23.04.2021

Dopravný barometer od TIMOCOM: Začiatok roka s hodnotami vyššími ako pred krízou

Prvý štvrťrok 2021 prekročil hodnotu predošlého roka o 58 percent – O 10 mil. ponúk prepráv viac než v roku 2020 – Po havárii lode „Ever Given“ môžu nastať problémy s kapacitou

Dopravný barometer za 1. kvartál 2021

Erkrath, 15. 04. 2021 – Prvý štvrťrok 2021 prináša dôvody k optimizmu. Podľa dopravného barometra od TIMOCOM, ktorý svoje výpočty zakladá na ponukách prepráv zo 46 európskych krajín, prekročil prvý štvrťrok po pokojnom štarte hodnotu predošlého roka celkove o 58 percent. V celom štvrťroku bolo zadaných o 10 mil. ponúk prepráv viac než v porovnateľnom období roku 2020.

Prvý štvrťrok 2021 prekročil podľa dopravného barometra od TIMOCOM hodnotu predošlého roka celkove o 58 percent. V celom štvrťroku bolo zadaných o 10 mil. ponúk prepráv viac než v porovnateľnom období roku 2020. Najsilnejším mesiacom štvrťroka bol marec. V porovnaní s hodnotami z marca 2019 sa ukazuje, že počet ponúk sa nielenže spamätal z výkyvov spôsobených krízou, ale v porovnaní s hodnotami spred krízy sa dokonca zvýšil.

Dobrý začiatok roka

Rok sa začal obvyklým sezónnym poklesom v januári 2021 oproti decembru 2020 (-16 %). V porovnaní s rovnakým mesiacom predošlého roka sa však celkovo ukazuje nárast o takmer 1 milión ponúk prepráv - ešte predtým, než  koronavírusová pandémia ovplyvnila ekonomiku a viedla k celoeurópskemu lockdownu. Tento nárast v medziročnom porovnaní sa vo februári 2021 dokonca ešte zvýšil, keď tento mesiac v porovnaní s rokom 2020 priniesol navýšenie o viac ako 3 mil. ponúk prepráv. Na konci prvého štvrťroka sa táto hodnota v marci zvyšuje o takmer 6 mil. ponúk prepráv v porovnaní s porovnávacím mesiacom roka 2020. Vyjadrené číslami vyzerá prvý štvrťrok 2021 v porovnaní s prvým štvrťrokom 2020 takto: nárast ponúk prepráv v januári o 13 %, vo februári o 80 % a v marci o 91 %. Celkove bol prvý štvrťrok 2021 o 58 percent silnejší než porovnateľný štvrťrok 2020.

 

Marec minulého roka bol však v dôsledku celoeurópskeho lockdownu bodom zlomu, keď došlo k prerušeniu prevádzky výrobných podnikov a s výnimkou maloobchodov s potravinami aj k poklesu množstva ponúk. Ak porovnáme počet ponúk prepráv v marci 2019, teda v období bez výnimočnej situácie, ukazuje sa, že nárast v marci 2021 v ponukách prepráv je so 138 percentami stále nadpriemerný. Počet ponúk sa teda nielenže spamätal z výkyvov spôsobených krízou, ale v porovnaní s hodnotami pred krízou sa dokonca zvýšil.

 

Silné vnútrozemské relácie v Nemecku, v Poľsku a vo Francúzsku

V porovnaní s hodnotami roka 2020 sa vnútrozemská doprava v Nemecku na začiatku roka 2021 vyvíjala veľmi pozitívne: v januári nárast ponúk prepráv oproti vlaňajšku o 5 %, vo februári nárast o 104 % a v marci o 114 %. Vývoj vo vnútrozemskej doprave v Nemecku v prvom štvrťroku 2021 tak odrážal vývoj na celoeurópskom trhu. Január sa v počte ponúk prepráv začal ľahkým nárastom, ktorý sa vo februári výrazne zvýšil a v marci 2021 v tejto vysokej úrovni pokračoval. Z tohto trendu vyplýva, že možno dúfať v silný druhý štvrťrok, ak nebude rozhodnuté o prísnom lockdowne, ktorý by mal dosah na výrobné firmy.

Podobný trend vidíme v poľskej cestnej nákladnej doprave. V porovnaní s hodnotami roka 2020 ponuky prepráv na poľskom vnútornom trhu v roku 2021 vykazujú vo všetkých troch mesiacoch rapídny nárast: január o 50 %, február o 80 % a marec o 146 %. Možno sa teda domnievať, že hospodársky rast v Poľsku znova naberá na rýchlosti. Poľsko tak podľa údajov národného štatistického úradu GUS prekonalo krízový rok 2020 s relatívne slabým poklesom HDP o 2,8 percenta. S týmto vetrom za chrbtom a výraznými efektmi zotavenia v prvom štvrťroku je možné, že tento trend bude pokračovať aj v druhom štvrťroku 2021.

Aj Francúzsko vykazuje v prvom štvrťroku na vnútornom trhu výrazný rast. Na vnútrofrancúzskych reláciách sa rok začal v porovnaní s vlaňajškom najprv poklesom počtu prepráv o 11 percent. Február s 35 % nárastom priniesol citeľné zlepšenie. Štvrťrok sa nakoniec zakončil významným plusom - o 94 percent viac ponúk prepráv v porovnaní s marcom 2020.

 

Nedostatok voľných vozidiel bude narastať

Nápadný je významný pokles dostupných voľných vozidiel v prvom štvrťroku 2021. Čiastočne možno zaznamenať pokles o 3 až 25 percent. Tento negatívny trend vyplýva z veľkého dopytu po prepravách. Možno očakávať, že situácia sa následkom havárie lode „Ever Given“ bude ďalej vyostrovať. Potreba prepráv v cestnej nákladnej doprave ďalej porastie a voľné prepravné kapacity budú v dôsledku toho ešte menej dostupné. „Všetok tovar, ktorý teraz pláva do prístavov, nebude možné v krátkom čase odviezť. Okrem toho dopravné kapacity sú obmedzené. To v nasledujúcich týždňoch výrazne ovplyvní dostupnosť prepravných kapacít v Európe,“ analyzuje hovorca spoločnosti TIMOCOM Gunnar Gburek dôsledky havárie.

 

Pomocou dopravného barometra analyzuje FreightTech spoločnosť TIMOCOM od roku 2009 v 46 európskych krajinách vývoj ponuky a dopytu prepráv na burze nákladov, ktorá je súčasťou Smart Logistics System. Viac ako 135.000 používateľov generuje denne až 800.000 medzinárodných ponúk prepráv a voľných vozidiel. Systém pomáha viac ako 45.000 zákazníkom TIMOCOM dosiahnuť ich logistické ciele rýchlejšie, bezpečnejšie a jednoduchšie.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore