Z logistiky 04.11.2020
7

TIMOCOM Pomoc pri štarte: Ako založiť dopravnú firmu?

Vozidlový park špedície

Založenie vlastnej firmy a jej zavedenie na trhu môže byť veľkou výzvou. V tomto seriáli na blogu TIMOCOM ponúka pomoc pre dopravcov, špeditérov a logistikov pri naštartovaní podnikania. Cieľom nie je ponúkať klasické poradenstvo pri založení firmy pre start-upy, záujemcov o založenie firmy a tých, ktorí sa osamostatnili nedávno. Poskytneme vám konkrétne rady z logistickej praxe, s ktorými vaša cesta k samostatnému podnikaniu začne úspešným štartom. V tejto prvej časti vysvetlíme, čo treba pre založenie vlastnej dopravnej firmy.

Existujú ľudia, pre ktorých je samostatná práca veľmi dôležitá. Často je to kvôli prianiu „byť svojím vlastným šéfom“ a ponechanie si priestoru na  vyjednávanie. V tomto prípade sa núka myšlienka na samostatné podnikanie. A práve odvetvie logistiky ponúka zakladateľom trh, ktorý je plný príležitostí. 

Dobré dôvody pre založenie firmy

V doprave a skladovaní pracuje na Slovensku takmer 100.000 ľudí. Polovicu všetkých logistických služieb predstavuje doprava tovaru. Vzhľadom na to, že v celej Európe rastie súčasne segment e-commerce a on-line obchodov, možno v logistike očakávať ďalší nárast obratu. To sú dobré východiskové podmienky pre založenie vlastnej dopravnej firmy.

Povolenie, ohlásenie živnosti a poistenie

Samostatnosť sa začína niekoľkými návštevami úradov. Nákladnú cestnú dopravu možno prevádzkovať s vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t na základe voľnej živnosti. Ak však chcete vykonávať prepravu s vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 tony, nejde už o voľnú živnosť. Prv než teda môžete začať, musíte si na miestne príslušnom okresnom úrade v sídle kraja vyžiadať povolenie pre nákladnú dopravu. K jeho získaniu však už musíte byť ako podnikateľ zapísaný v obchodnom registri a mať založenú spoločnosť s ručením obmedzeným. Potom nasleduje poistenie. Aby ste však vôbec dostali licenciu, treba doložiť stabilné miesto usadenia, vašu bezúhonnosť, skúšku odbornej spôsobilosti, finančnú spoľahlivosť a že váš vek je minimálne 21 rokov.

Usadenia

Usadenie znamená, že máte svoje sídlo alebo prevádzkareň v Slovenskej republike. Tu uchovávate všetky svoje účtovné doklady a doklady týkajúce sa zamestnancov tak, aby mal príslušný orgán prístup k ich overeniu. Na živnostenskom úrade predložíte dokument oprávňujúci ich užívanie. Za zavedením tejto podmienky stojí snaha vylúčiť využívanie fiktívneho sídla, resp. poštovej schránky.

Tiež potrebujete mať k dispozícii jedno alebo viac nákladných vozidiel. Môžu byť vlastné alebo prenajaté či prevádzkované podľa leasingovej zmluvy. Na živnostenskom úrade opäť predložíte doklady umožňujúce používanie týchto vozidiel a ich technické preukazy.

Osobná bezúhonnosť

Podľa § 5 ods. 8 a § 6 bod 3 zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. sa ďalej overuje, či je osoba spôsobilá viesť firmu. Bezúhonnosť je potrebné preukázať výpisom z registra trestov. Ako podnikateľ o ňu neprídete len z dôvodu "straty čistého registra trestov", ale existuje zoznam konkrétnych porušení predpisov v doprave, ktoré vás o bezúhonnosť pripravia. Medzi tieto patrí prekročenie obmedzenia maximálnej doby jazdy, nečerpanie bezpečnostných prestávok či používanie falošného zariadenia, schopného meniť záznamy o vozidle. Ich presný súpis nájdete v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009.

Odborná spôsobilosť 

Na Slovensku túto skúšku vykonáva odbor dopravy príslušného krajského úradu. Predmetom skúšky sú znalosti o predchádzaní nehodám a o bezpečnosti cestnej premávky, o ochrane životného prostredia a technických normách, a tiež znalosti z práva a z podnikovej ekonomiky. 

Kto môže preukázať desať a viac rokov profesijných skúseností v nákladnej doprave a k tomu ešte vo vedúcej pozícii, ten túto skúšku absolvovať nemusí. Získať túto skúšku Vám môže pomôcť aj absolvované vzdelanie v oblasti špedície a nákladnej dopravy. Skúšobná komisia totiž čiastočne alebo úplne oslobodí od skúšky každého, kto má vysokoškolské alebo úplné stredoškolské vzdelanie, ktorého obsahové zameranie je zhodné s predmetmi skúšky. Na Slovensku je to napríklad na Žilinskej univerzite FPEDAS KCMD odbor Cestná doprava. Alebo si zaistíte komplexnú prípravu navštevovaním školenia odbornej spôsobilosti v cestnej doprave ČESMAD Slovakia.

Finančné zaistenie

Ak zakladáte dopravnú firmu, nezaobíde sa to bez vozidla alebo vozidiel. Či už nových alebo použitých – európske zákony vyžadujú pre ich nákup finančnú rezervu. Pre prvé vozidlo nad 3,5 t je to 9.000 eur. Každé ďalšie vozidlo vo vozidlovom parku musí byť zaistené sumou 5.000 eur. Banka alebo daňový poradca vystaví potvrdenie o potrebných finančných prostriedkoch. To je potom treba predložiť pri podaní žiadosti o povolenie pre nákladnú dopravu. Na Slovensku nemusíte mať tieto čiastky v hotovosti na účte, ale môžete doložiť majetok firmy.

Poistenie

Kto je zodpovedný v prípade škodovej udalosti? Aby vám táto otázka vôbec nerobila starosti, musíte byť poistení. Pre dopravné firmy sa vyžaduje poistenie aj zo zákona. Poistenie kryje napríklad takzvané škody na tovare alebo škody vzniknuté v dôsledku meškania. V článku na blogu TIMOCOM na tému „dopravné poistenie“ si prečítajte, na čo treba dbať pri výbere poistenia.

Začiatok činnosti

Existujú dve možnosti pre tých, ktorí sa chcú v doprave osamostatniť:

Ako samostatný vodič

S vodičským preukazom pre nákladné vozidlo môžete jazdiť pre iné dopravné firmy. Táto možnosť je vhodná najmä pre tých, ktorí ešte musia vytvoriť potrebnú finančnú rezervu. Núka sa možnosť získať prvé skúsenosti v logistike: Páči sa Vám práca v doprave? Cítite sa dobre ako SZČO? Ďalšou výhodou je, že ak používate iba motorové vozidlá do 3,5 t prípustnej celkovej hmotnosti, povolenie nepotrebujete.

Ako podnikateľ

Ak ste predložili všetky potvrdenia a získali aj povolenie pre nákladnú dopravu, môžete si založiť vlastný podnik. Teraz treba kúpiť alebo prenajať vozidlá, aby ste s nimi mohli prepravovať tovar.

V závislosti od veľkosti základného kapitálu si môžete kúpiť dodávku alebo nákladné vozidlo. Dopravný trh je široko rozvetvený a zahŕňa veľké množstvo druhov prepráv. Voľne uložený tovar, špeciálne prepravy alebo kuriérne služby – pri zadovážení vozidiel sa zároveň rozhodnete pre určité druhy zákaziek.

Okrem toho si treba rozmyslieť, aké ciele si chcete stanoviť. Ak chcete ponúkať aj cezhraničné prepravy, musíte najprv požiadať o ďalšiu licenciu.  Pre cezhraničnú nákladnú dopravu v rámci štátov EÚ a EHP potrebujete licenciu Spoločenstva. Tá sa označuje ako EÚ licencia alebo ES licencia.

Núka sa však aj možnosť vytvoriť si okruh regionálnych zákazníkov. V tom prípade je rozumné investovať trochu času do prieskumu trhu a zistiť, po čom je v regióne najväčší dopyt. Mohlo by byť lukratívne sa ako firma na niečo špecializovať a zaplniť dieru na trhu.

Získanie prvých objednávok

Keď budete spĺňať všetky požiadavky a získate potrebné licencie, môžete začať. Ako svoj vlastný šéf či šéfka vám teraz okrem mnohých ďalších úloh pribudlo aj získavanie zákazníkov. Je veľkou výhodou mať zmluvu najmenej s jedným zákazníkom na pravidelné prepravy. Ako však nájsť ďalšie zákazky na celoročné vyťaženie? Vyhľadávať prepravy a ponúkať voľné vozidlá môžete digitálne a u rôznych poskytovateľov. Burza nákladov vám pri tomto ponúka dve výhody:

  1. S burzami nákladov môžete rýchlo získať prvé zákazky.
  2. Ponúka veľkú sieť potenciálnych obchodných partnerov.

Podľa správy z odvetvia logistiky je totiž jedným z najväčších problémov malých a stredných podnikov fakt, že sú závislé od jednotlivých zákazníkov. Aby sa vám niečo také nestalo, pomocou burzy nákladov môžete hľadať ďalších zákazníkov. Takto budete neustále rozširovať okruh vašich obchodných partnerov. Čím väčšia je sieť firiem v burze nákladov, tým vyššia je vaša šanca nájsť si nových zákazníkov. Na to myslite pri výbere burzy.

 

Záver

Odvetvie dopravy a logistiky je dynamické hospodárske odvetvie, vďaka čomu je aj atraktívne pre podnikateľov. Rozhodnutiu založiť dopravnú firmu, by ale mal predchádzať dôkladný prieskum trhu a vlastného uplatnenia. Proces založenia so získaním všetkých podkladov je pritom iba prvý krok. Po schválení živnosti môžete začať so samostatným podnikaním. Potom prídu prvé výzvy. Ako sme už uviedli, prvou z nich bude nájsť zákazky. Aby ste sa vy a váš obchodný partner mohli vôbec dohodnúť, musíte najprv vedieť, akú cenu máte požadovať, aby sa vám jazda vyplatila.

 

V nasledujúcom článku sa preto budeme bližšie zaoberať témou kalkulácie ceny jazdy nákladného vozidla a dáme Vám konkrétne rady pre výpočet cien.

 

Zdroje informácií, z ktorých bolo čerpané:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia

 

Ďalšie zaujímavé články:

Digitálne, analógovo alebo hybridne?

Nové colné pravidlá pre prepravy cez hranice EÚ

Oneskorená platba: Čo robiť, ak obchodný partner nezaplatí?

 

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore