Z logistiky 13.07.2021
4

Ako môže vaša firma profitovať z rastúceho on-line obchodovania?

Identifikujte potrebné kroky, integrujte IT riešenia pre logistiku, optimalizujte dodávateľské reťazce

Profitovať z rastúceho e-commerce na základe údajov

Nárast o 23 percent už za 12 mesiacov: Rok 2020 bol rokom on-line obchodovania. S obratom vo výške 72,8 miliárd eur len v Nemecku sa elektronické obchodovanie stalo víťazom pandémie. Predovšetkým klasický obchod, ktorý bol dovtedy zvyknutý presviedčať zákazníkov o svojich výrobkoch priamo na mieste, stojí pred novými logistickými výzvami, aby zostal konkurencieschopný.

Rast obratu v oblasti e-commerce bol pritom razantný už pred koronavírusovou pandémiou. V roku 2015 bol digitálny obrat B2C v Nemecku menej ako 40 miliárd eur, v roku 2020 to bolo už takmer 80 miliárd. Zatvorenie maloobchodných prevádzok počas koronavírusovej pandémie k tomuto obdivuhodnému vývoju posledných rokov ešte prispelo. Výskumníci z IFH Köln predpovedajú, že do roku 2024 to bude 120 až 140 miliárd eur ročne. Tomuto exponenciálnemu rastu musí zodpovedať aj nadväzujúca logistika. V priemyselných a obchodných firmách by tento vývoj trhu mal viesť k úsporám z objemu, a nie k prelomeniu dodávateľských reťazcov. Na to sú však potrebné zásadné zmeny.

Priemyselné a obchodné firmy pre bezproblémové vybavenie zákaziek často potrebujú podniky, ktoré nielenže prepravia rôzny tovar, ale sa postarajú aj o pozitívne nákupné zážitky až po doručenie tovaru príjemcovi. Patrí sem napr. sledovanie nákladných vozidiel a rýchle a včasné doručenie. Poskytovatelia IT služieb pre logistiku môžu vyhľadávanie takýchto firiem zjednodušiť. V Smart Logistics System od TIMOCOM môžu výrobcovia a obchodníci napríklad priamo kontaktovať vhodných dodávateľov dopravných služieb. Tu pre splnenie zákazky odovzdajú do rúk odborníkov svoj tovar na prepravu.

Nájsť vhodných dodávateľov

Využiť potenciál e-commerce, zaistiť dodávateľské reťazce

V čoraz viac sa digitalizujúcom a globalizujúcom svete sú bezchybné toky tovaru zásadnou konkurenčnou výhodou. Nasledujúce tri oblasti činností ponúkajú podnety, ako využiť potenciál vyplývajúci z elektronického obchodovania a zaistiť fungujúce dodávateľské reťazce.

Údaje dôležité pre úspech: zhromaždiť, vyhodnotiť, strategicky využiť

Aby bola zaručená efektivita a spoľahlivosť vlastných dodávateľských reťazcov, treba v súlade s GDPR zhromažďovať a vyhodnocovať údaje o nákupnom správaní a samotných zákazníkoch. „Predikčné“ modely potom môžu viesť napríklad k týmto výsledkom:

  • zníženie zásob tovaru, optimalizácia dostupnosti;
  • zahrnutie nedostatku prepravných kapacít spôsobeného sezónnymi výkyvmi do plánovania;
  • zlepšenie dodávateľských reťazcov realistickým výpočtom ETA (výpočet predpokladaného času príjazdu).

Nástrojom na odhadovanie pomeru medzi objemom prepráv a dostupnými prepravnými kapacitami v Európe, ktorý je už v logistickom odvetví zavedený, je napríklad dopravný barometer od TIMOCOM.

Customer Experience: Pozitívny zážitok z nákupu vďaka logistickým službám

Zákazníkov dnes už nepresvedčí iba kvalita výrobku. Pre firmy z priemyslu a obchodu môže byť vlastná logistika skutočne považovaná za konkurenčnú výhodu. Citeľnú pridanú hodnotu v oblasti logistických služieb môže zaistiť napr. dostupnosť, transparentnosť, rýchlosť a viditeľnosť. Ako môžu tieto služby priniesť dlhodobé partnerstvo a silnejšiu väzbu zákazníkov, prezrádza článok na blogu „Päť tipov: Ako na to, aby sa logistika stala konkurenčnou výhodou".

Dôležitejšie ako v minulosti: Manažment rizík v rámci dodávateľského reťazca

Vonkajšie vplyvy, ako je COVID-19 a havária v Suezskom prieplave, môžu dodávateľskými reťazcami neplánovane otriasť. Zároveň sa na logistický trh tlačia tradične stacionárni obchodníci. Dôsledkom je, že začína byť nedostatok prepravných a skladových kapacít. Odolnosť vlastných dodávateľských reťazcov pred externými rizikami je čoraz dôležitejšia. Na tému „Supply Chain Risk Management“ uverejnila firma TIMOCOM, poskytovateľ IT služieb pre logistiku, tzv. whitepaper. Ten poskytuje informácie a rady o vytvorení odolných dodávateľských reťazcov pre priemyselné a obchodné firmy. Cieľom je flexibilne reagovať na neočakávané udalosti a zároveň zvyšovať vlastný logistický štandard.

Realizácia potrebných krokov: TIMOCOM ponúka podporu s digitálnymi riešeniami pre logistiku

Smart Logistics System od TIMOCOM predstavuje optimálny doplnok pre priemyselné a obchodné firmy, aby využili svoj individuálny potenciál v on-line obchode a z tohto vývoja dlhodobo profitovali. Aplikácie, ako je integrovaná burza skladových priestorov a burza nákladov, pomáhajú zaistiť vlastné dodávateľské reťazce a zostať v hre aj v čase špičiek. Aplikácia Tracking pomáha splniť zvýšené požiadavky zákazníkov ohľadom dodržania termínov a vysokej kvality služieb. Dopravný barometer poskytuje používateľom o trhu užitočné informácie, ktoré pomáhajú prijímať logistické rozhodnutia založené na údajoch. Kto sa v dopravnom barometri pravidelne informuje, dokáže predvídať sezónne výkyvy a včas rozoznať problémy v dodávkach.

Pre firmy, ktoré už systém od TIMOCOM používajú a paralelne pracujú s ďalšími systémami, ako je TMS, ERP alebo telematika, predstavujú rozhrania od TIMOCOM zmysluplné rozšírenie. Rozhrania umožňujú rýchly a bezchybný prenos údajov medzi rôznymi nástrojmi. Používatelia pritom môžu pracovať v používateľskom rozhraní, ktoré uprednostňujú a v ktorom sú zahrnuté funkcie a výhody týchto nástrojov.

Ako si teda firmy môžu vzhľadom na silne rastúce elektronické obchodovanie dlhodobo zaistiť svoju konkurencieschopnosť?

Kombináciou kritického zhodnotenia vlastnej situácie v rámci oblastí, v ktorých treba podniknúť určité kroky, a používaním digitálnych nástrojov. V tomto procese sprevádza TIMOCOM svojich zákazníkov z priemyslu a obchodu, a tiež z dopravy a logistiky - a to nielen tým, že im vďaka svojmu systému pripravuje cestu, ale že im na tejto ceste aj poskytuje rady a pomoc.

Celý rozsiahly systém je možné testovať až štyri týždne v živej prevádzke:

Nájsť vhodných dodávateľov

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

https://www.timocom.sk/blog/smart-logistics-pre-priemysel-a-obchod

https://www.e-commerce-magazin.de/e-commerce-logistik-die-basis-fuer-den-boomenden-onlinehandel/

https://www.timocom.sk/blog/posilnit-dodavatelske-retazce-pocas-covidu

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore