Z domova 11.01.2022
2

Štyri zásadné body, ktoré musíte poznať ‒ Medzinárodný dohovor CMR

Poznáte dobre Dohovor CMR? Môžete tak predísť nezhodám počas prepravy.

Poznáte dobre Dohovor CMR?

Keď dopravcovia a prepravcovia budú dôkladne poznať svoje práva a povinnosti vyplývajúce z Medzinárodného dohovoru CMR, môže sa často predísť nezhodám vzniknutých počas prepravy a následným komplikáciám. 

Medzinárodný Dohovor CMR ‒ Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave bol uzatvorený v Ženeve 19. mája 1956. Na jeho základe vytvorila Medzinárodná cestná únia (IRU) nákladný list známy ako CMR dokument. Je to doklad o priebehu prepravy, ktorý treba správne vyplniť. Je vierohodným dokladom o uzatvorení a obsahu prepravnej zmluvy, ako aj o prevzatí zásielky dopravcom.

Ktoré články tohto Dohovoru a náležitosti z nich vyplývajúce by ste mali poznať? Pripravili sme tu pre Vás otázky a odpovede k niektorým z nich:

 

1.Kedy je premlčaná pohľadávka, na ktorú sa vzťahuje Dohovor CMR?

Nároky z prepráv, na ktoré sa vzťahuje tento Dohovor, sú premlčané v zásade za jeden rok.

Toto je upravené v článku 32 Dohovoru CMR.

 

2. V akom prípade možno uplatniť nárok na náhradu za prekročenie dodacej lehoty?

Nárok na náhradu za prekročenie dodacej lehoty možno uplatniť iba vtedy, ak dopravcovi bola zaslaná písomná výhrada do 21 dní potom, keď zásielka bola daná k dispozícii príjemcovi. Okrem toho musí byť z textu vždy zrejmé, že mohlo dôjsť ku škode. Až potom možno v zásade požadovať náhradu škody.

Toto je upravené v článku 30 ods. 3 Dohovoru CMR.

 

3. Aké sú možnosti uplatnenia výhrady pri prevzatí tovaru príjemcom?

Ak príjemca prevzal zásielku bez toho, aby spolu s dopravcom náležite zistil jej stav, predpokladá sa, ak sa nedokáže opak, že zásielku prevzal v stave uvedenom v nákladnom liste. Vyvrátenie tejto domnienky možno uplatniť vtedy, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

  • straty alebo škody boli zjavne nepoznateľné
  • príjemca poslal dopravcovi písomnú výhradu do 7 dní po tomto zistení

Toto je riešené v článku 30 Dohovoru CMR.

 

4. Dokedy treba vystaviť škodovú faktúru pri poškodení tovaru počas prepravy?

V prípade poškodenia tovaru musí byť faktúra za poškodenie vystavená najneskôr do 12 mesiacov odo dňa dodania tovaru.

O tom hovorí článok 32 Dohovoru CMR.

 

Už mnoho rokov ponúka TIMOCOM svojim zákazníkom inkasnú službu a v prípade neuhradených faktúr je spoľahlivým partnerom. Naším cieľom je však našich zákazníkov tiež informovať a predísť tak zbytočným starostiam s vymáhaním pohľadávok.

Ak potrebujete pomoc s nezaplatenými faktúrami, pomôže Vám služba Medzinárodné inkaso od TIMOCOM.

Informujte sa o inkase

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Čo robiť v prípade neuhradených faktúr?

Čo získate vďaka rozhraniam v logistike

Pracovná doba vodiča v balíčku mobility – 1. časť

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore