpečnejšie a jednoduchšie.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore