Z dopravy 28.02.2023
4

Eurolicencie a legislatívne zmeny od 21. 5. 2022

Ako sa menia pravidlá pre kuriérske, expresné a balíkové služby

Eurolicencia a vozový park kuriérskych alebo prepravných služieb

Spoločnosti poskytujúce kuriérne, expresné a balíkové služby zaznamenali v roku 2022 obrovskú zmenu. Od 21. mája 2022 pre ne platia nové pravidlá. Pôvodne museli mať takzvanú eurolicenciu iba firmy, ktoré používali motorové vozidlá s celkovou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony.

Od 21. mája 2022 sa však povinnosť mať eurolicenciu rozširuje aj na vozidlá a kombináciu ťažného vozidla a prívesu s celkovou prípustnou hmotnosťou nad 2,5 tony. Eurolicenciu tak musia mať aj malé dodávky a kuriérne služby.

Čo to vlastne je, tá eurolicencia?

Eurolicencia – alebo licencia Spoločenstva, je doklad, ktorý nahrádza zahraničné vstupné povolenie a dopravným firmám umožňuje cezhraničnú komerčnú dopravu nákladov vo svojej vlastnej krajine aj v ďalších členských štátoch EÚ.

Presné znenie pravidiel pre slovenskú legislatívu nájdete na webe ministerstva dopravy.

Ako získať eurolicenciu a aké môžu nastať komplikácie?

Podmienkou podania žiadosti o eurolicenciu je splnenie nasledujúcich 4 bodov:

 1. Odborná spôsobilosť

Vo firme musí byť zamestnaná aspoň jedna osoba, ktorá je odborne spôsobilá riadiť firmu v oblasti komerčnej nákladnej dopravy. Táto osoba musí mať buď dokončené odborné vzdelanie v určených odboroch, alebo spôsobilosť získať odbornou skúškou zloženou na priemyselnej a hospodárskej komore v mieste bydliska.

 1. Sídlo

Firma musí byť schopná doložiť sídlo v nebytových priestoroch, ktoré slúžia na zaistenie       jej prevádzky. Podľa nariadenia tu musia byť prístupné originály najdôležitejších firemných dokumentov.

Patria k nim napríklad:

 • prepravné zmluvy,
 • doklady k vlastným vozidlám,
 • účtovné doklady,
 • personálne podklady,
 • pracovné zmluvy,
 • podklady o sociálnom poistení,
 • dokumentácia o nasadení a vysielaní vodičov a
 • dokumentácia o kabotáži, časoch šoférovania a odpočinku.
 1. Dobrá povesť

Dobrú povesť má firma, ak podnikateľ alebo jeho zodpovedný zástupca spĺňa bezúhonnosť podľa živnostenského zákona.

Dobrú povesť ani jedna z týchto osôb nestratila na základe právomocného rozhodnutia podľa § 52d zákona o cestnej doprave. Na tento účel možno použiť rôzne výpisy z registrov.

 1. Finančná spôsobilosť

Finančná spôsobilosť pri dodávkach sa preukazuje len pri tých vozidlách, ktoré sa používajú v medzinárodnej doprave!

Eurolicenciu dostanú len tie dopravné firmy, ktoré disponujú kapitálom a rezervami v tejto výške:

 • 9000 € za prvé používané motorové vozidlo
 • 5000 € za každé ďalšie motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony
 • 900 € za každé ďalšie motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou vyššou ako 2,5 tony, ale menej ako 3,5 tony

Pre firmy, ktoré majú výlučne vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 2,5 tony, ale menej ako 3,5 tony, platia od 21. 05. 2022 tieto podmienky:

 • 1800 € za prvé používané motorové vozidlo
 • 900 € za každé ďalšie motorové vozidlo

Ak sú splnené vyššie uvedené body, možno požiadať o eurolicenciu.

Všeobecné informácie

 • Dôležitou informáciou je, že pre dopravné firmy, ktoré prepravujú tovar výhradne vo vlastnej krajine, sa nič nemení. Eurolicencia sa týka len cezhraničnej nákladnej a kabotážnej dopravy!
 • Požiadať o eurolicenciu možno osobne, písomne alebo elektronicky.
 • Doklad vydáva príslušný krajský úrad – odbor dopravy.
 • Ak eurolicenciu nemožno vydať ihneď, bude vydaná najneskôr do 30 dní.
 • Eurolicencia je neprenosná.
 • Je vystavená na dobu až desiatich rokov.
 • Už vydané eurolicencie zostávajú v platnosti po dobu, ktorá je na nich uvedená.
 • Okrem samotnej eurolicencie dostane dopravca toľko opisov eurolicencie, koľko vozidiel používa. Opisy neobsahujú ŠPZ/RZ vozidla. Ak dopravca rozšíri svoj vozový park, nahlási nový počet vozidiel a požiada o vydanie ďalších opisov eurolicencie.
 • Eurolicencie a opisy sa vydávajú na meno podnikateľa v cestnej doprave priamo konkrétnemu podnikateľovi alebo jeho splnomocnencovi na základe plnej moci.
 • Treba, aby opis bol v čase prepravy k dispozícii vo vozidle. Slúži totiž ako doklad pre prípadnú cestnú kontrolu.
 • Doklady nesmú byť zatavené vo fólii a nesmú byť chránené pred zničením ani iným neodstrániteľným spôsobom.
 • Druhy prepráv, ktoré v rámci EÚ nepodliehajú eurolicencii ani inému povoleniu, nájdete tu.

Eurolicencie v praxi a rozšírenie obchodnej siete

Na vybavenie žiadosti o eurolicenciu musí firma vynaložiť značný čas a úsilie. Aby sa toto úsilie vyplatilo, je dôležité mať dostatok obchodných partnerov a kontaktov po celej Európe.

S týmto môže pomôcť TIMOCOM Marketplace.

Trhovisko disponuje sieťou viac ako 154.000 používateľov z viac ako 53.000 preverených firiem a pomôže vám s rýchlym a efektívnym vybavením cezhraničných prepráv.

Na Marketplace si založíte profil a v ňom máte možnosť uložiť získanú eurolicenciu. Zároveň získate náhľad na profily ostatných používateľov siete. Obe strany tak môžu ľahko presvedčiť potenciálnych budúcich obchodných partnerov o svojej serióznosti a kompetencii.

Vďaka Marketplace môžete nadviazať nové kontakty a tak si rozšíriť svoje obchodné príležitosti.


Ďalšie zaujímavé články:

Štyri zásadné body, ktoré musíte poznať ─ Medzinárodný dohovor CMR

Eurolicencia: Od mája 2022 budú platiť tieto nové pravidlá pre kuriérne, expresné a balíkové služby

Porovnanie alternatívnych pohonov nákladných vozidiel

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore