Z logistiky 18.03.2021
4

Päť tipov pre obchodné a priemyselné firmy: Ako na to, aby sa logistika stala konkurenčnou výhodou

Viac spokojných zákazníkov a vyšší obrat vďaka logistickým službám

S piatimi radami zmeňte logistiku na prísľub spoľahlivých služieb

Mnoho priemyselných a obchodných firiem stále vníma logistiku ako nutné zlo vo výrobnom cykle. Kto ju však chápe ako prísľub spoľahlivých služieb, môže sa natrvalo odlíšiť od konkurencie.

Ak priemyselné a obchodné firmy využívajú logistiku efektívne, pomôže im splniť záväzky voči zákazníkom a stať sa spoľahlivým partnerom. Vo svete spotrebných tovarov zmena myslenia už nastala, čo okrem iného jasne dokazuje fenomén „unboxingu“: Proces inteligentného, udržateľného dodania a pohodlné balenie je už dávno súčasťou pozitívneho imidžu značky. Logistika má navyše ako súčasť efektívneho dodávateľského reťazca potenciál zmeniť celé odvetvie a dokonca zažité nákupné správanie. Dôvody sú zrejmé: Pohodlie, výber a rýchlosť sú pre zákazníkov čoraz dôležitejšie.

Chcete optimalizovať vaše prepravné procesy a zvýšiť si tak konkurencieschopnosť? Naša „biela kniha“ vám s tým pomôže:

Zmeňte logistické služby na konkurenčnú výhodu!

Logistika - prísľub spoľahlivých služieb

Vďaka prijatiu e-commerce v oblasti spotrebných tovarov vznikli firmy s novými dodávateľskými reťazcami, ktoré ďalej zvyšujú očakávania, ktoré spotrebitelia majú na služby. Aktuálnymi príkladmi sú dodávková služba na nápoje Flaschenpost alebo výrobca matracov „Bett1.de". Dve firmy, ktoré svojím prísľubom spoľahlivých logistických služieb obracajú celé odvetvie hore nohami. U nich sa totiž zákazníci dozvedia na minútu presne, kedy a kto tovar dodá a kde sa vodič práve nachádza - jednoduchá objednávka, v optimálnom balení a s dodaním presne načas. Takto získané údaje o používateľoch ďalej optimalizujú dodávateľské a skladovacie procesy samotných firiem, pretože na základe empirických údajov môžu lepšie plánovať časy v špičke, produkty a objemy. Dodávateľské reťazce tak už dávno nie sú čisto nákladovými strediskami. Ako ciele sa môžu stať súčasťou stratégie aj značky, pretože sú flexibilné a môžu sa dynamicky prispôsobovať zmenám na trhu.

Dodržať sľub, udržať si zákazníkov, zvýšiť obrat: päť tipov

Tradične pod logistikou rozumieme trhovo orientované, integrované plánovanie, tvorbu, realizáciu a kontrolu materiálového a príslušného informačného toku. Ak chápeme logistiku ako službu a prísľub ako plynulý priebeh procesu, potom je nevyhnutné optimalizovať kvalitu, čas a náklady v zmysle tohto prísľubu spoľahlivej služby. Dosah by bol potom zjavný predovšetkým v oblasti obratu, stálosti zákazníkov a získavaní nových zákazníkov.

Z uvedeného vyplýva týchto päť rád:

 1. Dostupnosť:
  Jednoduchý prístup zákazníka k produktu alebo k službe je pre úspech často rozhodujúci. Obchodné firmy to môžu svojim zákazníkom na mieste zaistiť vlastnými obchodnými priestormi alebo prostredníctvom obchodných partnerov, a navyše ako doplnok formou e-shopov. Ak obchodníci a výrobcovia okrem toho zahrnú aj regionálny charakter, dostupnosť sa ešte zvýši. Zákazníci sa tak rýchlejšie dostanú k požadovanému produktu.
 2. Transparentnosť:
  Kto ponúkne náhľad a relevantné informácie „zo zákulisia“ o skladovaní, preprave, stave dodávky atď., ten ide s duchom doby. Používanie nových technológií za účelom zvýšenia transparentnosti môže zaistiť dôveru a lojalitu partnerov a zákazníkov. V neposlednom rade nové technológie môžu všetkým zúčastneným pomôcť zvýšiť efektivitu procesov a služieb.
 3. Pôvod tovaru:
  Spotrebitelia sa čoraz viac zameriavajú na informácie o pôvode tovaru. Či už ide o udržateľné poľnohospodárstvo, výrobu šetrnú k zdrojom, CO2 neutrálnu dopravu alebo ekologické balenie – udržateľnosť ovplyvňuje rozhodnutie o nákupe. Propagácia týchto atribútov alebo označovanie príslušného tovaru značkami alebo certifikátmi môže zákazníkom pomôcť v ich pátraní po takýchto produktoch.
 4. Viditeľnosť:
  Pre priemysel a obchod môže byť logistika pridanou hodnotou, ktorú konkurencia ponúka. Zapojenie tejto pridanej hodnoty do komunikovania výhod vlastného obchodu môže podstatne prispieť k úspechu, ako je tomu v prípade „Flaschenpost" a „Bett1.de". Z podružnej záležitosti, ako je logistika, sa tak môže stať argument pre nákup, hoci zákazníci majú vlastne záujem o samotný produkt.
 5. Rozlišovanie:
  Príkladom rozlišovania je ponúkanie alternatívnych dodávateľských služieb za rôzne ceny. Často je to zrejmé v e-shopoch v oblasti B2C. Obchodníci tak môžu zároveň vyjsť v ústrety rôznym prianiam spotrebiteľov, z ktorých mnohí kladú dôraz na rýchle, bezpečné a ekologické dodanie. Kvalitatívne nároky podnikov v priemysle a obchode na strane jednej a koncových zákazníkov na strane druhej sa neustále zbližujú.

Či už firmy pomáhajú svojim zákazníkom pri zvládaní náročných logistických procesov alebo si chcú vylepšiť logistiku prísľubom spoľahlivých služieb: S digitálnymi produktmi a doplnkovými službami môžete vašim zákazníkom ponúknuť pridanú hodnotu. Rozhodujúce je, že títo digitálni pomocníci prinášajú zvýšenie efektivity, teda pomáhajú znížiť výdavky a lepšie spravovať zdroje.

Dobrý prehľad o prepravnom procese ako súčasti dodávateľského reťazca poskytuje TIMOCOM Whitepaper. Využite ho ako praktický základný návod, aby ste zistili, na ktorých miestach môžete vylepšiť vašu logistiku v prospech vašich zákazníkov.

Zmeňte logistické služby na konkurenčnú výhodu!

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Naplánujte prepravu vlastných produktov individuálne a na základe údajov
Rozhovor s odborníkom TIMOCOM: Dôvody, prečo by ste mali poznať prepravný proces
Dôležitejší ako v minulosti: Supply Chain Risk Management

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore